องค์พญายมประทานพรใดให้มนุษย์ได้บ้าง? โดยอ.นำ เสขบุคคล

องค์พญายมประทานพรใดให้มนุษย์ได้บ้าง? โดยอ.นำ เสขบุคคล

องค์พญายมประทานพรใดให้มนุษย์ได้บ้าง? โดยอ.นำ เสขบุคคล
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เมื่อกล่าวถึงคำว่าพญายม หลายๆ ท่านอาจจะเกิดความหวาดกลัวหรือไม่ชอบใจในคำ ๆ นี้ที่ดูน่ากลัว จากเรื่องราวในอดีตที่ทำเป็นหนัง หรือละครจะเห็นว่าพญายมนั้นเป็นผู้ดุร้าย คอยลงโทษจิตวิญญาณไปสู่สำนักของตน แต่จริง ๆ แล้ว องค์พญายมนั้นเป็นผู้ที่ใจดี คอยชี้ช่องทางของบุญกุศลให้กับจิตวิญญาณแต่ละดวงที่ผ่านไปยังสำนักของท่าน ท่านจะพูดให้ระลึกถึงความดีที่ได้กระทำไว้ยังครั้งที่มีชีวิตอยู่ ท่านคอยช่วยจิตวิญญาณเหล่านั้นให้ระลึกถึงความดีเพื่อที่จะได้ไปสวรรค์ หากวิญญาณดวงใดที่ไปสู่สำนักของท่านแล้วไม่อาจจะระลึกถึงความดีได้ ท่านก็จะถามวิญญาณดวงนั้นว่าเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ เคยเห็นถึงเทวทูตทั้ง 4 หรือเปล่า

 

  • เทวทูตที่ 1 นั่นก็คือเด็กทารก เห็นเด็กแล้วคิดยังไง บางคนก็ไม่คิด แต่สิ่งที่ท่านถามก็เพราะว่า ท่านอยากจะบอกว่าการเกิดนั้นเป็นทุกข์ ทารกอาจจะเจอเรื่องร้าย ๆ ในชีวิตอีกมาก ยังต้องหาอยู่หากิน มีความลำบากในการดำเนินชีวิตไม่ใช่น้อย
  • เทวทูตที่ 2 คือคนแก่ เหตุที่ท่านถามว่าเมื่อเราเห็นคนแก่แล้วเราคิดอะไรก็เพราะว่า วันหนึ่งเราอาจจะต้องแก่ ทำอะไรไม่ได้ งก ๆ เงิ่น ๆ ผมหงอก ฟันหัก ถ้าเราแก่แบบนี้แล้วเราจะคิดยังไง รู้สึกยังไง เคยมีหรือเคยเกิดธรรมะสังเวชขึ้นในใจบ้างหรือเปล่า
  • เทวทูตที่ 3 คือคนตาย เหตุที่ท่านถามว่าเห็นคนตายแล้วคิดอย่างไร ก็เพราะว่าวันหนึ่งเราก็จะต้องตาย เหมือนคนที่เขาตายไป ไม่มีใครสามารถอยู่เป็นอมตะ ไม่ตาย หากเกิดธรรมะสังเวชขึ้น ท่านก็จะชี้ทางให้ไปสวรรค์ก่อน ในเทวทูตที่ 1 และเทวทูตที่ 2 ก็เช่นเดียวกัน หากเกิดธรรมะสังเวชขึ้นแล้ว ท่านพญายมก็จะชี้ทางให้เราไปสวรรค์ ไปสู่ความสุขนั้นก่อน
  • เทวทูตที่ 4 พวกนักบวช สมณะชีพราหมณ์ ท่านพญายมก็ถามอีกว่าเคยเห็นพวกนักบวชบ้างไหม แล้วคิดอย่างไร หมายความว่าเคยคิดทำบุญทำกุศลหรือเปล่า หรือทำคุณความดีปฏิบัติธรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจของตัวเองให้สงบบริสุทธิ์จากกิเลสหรือเปล่า หากดวงวิญญาณใดไม่สามารถระลึกถึงความดีได้ แม้ในเทวทูตทั้งหลายเลย ก็จะต้องตกไปสู่นรก ตามสมควรแก่กรรมนั้น ๆ

 

ความจริงแล้ว ท่านพญายมนั้นเป็นผู้ที่ใจดี คอยเตือนจิตเตือนใจของเรา หรือของคนที่ตกไปสู่สำนักของท่าน ให้คิดถึงคุณธรรมความดีบุญกุศลที่ตัวเองได้ทำไว้ หรือคอยช่วยชี้ช่องทางบอกทางของบุญกุศลให้ เพื่อที่จะให้วิญญาณเหล่านั้นไปสู่สุคติภพภูมิที่ดี หากเขาไม่สามารถระลึกถึงความดีได้แม้แต่น้อยเลย สัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามยถากรรมที่ตัวเองทำไว้ คือต้องตกนรก หมกไหม้ สมควรแก่กรรมที่ได้ทำไว้ โดยมากผู้ที่ไปสู่สำนักพญายมนั้นล้วนแล้วแต่มีกรรมครึ่ง ๆ กลาง ๆ คือกรรมดีหรือกรรมชั่วไม่ปรากฏเด่นชัด เลยต้องไปสู่สำนักของท่านพญายมเพื่อที่จะเป็นผู้ตัดสิน ส่วนบุคคลใดมีบาปมาก มีกรรมชั่วที่ทำไว้มากมาย เป็นครุกรรมแล้ว เมื่อตายจากความเป็นมนุษย์ย่อมไปสู่นรกโดยตรง ไม่ต้องผ่านสำนักของท่านพญายม ส่วนคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เลี้ยงดูบิดามารดา ทำความดีไว้ในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ ผลของความดีก็จะนำไปสู่สวรรค์ สู่ภพภูมิที่ดี

ในขณะใกล้จะตายจะมีอารมณ์ปรากฎขึ้น 3 อย่างได้แก่

  • กรรมอารมณ์ อาจเป็นภาพหรือนิมิต เหมือนกับตัวเองกำลังทำความดีหรือความชั่วในขณะนั้น ๆ ทั้งเรื่องที่ผ่านมาในอดีต ที่ได้ทำไว้จะนานแค่ไหนก็จะมาปรากฏเป็นภาพให้เห็นในขณะที่ตัวเองใกล้จะสิ้นลมหายใจ
  • กรรมนิมิตอารมณ์ คือ อุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือในการทำบุญหรือทำบาปคนที่ทำบาปมามาก ๆ ก็จะเห็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการทำร้ายสัตว์ ฆ่าสัตว์ ส่วนคนที่ทำบุญใส่บาตรก็จะเห็นเป็นภาพภาชนะที่ตัวเองได้ใส่บาตรทำบุญกับนักบวชหรือผู้มีศีลมีธรรม
  • คตินิมิตอารมณ์ คือ ในขณะที่ใกล้จะตายนั้นจะเห็นเป็นภาพไฟหรือทุ่งหญ้า เห็นครรภ์มารดา เห็นวิมาน เห็นปราสาท ตามแต่กรรมของตนที่ได้ทำไว้ ถ้าเห็นไฟอาจจะไปตกอยู่ในนรกหมกไหม้ ถ้าเห็นทุ่งหญ้าก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ถ้าเห็นวิมานหรือปราสาทก็จะไปเกิดเป็นเทวดาบ้าง หรือเกิดในตระกูลกษัตริย์บ้าง ตามกรรมที่ตนเองได้ทำเอาไว้

เคยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับปู่พญายม ตามที่ต่าง ๆ มากมาย บางคนที่ได้สักการะบูชาปู่พญายมแล้วก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ผลจากเคราะห์กรรมต่าง ๆ ตามสมควรแก่กรรม บางคนก็ถือศีลภาวนาสวดคาถาพญายม ก็มีความราบรื่นคล่องตัวในชีวิตประจำวัน บางคนตายแล้วฟื้นกลับขึ้นมาก็ทำความดี ทำบุญทำกุศล เพราะต่อไปจะได้ไปเกิดในที่ที่ดีกว่า การสวดพระคาถาบูชาปู่พญายมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จิตเป็นสมาธิ มีความตั้งมั่น มีศีล ละอายชั่วกลัวบาป ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอาจารย์นำเสขบุคคล

              การสวดบูชาคาถาพญายม นอกจากจะทำให้เป็นผู้โชคดีแคล้วคลาดจากภยันตรายต่าง ๆ แล้ว ยังช่วยป้องกันจิตวิญญาณมนุษย์ที่คิดร้าย ช่วยเสริมดวงและเติมบุญกุศลให้แก่ตัวเองด้วย ดังนั้นจึงควรสวดหรือภาวนาไว้เป็นนิจ

 

คาถาพญายมราช

สวดเพื่อป้องกันภัยหรือดวงวิญญาณร้าย ไม่ให้มาคอยรังควาน โดยก่อนสวดให้ระลึกถึงท่านพญายม และตั้งนะโม 3 จบ

"ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ
จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ"

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook