ฤกษ์ดี วันดี ฤกษ์มงคล เดือนตุลาคม 2563

ฤกษ์ดี วันดี ฤกษ์มงคล เดือนตุลาคม 2563

ฤกษ์ดี วันดี ฤกษ์มงคล เดือนตุลาคม 2563
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เดือนตุลาคม 2563 นี้ วันไหนดี วันไหนเสีย วันไหนที่ควรทำการมงคล มาเช็กกันได้เลย

 

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 : สามารถทำการมงคล เปิดกิจการ ทำบุญบ้านได้

วันที่ 9 ตุลาคม  2563 : สามารถเปิดกิจการได้

วันที่ 10 ตุลาคม  2563 : สามารถแต่งงาน ทำการมงคลได้

วันที่ 11 ตุลาคม  2563 : สามารถเปิดกิจการ ขึ้นบ้านใหม่ได้

วันที่ 12 ตุลาคม  2563 : สามารถทำบุญบ้านได้

วันที่ 15 ตุลาคม  2563  : สามารถออกรถได้

วันที่ 16 ตุลาคม  2563 : สามารถแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ได้

วันที่ 18 ตุลาคม  2563 : สามารถเปิดร้าน เปิดกิจการได้

วันที่ 19 ตุลาคม  2563 : สามารถทำการมงคลได้

วันที่ 22 ตุลาคม  2563 : สามารถออกรถใหม่ ทำการมงคลได้

วันที่ 23 ตุลาคม  2563 : สามารถออกรถใหม่ แต่งงานได้

วันที่ 25 ตุลาคม  2563 : สามารถขึ้นบ้านใหม่ ทำการมงคล ทำบุญบ้านได้

วันที่ 29 ตุลาคม  2563 : สามารถเปิดกิจการ ทำบุญบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ได้

วันที่ 30 ตุลาคม  2563 : สามารถเปิดร้าน ทำการมงคลได้

วันที่ 31 ตุลาคม  2563 : สามารถทำบุญบ้านได้

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook