ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2563/2020 (ปีกุน - ปีชวด)

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2563/2020 (ปีกุน - ปีชวด)

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2563/2020 (ปีกุน - ปีชวด)
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ปฏิทินวันพระ พ.ศ.2563/2020 (ปีกุน - ปีชวด) คริสตศักราช 2020 , ม.ศ. 1941 - 1942 , ร.ศ. 238 - 239 เอกศก จุลศักราช 1381 ถึง โทศก จุลศักราช 1382 , อธิกสุรทิน ปกติมาส อธิกวาร

วันพระ เดือนมกราคม 2563

 • วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีกุน
 • วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีกุน
 • วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีกุน
 • วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีกุน

วันพระ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

 • วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีกุน
 • วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีกุน
 • วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีกุน
 • วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีกุน

วันพระ เดือนมีนาคม 2563

 • วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีกุน
 • วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีกุน
 • วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีกุน
 • วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีกุน
 • วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีชวด

วันพระ เดือนเมษายน 2563

 • วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีชวด
 • วันพุธที่ 15 เมษายน 2563แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีชวด
 • วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีชวด
 • วันพุธที่ 29 เมษายน 2563ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีชวด

วันพระ เดือนพฤษภาคม 2563

 • วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีชวด
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563แรม ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีชวด
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีชวด
 • วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีชวด

วันพระ เดือนมิถุนายน 2563

 • วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีชวด
 • วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีชวด
 • วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563แรม ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีชวด
 • วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีชวด

วันพระ เดือนกรกฎาคม 2563

 • วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีชวด
 • วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563แรม ๑ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีชวดวั
 • วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีชวด
 • วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีชวด
 • วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีชวด

วันพระ เดือนสิงหาคม 2563

 • วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีชวด
 • วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีชวด
 • วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีชวด
 • วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีชวด

วันพระ เดือนกันยายน 2563

 • วันพุธที่ 2 กันยายน 2563ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีชวด
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีชวด
 • วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีชวด
 • วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีชวด 

วันพระ เดือนตุลาคม 2563

 • วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีชวด
 • วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีชวด
 • วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีชวด
 • วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีชวด
 • วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีชวด

 วันพระ เดือนพฤศจิกายน 2563

 • วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีชวด
 • วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีชวด
 • วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีชวด
 • วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีชวด

 วันพระ เดือนธันวาคม 2563

 • วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีชวด
 • วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีชวด
 • วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีชวด
 • วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีชวด

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook