ไฝที่ตรงหัวคิ้วซ้าย

ไฝที่ตรงหัวคิ้วซ้าย
S! Horoscope

สนับสนุนเนื้อหา

ท่านว่า เป็นคนมีปัญญาไวดี ชอบไปในทางค้าขาย ทำการใดมักสำเร็จดี ถ้าไฝนั้นค่อนไปทางหางคิ้ว ระวังจะถูกคดี เพราะชอบกระทำการเสี่ยงต่อกฎหมาย