ไฝตรงหางตาขวา

ไฝตรงหางตาขวา
S! Horoscope

สนับสนุนเนื้อหา

เป็นคนที่มีอารมณ์ดี การเงินไม่ขาดมือ แต่วาสนาขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่แน่นอน ถ้าเป็นชาย จะได้หญิงหม้ายเป็นภรรยาและมีความสุขสบายดี ถ้าเป็นหญิง จะได้รับความทุกข์ยากเมื่ออายุเข้าวัยช