รวม 5 คาถาเสริมเฮงแบบง่าย ๆ สวดได้ทุกที่

รวม 5 คาถาเสริมเฮงแบบง่าย ๆ สวดได้ทุกที่

รวม 5 คาถาเสริมเฮงแบบง่าย ๆ สวดได้ทุกที่
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เบื่อหรือยังกับข่าวไวรัส COVID-19 ที่หันไปทางไหนก็เจอ เรียกได้ว่าฮอตแซงทุกเรื่องในโลก ในไทยตอนนี้จัดว่ามีแนวโน้มดีขึ้น แต่สถานการณ์ในต่างประเทศโดยเฉพาะซีกโลกตะวันตกยังคงน่าเป็นห่วงมาก มีมาตรการมากมายในการควบคุมการระบาดออกมา เช่น Social Distancing, การงดออกบ้านหากไม่จำเป็น, การที่สายการบินต่าง ๆ หยุดบินอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ซึ่งมาตรการเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบที่หลากหลาย และหนึ่งในนั้นก็คือการไปเข้าวัดไหว้พระทำบุญเพื่อหาที่พึ่งหรือยึดเหนี่ยวจิตใจ (ซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยเราปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน) ไม่เป็นไรค่ะ #stayhome ก็ยังสวดมนต์เสริมชีวิตของคุณได้ วันนี้เราขอรวม 5 คาถาเสริมเฮงและยังช่วยให้แคล้วคลาดที่คุณสามารถสวดออนไลน์ได้ที่บ้านหรือในทุก ๆ ที่มาฝากกันค่ะ

          1. บทสวดอิติปิโส (สวดให้เกินอายุ 1 จบ)

ตั้งนะโมฯ 3 จบ

“นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
 
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ”

          2. คาถาป้องกันภัย หรือคาถาโมรปริตร หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

บทสวดตอนเช้า

“โมระปะริตตัง อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะ วัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะ เรมุ ทิวะสัง เยพราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เตจะมัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโมวิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา โมระปะริตตัง”

บทสวดตอนเย็น

“อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง เยพราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะมัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโมวิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร วาสะมะกัปปะยิติ”

          3. คาถาเมตตามหานิยม (สมเด็จพุฒาจารย์โต)

ตั้งนะโมฯ 3 จบ

“นะเมตตา โมกรุณา พุทธปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู นะโมพุทธายะ นะมะอะอุ”

          4. คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ (สวด 9 จบ)

ตั้งนะโมฯ 3 จบ

“สัมปจิตฉามิ นาสังสิโม
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม มิเตพาหุหะติ
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง
วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย
พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม
สัมปติจฉามิ เพ็ง เพ็ง พา พา หา หา ฤๅ ฤๅ”

          5. คาถาชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

..ก่อนสวดให้นึกถึงหลวงปู่โต พรหมรังสี แล้วตั้งจิตอธิษฐานว่า..
“ปุตตะกาโม ละเภปุตตัง
 ธะนะกาโม ละเภธะนัง
อัตถิกาเย กายะ ญาย เทวานัง ปิยะตัง สุตตะวา
อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ”

เริ่มสวดบทพระคาถาชินบัญชร 15 บท
1. ชะยาสะนากะตา พุทธา     เชตวา มารัง สะวาหะนัง
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง            เย ปิวิงสุ นะราสะภา.
2. ตัณหังกะราทะโย พุทธา    อัฏฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง         มัตถะเกเต มุนิสสะรา.
3. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง        พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง         อุเร สัพพะคุณากะโร.
4. หะทะเย เม อะนุรุทโธ        สารีปุตโต จะทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง     โมคคัลลาโน จะ วามะเก.
5. ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง      อาสุง อานันทะ ราหุโล
กัสสะโป จะ มะหานาโม       อุภาสุง วามะโสตะเก.
6. เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง        สุริโย วะ ปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปันโน             โสภิโต มุนิปุงคะโว
7. กุมาระกัสสโป เถโร           มะเหสี จิตตะ วาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง       ปะติฏฐาสิคุณากะโร.
8. ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ        อุปาลี นันทะ สีวะลี
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา            นะลาเต ติละกา มะมะ.
9. เสสาสีติ มะหาเถรา             วิชิตา ชินะสาวะกา
เอเตสีติ มะหาเถรา                  ชิตะวันโต ชิโนระสา
ชะลันตา สีละเตเชนะ            อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.
10. ระตะนัง ปุระโต อาสิ       ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ          วาเม อังคุลิมาละกัง
11. ขันธะโมระปะริตตัญจะ  อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ             เสสา ปาการะสัณฐิตา
12. ชินา นานาวะระสังยุตตา สัตตัปปาการะ ลังกะตา
วาตะปิตตาทะสัญชาตา         พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา.
13. อะเสสา วินะยัง ยันตุ       อะนันตะชินะ เตชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจนะ          สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.
14. ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ    วิหะรันตัง มะฮี ตะเล
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ        เต มะหาปุริสาสะภา.
15. อิจเจวะมันโต                   สุคุตโต สุรักโข
ชินานุภาเวนะ                         ชิตุปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ                       ชิตาริสังโฆ
สังฆานุภาเวนะ                       ชิตันตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต         จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ.

          อย่างไรก็ตามการงดออกบ้านหากไม่จำเป็น รวมทั้ง Social Distancing หรือการรักษาระยะห่างระหว่างกันนั้นก็เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพนะคะ แน่นอนอยู่แล้วว่าข้อดีคือสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ ในขณะที่ข้อเสียก็คือการที่สถานที่ต่าง ๆ เช่น บริษัท ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าที่ได้รับผลกระทบต้องปิดชั่วคราว รวมถึงวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรมต่าง ๆ ด้วย ขอให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันสู้ภัยโควิดโดยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และอย่าลืมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในยามยากด้วยเนาะ สู้ ๆ นะทุกคน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook