ไฝที่ตรงใต้คาง

ไฝที่ตรงใต้คาง
S! Horoscope

สนับสนุนเนื้อหา

เป็นคนที่มักจะโชคร้ายในการครองชีพ ชอบในสิ่งลึกลับ ควรบวชเสียจึงดี ถ้าเป็นหญิง ชีวิตก็มีความสงบดีและมักเป็นที่รักของสามี