ไฝที่รักแร้

ไฝที่รักแร้
S! Horoscope

สนับสนุนเนื้อหา

เป็นคนวิตกจริต คิดแต่สิ่งที่ผ่านมาแล้ว หรืออนาคตอันไม่แน่นอน ถ้าเป็นชาย เป็นคนที่มีสติปัญญาดีพอสมควร มีกามารมณ์รุนแรง ใจร้อน ถ้าเป็นหญิง มักจะต้องมีการแต่งงานหลายครั้ง อดทน อายุมากจึงพอจะมีความสุขกับเขาบ้าง