ไฝตรงท้องแขนซ้าย

ไฝตรงท้องแขนซ้าย
S! Horoscope

สนับสนุนเนื้อหา

เป็นผู้ที่ชอบแสวงหาความรู้ใหม่ ๆเป็นคนขยันหมั่นเพียร จึงทำให้ได้รับความสำเร็จเพราะวิชาการแห่งตน