เคล็ดลับการบูชาพญานาคที่ถูกต้อง พร้อมรู้จักพญานาคประจำวันเกิด

เคล็ดลับการบูชาพญานาคที่ถูกต้อง พร้อมรู้จักพญานาคประจำวันเกิด

เคล็ดลับการบูชาพญานาคที่ถูกต้อง พร้อมรู้จักพญานาคประจำวันเกิด
Horosociety199

สนับสนุนเนื้อหา

  หากเอ่ยถึงพญานาค เชื่อว่าทุกคนต้องรู้จัก เนื่องจากเป็นตำนานความเชื่อที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน แถมช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่พญานาคมีอิทธิฤทธิ์แรง สามารถดลบันดาลทรัพย์และโชคลาภให้กับผู้คนที่บูชาท่านพร้อมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ นอกจากนี้ เวลาไปวัดหรือศาสนสถานต่างๆ ก็มักจะเห็นบันไดหรือรูปปั้นพญานาคอยู่ตลอด ซึ่งพญานาคนั้นเปรียบดัง "สัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่และอุดมสมบูรณ์" อีกด้วย อย่างไรก็ตาม เชื่อว่ามีคนไม่มากที่จะรู้ลึกเกี่ยวกับพญานาคและวิธีการบูชาพญานาคที่ถูกต้อง ดังนั้นโฮโรโซไซตี้จึงอยากจะอธิบายเรื่องนี้ให้ทุกคนทราบโดยเฉพาะเรื่องพญานาคของคนเกิดทั้ง 7 วันค่ะ

         เคล็ดลับการบูชาพญานาค ทุกวันพระขึ้น 15 ค่ำให้...

  • ​นำรูปภาพหรือรูปปั้นพญานาคที่เคารพบูชามาแช่น้ำ หรือประพรมด้วยน้ำ หรือทาด้วยน้ำมันจันทร์หอม
  • ถวายผลไม้ อาทิ กล้วย มะพร้าว ส้ม ห้ามถวายเนื้อสัตว์เพราะท่านเป็นผู้รักษาศีล
  • บูชาด้วยดอกไม้ขาวมีกลิ่นหอมอย่างดอกมะลิ
  • นั่งสมาธิสวดมนต์ อุทิศบุญถวายท่าน สวดคาถา และอธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนาได้เลย

         ขออธิบายถึงวิธีการบูชาพญานาคเพิ่มเติม หลักๆ เป็นการบูชาด้วย "การถวายบุญและด้วยการสวดมนต์" โดยในพระไตรปิฎกได้เล่าเรื่องของพญานาคที่แปลงกายมาเป็นมนุษย์ มาขอบวช เพราะเกลียดกำเนิดนาค จึงคิดหาวิธีที่จะพ้นจากกำเนิดนาค ต่อมาพอความจริงปรากฏ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงประทานพระพุทธโธวาทนี้แก่นาคตนนั้นว่า “พวกเจ้าเป็นนาคมีความไม่งอกงามในธรรมวินัยนี้เป็นธรรมดา” ไปเถิดเจ้านาค เมื่อพระพุทธองค์ให้นาคสึก นาครู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก น้อยเนื้อต่ำใจว่าตนไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ จึงขอร้องให้หมู่ภิกษุเรียกผู้ที่จะบวชเป็นพระว่า “นาค” เพื่อเป็นการระลึกถึงตน และชื่อของตนจะได้ปรากฏอยู่ชั่วกาลนาน และนี่ก็คือที่มาของคำว่านาค

         ดังนั้นหากคุณมีโอกาสได้ไปร่วมพิธีงานบุญโดยเฉพาะงานบวชนาค หรือมีโอกาสได้บวชด้วยตนเอง เมื่ออุปสมบทเรียบร้อยแล้ว ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศบุญให้แก่พญานาคราช จะถือเป็นการถวายบุญเพื่อท่าน รวมถึงการทำบุญในวาระสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานบุญ วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา หรืองานทอดผ้าป่า งานทอดกฐิน หรือแม้กระทั่งการใส่บาตรตอนเช้า ให้คุณน้อมนำบุญกุศลเหล่านั้นอุทิศให้แก่พญานาคราช ด้วยการกรวดน้ำอุทิศหรือระลึกถึงท่าน ก็นับว่าเป็นบุญสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่แล้ว

         ส่วนการบูชาด้วยการสวดมนต์ ให้บูชาด้วย “บทขันธปริตร”(ขันธปิตร) เพื่อแผ่เมตตาให้กับพญานาคราชทุกตระกูล ดังนี้

วิรูปักเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเถหิ เม
ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ
อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม
จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม
มา มัง อะปาทะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก

มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา
สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ มา กิญจิ ปาปะมาคะมา
อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ ปะมาณะ วันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี สะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา ปฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานังฯ

ด้วยอำนาจพระรัตนตรัย ข้าพเจ้า (ชื่อ/นามสกุล) ………………. มีความเชื่อ มีความศรัทธาในทิพย์ภาวะ และบุญบารมีแห่งองค์เทพบุตรนาคราชทั้ง 4 ตระกูล วิรูปักโข ฉัพพยาปุตตะ กัณหาโคตรมะ เอราปถะ ปู่ศรีสุทโธนาคราชแห่งอีสานทิศ ชมพูนาคราชแห่งอุดรทิศ และพญานาคทุกหมู่เหล่าในทุกทิศานุทิศทั่วสากลจักรวาล

ข้าพเจ้าขอถวายดอกไม้มงคล น้ำมันเครื่องหอม และเครื่องบูชาสักการะนี้ ตลอดจนถึงกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้สร้าง (เอ่ยถึงบุญที่ได้ทำได้ปฏิบัติมา) จงสำเร็จแก่องค์เทพบุตรนาคราช ตลอดถึงนาคราชทุกหมู่เหล่าจงรับและจงประทานพรอันประเสริฐให้บังเกิดความสุข ความเจริญ มีเสน่ห์เมตตามหานิยม บังเกิดโชคลาภ ความร่ำรวย โชคดี ตลอดจนถึงขอให้มีที่ดิน ที่อยู่อาศัย มีทรัพย์สมบัติอันมั่นคง ดำรงตนเพื่อประกอบคุณงามความดี และสร้างบุญกุศลได้ตลอดไป ขอคำอธิษฐานนี้จงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า ครอบครัวของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ 
ปัจฉิมัสะมิง ทิสาภาเค สันติ นาคา มะหิทิกา
เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ

นอกจากวิธีการบูชาพญานาคแล้ว โฮโรโซไซตี้ยังมีข้อมูล "พญานาคของคนเกิดทั้ง 7 วัน" มาฝากกันด้วย 
✅พญานาคประจำตัวคนเกิดวันจันทร์ คือ พญาภุชงค์นาคราช ณ แก่งกะเบา ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
✅พญานาคประจำตัวคนเกิดวันอังคาร คือ พญาสุวรรณนาคราช วัดศรีพันต้น ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
✅พญานาคประจำตัวคนเกิดวันพุธกลางวัน คือ พญาศรีสุทโธนาคราช วัดศิริสุทโธคำชะโนด ตำบลวังทอง ตำบลบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
✅พญานาคประจำตัวคนเกิดวันพุธกลางคืน คือ พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช วัดพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
✅พญานาคประจำตัวคนเกิดวันพฤหัสบดี คือ พญาศรีสัตตนาคราช ลานศรีสัตตนาคราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
✅พญานาคประจำตัวคนเกิดวันศุกร์ คือ พญาทะนะมูลนาคราช วัดป่าปากโดม ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
✅พญานาคประจำตัวคนเกิดวันเสาร์ คือ พญามุจลินทร์นาคราช วัดพระธาตุบังพวน ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
✅พญานาคประจำตัวคนเกิดวันอาทิตย์ คือ พญาอนันตนาคราช วัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

*ขอบคุณแหล่งอ้างอิง: ละครเรื่องเพลิงนาคา

         ทั้งนี้ยังมีความเชื่ออีกว่า คนที่เกิดวันเสาร์มีความใกล้ชิดกับพญานาคมากที่สุด ดังจะเห็นได้ว่ามีพระประจำวันเกิดเป็น "ปางนาคปรก" รวมไปถึงคนที่วันเกิดมีความสัมพันธ์กับเลข 7 เช่น เกิดวันขึ้นหรือแรม 7 ค่ำ เดือน 7 และคนที่เกิดในราศีมังกร เมษ กรกฎ กันย์ พิจิกที่เป็นคนดวงดีมีบารมีขององค์พญานาคคุ้มครอง แถมท่านยังประทานทั้งเงิน งาน บารมี และความสุขให้อีกด้วย

         ใครเกิดวันไหนลองไปไหว้พญานาคราชตามวันเกิดของตัวเองกันดูนะคะ ถ้าอยู่ในประเทศไทยแนะนำว่าให้รีบไปสักการะกันเลย ส่วนใครที่อยู่ไกลหรือไม่สะดวกแนะนำว่าให้บูชาท่านตามกำลังทรัพย์ของตน ไม่ให้ลำบากเดือดร้อนเกินตัว โดยวิธีการที่ง่ายที่สุดคือ การสวดมนต์ภาวนา รักษาศีล หมั่นทำบุญให้ทานแก่คนยากไร้ และอุทิศบุญกุศลแด่พญานาค หากทำได้ตามนี้ รับรองว่าจะช่วยเสริมชีวิตของคุณให้ปังทั้งในเรื่องของการงาน การเงิน โชคลาภ ชื่อเสียงและอำนาจบารมีแน่นอนค่ะ