ไฝที่กลางหลังซีกซ้าย

ไฝที่กลางหลังซีกซ้าย
S! Horoscope

สนับสนุนเนื้อหา

ทำการใดมักสำเร็จดังประสงค์ ถ้าเกิดในตัวผู้หญิงแล้ว จะส่งผลให้ได้มีอำนาจวาสนาและชื่อเสียงเกียรติยศดีขึ้น