ขอพรพระพิฆเนศอย่างไรให้ได้ผล

ขอพรพระพิฆเนศอย่างไรให้ได้ผล

ขอพรพระพิฆเนศอย่างไรให้ได้ผล
Horosociety199

สนับสนุนเนื้อหา

หากที่ผ่านมาคุณของพรพระพิฆเนศไปแต่ไม่เป็นผล อาจเป็นเพราะคุณขอได้ไม่ถูกวิธีนั่นเอง มาดูกันว่าการขอพรพระพิฆเนศอย่างไรให้ได้ผลนั้น ต้องทำอย่างไรกันบ้าง

หลักการขอพรง่ายมาก หลังจากที่เราถวายอามิสบูชา เช่น ขนมต่างๆ ขนมลาดู นม ดอกไม้ หรืออะไรก็แล้วแต่ ที่สามารถหาได้ง่ายๆ อะไรที่เดือดร้อนตัวคุณเองอย่าทำ และทุกครั้งที่เราปฏิบัติธรรม ที่เราทำทานช่วยเหลือคน สรรพสัตว์ รักษาศีล สวดมนต์ นั่งวิปัสสนากรรมฐานแล้ว ให้กล่าวว่า “ข้าพเจ้าขอถวาย ..และพูดถึงข้าวของที่เราต้องการถวาย.. หรือพูดว่าวันนี้เราไปทำความดีอะไรมา แด่องค์พระพิฆเนศ ขอพระพิฆเนศโปรดมารับเครื่องบรรณาการ รวมทั้งมาอนุโมทนาบุญ อนุโมทนากุศลในสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ทำในวันนี้ หากท่านได้รับแล้ว โปรดประทานพรให้ลูกหลานสมปรารถนาในเรื่อง ..ให้พูดในเรื่องที่เราติดขัดหรือต้องการขอพรท่าน.. ขอให้สำเร็จอย่างฉับพลันด้วยเทอญ”
ผู้ที่ติดขัดมากหรือมีทุกข์มาก แล้วต้องการพรแบบเร่งด่วน ให้สวดมนต์บูชาท่านอย่าได้ขาด หรือสวดมนต์ในใจเป็นวิปัสสนากรรมฐานหรือเป็นสมาธิไปเลย เช่นบท โอม ศรีคะเนศายะ นะมะฮา

 

"โอม วักรตุนฑะ มหากายา สุริยะโกฏิ สะมะประภา
นีระวิฆนัม กุรุเมเดวา สรวะกา เยรชุ สรวะทา"
 
แปล โอม ขอน้อมก้มกราบต่อพระองค์ผู้เป็นใหญ่
องค์พระพิฆเนศ พระองค์ผู้มีพระวรกายอันใหญ่โต
พระคเณศผู้มีรัศมีโชติช่วงดังรัศมีของพระสุริยะโกฏิดวง
พระมหาคณปติเทพ ผู้มีพระสุรเสียง อันดังกังวาล
พระวิฆเนศวร ผู้มีงวง อันคดโค้งอันอ่อนช้อย
พระสิทธิวินายัก ผู้ทรงเป็นครู แห่งเทพ และครูทั้งปวง
พระวิฆนราช ผู้ขจัดแล้วซึ่งอุปสรรค์ทั้งหลาย
ข้าพเจ้า ขอน้อมคารวะพระองค์ องค์พระคเณศผู้เป็นใหญ่

 

และการที่ให้แผ่เมตตาทุกครั้งก็คือ การส่งผ่านความดีให้ผู้อื่นหรือแผ่เมตตาให้ผู้อื่นนั่นเอง ที่ทุกคนคงเคยได้ยินกันก็คือ โอม ศานติศานติ โอม หรือจะแผ่เมตตา แบบชาวพุทธเราก็ได้

ก่อนทำสิ่งใดก็ตาม ให้บูชาท่าน อุปสรรคต่างๆ จะเบาบางลงหรือจะสมปรารถนาเร็วขึ้น