ไฝที่อวัยวะเพศ

ไฝที่อวัยวะเพศ
S! Horoscope

สนับสนุนเนื้อหา

ถ้าเป็นหญิงไฝจะอยู่ตรงเนินพอดี บุคคลชายและหญิงนั้น เป็นผู้ที่ชอบในทางประเวณีเป็นอย่างยิ่ง ชวิตจะต้องผ่านเพศตรงข้ามมาอย่างมากแลหลายต่อหลายคน ชอบเล่นชู้อย่างลับ ๆ เป็นคนที่ชอบในทางโลกีย์วิสัย เปลี่ยนคู่นอนหลายคน มีความต้องการในทางเพศมาก