ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ คนที่เกิดในแต่ละวัน ควรทำบุญเสริม หรือทำอะไร

ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ คนที่เกิดในแต่ละวัน ควรทำบุญเสริม หรือทำอะไร

ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ คนที่เกิดในแต่ละวัน ควรทำบุญเสริม หรือทำอะไร
ดวง Live

สนับสนุนเนื้อหา

ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ คนที่เกิดในแต่ละวัน ควรทำบุญเสริม หรือ ทำอะไรเพื่อส่งเสริมดวงชะตาตนเองด้านใดกันบ้าง มาดูกันค่ะ (จะทำทุกข้อหรือบางข้อก็ให้ทำตามกำลังกาย กำลังทรัพย์ของตนเองโดยไม่เดือดร้อนด้วยนะคะ)

แนะนำโดย อ.โศชยากรณ์ เบญจญาน 
คนวันอาทิตย์

1.ให้อาหารสัตว์ปีกหรือสัตว์น้ำ หรือบริจาคทรัพย์ให้กับหน่วยงานที่อนุรักษ์สัตว์ตามกำลังทรัพย์

2.บริจาคทุนการศึกษา, อุปกรณ์การศึกษา, ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา หรือร่วมบริจาคทรัพย์ให้แก่เด็กยากไร้ 

โรงเรียนตามถิ่นทุรกันดาร อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ตามกำลังทรัพย์

จะส่งเสริมเรื่องสติปัญญาและการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ กับคนรอบข้างได้ดี มีทิศทางที่ดีขึ้น
คนวันจันทร์

1.ให้ซื้อขนมหวานใส่บาตรพระ หรือถวายสังฆทานสดโดยมีขนมหวานด้วย 

2.ร่วมจัดทำหนังสือสวดมนต์ บทใดแบบใดเลือกตามจิตศรัทธา

3.บริจาคทรัพย์สมทบทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของเด็กนักเรียน เช่น อุปกรณ์ดนตรี อุปกรณ์กีฬา 

เป็นต้น

จะส่งเสริมเรื่องหน้าที่การงานและการเงิน โชคลาภที่จะเกิดขึ้น
คนเกิดวันอังคาร

1.หมั่นไหว้เจ้าที่ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน อาจหาน้ำหรือผลไม้ มาลัยดอกไม้ ถวายด้วยจะยิ่งดี

2.สวดมนต์อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะบทสวดที่ส่งเสริมการงาน และการเงิน 

จะช่วยส่งเสริมเรื่องการปกป้องจากคนที่คิดไม่ดีให้ห่างไกลจากเรา และ เสริมเรื่องหน้าที่การงานได้
คนเกิดวันพุธ

1.ทำบุญเกี่ยวกับสายตา เช่น บริจาคให้กับผู้พิการทางสายตา, ผู้ป่วยต้อกระจก, ซื้อแว่นสายตาบริจาค ฯลฯ

2.ถวายสังฆทาน โดยให้มีนาฬิกาติดฝาผนัง ร่วมอยู่ในสิ่งของต่างๆ 

3.ทำบุญบริจาคสิ่งของให้กับผู้ต้องขัง ทัณฑสถานหญิง

จะช่วยส่งเสริมในเรื่องโอกาสและทิศทางดีๆ กับเรื่องที่เรามีปัญหาอยู่
คนเกิดวันพฤหัสบดี

1.สวดมนต์นั่งสมาธิและแผ่เมตตาให้สม่ำเสมอ

2.บริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม หรือเครื่องแบบนักเรียน ให้กับเด็กยากไร้

3.ซื้อรองเท้าบริจาค หรือถวายสังฆทานให้มีรองเท้าร่วมกับสิ่งของอื่นๆ

จะช่วยส่งเสริมเรื่องบริวาร คนรอบข้างให้ดีขึ้น
คนเกิดวันศุกร์

1.นั่งสมาธิทุกวัน ตามเวลาที่จะเอื้ออำนวย แต่ให้ทำสม่ำเสมอทุกวัน

2.ไหว้พระแม่กวนอิม หรือเทพที่เป็นผู้หญิง อธิษฐานขอพรท่านให้เสริมสิริมงคล

จะส่งเสริมเรื่องความรัก คนรัก คนรอบข้าง ให้เข้าอกเข้าใจ มีความเมตตามากขึ้น

 


 คนเกิดวันเสาร์

1.บริจาคเสื้อผ้า รองเท้า ให้กับคนยากไร้ 

2.ทำบุญ หรือทำทาน ช่วยเหลือค่ายานพาหนะ หรือซื้ออุปกรณ์เครื่องมือช่างถวายวัด 

จะส่งเสริมเรื่องสิ่งที่คิดที่หวังให้ได้เร็วขึ้น และสมหวังในสิ่งที่คิดได้มากขึ้น