10 อันดับวัดที่สวยที่สุดในโลก

10 อันดับวัดที่สวยที่สุดในโลก

10 อันดับวัดที่สวยที่สุดในโลก
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

 

 

10. ปราสาทนครวัด

เป็นเทวสถานฮินดูลัทธิไวษณพนิกายที่นับถือพระวิษณุเป็นเทพเจ้าสูงสุดสร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เมื่อช่วงครึ่งแรกคริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่ออุทิศถวายแด่องค์พระวิษณุที่พระองค์เชื่อว่าเป็นร่างของพระองค์เองในขณะที่ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ และหลังจากสิ้นพระชนม์ไปแล้วศาสนสถานแห่งนี้ก็จะเป็นพระราชสุสานที่พระองค์จะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระวิษณุ


9. Sri Ranganathaswamy Temple

วัดนี้อยู่ในประเทศอินเดียเมือง Tiruchirapalli หรือ Trichy เป็นวัดของศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 8. วิหารฮัรมันดิร ซาฮิบหรือวิหารทองคำ

เป็นวิหารที่สำคัญที่สุดในศาสนาซิกตั้งอยู่ที่เมืองอัมริตสาร์เมืองหลวงของแคว้นปัญจาทางภาคเหนือของประเทศอินเดีย

 


7. บุโรพุทโธ

พุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 8-9 โดยกษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทรตั้งอยู่บนเนินสูงของเกาะชวาภาคกลางห่างจากเมืองยอกยากาตาร์(Yogyakata)ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 40 กิโลเมตรถือเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ และเป็นศูนย์รวมแห่งความภาคภูมิใจของชาวอินโดนิเซียและชาวพุทธทุกคนซึ่งหวังจะไปแสวงบุญสักครั้งในชีวิต เจดีย์บุโรพุทโธรูปทรงดอกบัวนี้ก่อสร้างตามแบบศิลปะฮินดู-ชวาหรือศิลปะชวาภาคกลางที่ผสมผสานระหว่างอินเดียและอินโดนีเซียได้อย่างกลมกลืนที่สุด จึงทำให้บุโรพุทโธเปรียบเป็นศูนย์กลางของจักรวาล

 


6. วัดจิออนอิน

พื้นที่ของวัดนั้ใหญ่โตอลังการแทรกตัวอยู่ในเขาเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นมากวัดนี้สร้างในปี ค.ศ.1234 เพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้ก่อตั้งศาสนาพุทธนิกายโจโด เป็นนักบวช ชื่อว่า Honen

 5. หอฟ้าเทียนถาน

เป็นสถานบวงสรวงเทพยดาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งยังคงรักษาไว้ในจีนประกอบด้วยตําหนักฉีเหนียนเตี้ยนตําหนักหวงฉงอี่และลานหยวนชิวเป็นต้นเทียนถานตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกรุงปักกิ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 273 เฮกต้าร์ เป็นสถานซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดาในระยะย่างเข้าฤดูหนาวถึงเดือนอ้ายตาม จันทรคติทุกปีพระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่นั่นเพื่อให้การเก็บเกี่ยวได้ผลอุดมสมบรูณ์

 4. พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง

ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุ พระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น ตามตำนาน เจดีย์ชเวดากองนั้นสร้างเมื่อ 2,500 ปีที่แล้ว แต่นักโบราณคดีเชื่อกันว่าสร้างระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 6-10 สร้างโดยชาวมอญ ตามตำนานนั้นเริ่มจากว่ามีสองพี่น้อง พ่อค้า 2 คน ได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามา พระองค์จึง ประทานพระเกศามา 8 เส้นพระเจดีย์ได้ถูกทิ้งร้างจนมาถึงคริสต์ศตวรรษที่ 14 รัชสมัยพระเจ้าพินยาอูได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระเจดีย์ใหม่สูง 18 เมตร พระเจดีย์ได้ถูกซ่อมแซมมาเรื่อยมา จนมามีความสูง 98 เมตรในปัจจุบันบนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ดโดยเฉพาะชั้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กะรัตและทับทิม 2,317 เม็ด

 3. วัดฮินดูพรัมบานัน

พรัมบานันเป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซียหรือจะเรียกว่า ใหญ่ที่สุดในเอเซียอาคเนย์เลยก็ได้ ตั้งอยู่ที่เมืองพรัมบานันตอนกลางของเกาะชวา และอยู่ไม่ไกลจากยอกยากาตาร์มากนักวัดถูกสร้างขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ. 1340 โดยสันนิษฐานว่า น่าจะสร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์ Rakai Pikatan จากราชวงศ์ Mataram ที่ 2 หรืออาจะสร้างในสมัยกษัตริย์ Balitung Maha Samba จากราชวงศ์ Sanjaya ได้รับความเสียหายมากในช่วงปี 2006 เพราะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ที่นี่

 

 


2. วัดร่องขุ่น

ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ซึ่งปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้ เริ่มสร้างตั้งแต่ พ.ศ.2540จากเดิมมีเนื้อที่ 3 ไร่ ได้ซื้อที่ดินเพิ่มและมีผู้บริจาคคือคุณวันชัย วิชญชาครจนปัจจุบันมีเนื้อที่9ไร่

 


1. Tiger's Nest Monastery,Phutan


ถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุด ของภูฐาน ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 700 เมตร จากพื้นล่างในหุบเขาปาโร และด้วยระดับความสูง 3,120 เมตร จากระดับน้ำทะเล ฉายาว่า "รังเสือ" ของวัดนี้ ได้มาจากตำนานเก่า ที่เล่าว่า พระรินโปเช (Padmasambhava-Guru Rinpoche) ซึ่งเป็นผู้เผยแพร่นิกายมหายานในภูฐาน ได้เหาะมาที่นี่บนหลังเสือและได้เข้าไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในถ้ำ เป็นเวลาถึง 3 เดือน หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2227 จึงเริ่มมีการสร้างวัดขึ้น

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก www.toptenthailand.com

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook