สักการะพระพุทธรูป “นพปฏิมารัตนมารวิชัย” พระแก้ว 9 องค์ ในเทศกาลปีใหม่

สักการะพระพุทธรูป “นพปฏิมารัตนมารวิชัย” พระแก้ว 9 องค์ ในเทศกาลปีใหม่

สักการะพระพุทธรูป “นพปฏิมารัตนมารวิชัย” พระแก้ว 9 องค์ ในเทศกาลปีใหม่
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ในวาระแห่งการเริ่มต้นสู่ศักราชใหม่ มาร่วมสักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า บูชาพระพุทธปฏิมา เพื่อความเจริญศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยพระพุทธรูปทั้ง 9 องค์นั้น ล้วนเป็นพระพุทธรูปรัตนชาติ (แก้ว) วรรณะต่าง ๆ ในปางมารวิชัย โดยมี พระพุทธสิหิงค์ เป็นประธาน ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พระพุทธสิหิงค์ ปางสมาธิ แบบศิลปะ/อายุสมัย ศิลปะสุโขทัย-ล้านนา ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 20 – 21

พระพุทธสิหิงค์

ซึ่งในประวัตินั้น สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท (วังหน้ารัชกาลที่ 1) ทรงอัญเชิญมาจากเมืองเชียงใหม่เมื่อประมาณ พุทธศักราช 2338 ปัจจุบันประดิษฐาน ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ในสมัยโบราณมักเรียกรัตนชาติเหล่านี้ว่า “แก้ว” เปรียบดุจพระรัตนตรัยอันประกอบด้วยแก้วทั้งสาม ทั้งยังเป็นอัญมณีสูงค่าอันหาได้ยาก ถือว่ามีค่ามากดุจแก้วสารพัดนึก แม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็มีค่ากว่าพระพุทธรูปที่หล่อด้วยโลหะ ซึ่งแต่ละสีจะมีชื่อและความหมายที่แตกต่างกันออกไป

ทั้งนี้พระพุทธรูปรัตนชาติทั้ง 9 องค์ ยังแสดง ปางมารวิชัยชนะมาร หรือ สะดุ้งมาร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางหนึ่ง อยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาวางคว่ำลงที่พระชานุ นิ้วพระหัตถ์ชี้ลงที่พื้นธรณีในคราวที่พระองค์ทรงเอาชนะมารได้ อันเป็นภาวะที่มั่นคงไม่ไหวติงต่อภยันอันตรายทั้งปวง 

“นพปฏิมารัตนมารวิชัย” หมายถึง พระแก้วปางมารวิชัย ทั้ง 9 องค์

พระแก้วน้ำค้าง

1. พระแก้วน้ำค้าง

ให้คุณด้านอยู่เย็นเป็นสุข สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24 – 25 เจ้าพรหมสุรธาดา เจ้านครเมืองน่าน ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

พระแก้วกาบมรกตอ่อน

2. พระแก้วกาบมรกตอ่อน

สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24-25 ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีในพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2507

พระแก้วน้ำค้าง

3. พระแก้วน้ำค้าง

ให้คุณด้านอยู่เย็นเป็นสุข สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24 เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มาแต่เดิม

พระแก้วน้ำค้าง

4. พระแก้วน้ำค้าง

ให้คุณด้านอยู่เย็นเป็นสุข สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 25 เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มาแต่เดิม

พระแก้วกาบมรกต

5. พระแก้วกาบมรกต

ให้คุณด้านปลอดภัย แคล้วคลาด และยศตำแหน่ง สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24 เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มาแต่เดิม

พระแก้วน้ำหาย

6. พระแก้วน้ำหาย

ให้คุณด้านอยู่เย็นเป็นสุข สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24 เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มาแต่เดิม

พระแก้ววิฑูรย์น้ำผึ้ง

7. พระแก้ววิฑูรย์น้ำผึ้ง

ให้คุณด้านเมตตามหานิยม และป้องกันอัคคีภัย สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 25 เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มาแต่เดิม

พระแก้วจันทรกานต์8. พระแก้วจันทรกานต์

ให้คุณด้านโชคลาภ และการติดต่อค้าขาย สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24 เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มาแต่เดิม

พระแก้ววิฑูรย์สีน้ำผึ้ง


9. พระแก้ววิฑูรย์สีน้ำผึ้ง

ให้คุณด้านโชคลาภทวีคูณ ชื่อเสียงและอำนาจ สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24 เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มาแต่เดิม

เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 นี้ ทางกรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญออกมาให้ประชาชนสักการบูชา ระหว่างวันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 เป็นเวลา 1 เดือน จึงเชิญชวนเหล่าพุทธศาสนิกชนร่วมสักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน กราบไหว้พระขอพร ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ให้แคล้วคล้าดปลอดภัย เจริญก้าวหน้าทั้งครอบครัว และเพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างความมั่นคงให้จิตใจ ในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ เป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ ๆ ที่ดีสุดในปีนี้แน่นอนค่ะ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook