ลักษณะอาชีพตามวันเกิดของแต่ละคนเป็นอย่างไร

ลักษณะอาชีพตามวันเกิดของแต่ละคนเป็นอย่างไร

ลักษณะอาชีพตามวันเกิดของแต่ละคนเป็นอย่างไร
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ดูดวงลักษณะอาชีพตามวันเกิดของแต่ละคนเป็นอย่างไร ทำนายโดย อ.ดาว ศิษย์โหรชัยชนะ แห่ง ดวง Live

 

คนเกิดวันอาทิตย์ รักอิสระ รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี ใจร้อน มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ใฝ่หาความรู้ คล่องแคล่ว รวดเร็ว มีสง่า มีเสน่ห์ ดวงตามีพลังอำนาจ  

อาชีพที่เหมาะ   นักปกครอง ผู้มีอำนาจ หัวหน้า ผู้นำ

 

คนเกิดวันจันทร์   ความนุ่มนวล สุภาพอ่อนโยนอ่อนหวานความอ่อนไหว ความเมตตาปราณี รักสวยรักงาม มีเสน่ห์น่ารัก ใฝ่ฝันความงาม ช่างประดิษฐ์ตกแต่ง มีความเป็นระเบียบ เป็นที่รักของคนทั่วไป มีความเป็นกัลยาณมิตร  

อาชีพที่ เหมาะ นางพยาบาล พนักงานทั่วไป ค้าขาย ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ผู้ทำอาชีพเกี่ยวข้องกับทางน้ำ  อาชีพเกี่ยวกับการเดินทาง ชาวประมง คนขายสุรา คนขับรถ นักท่องเที่ยว

 

คนเกิดวันอังคาร กล้าได้กล้าเสีย กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีความขยันขันแข็ง อดทน เอาจริงเอาจัง มีจิตใจกล้าหาญ เป็นพื้นฐานของนักสู้ ชอบปฏิบัติมากกว่าคิดหรือพูด ชอบผจญภัย ชอบบุกเบิก

อาชีพที่เหมาะ  ทหาร ตำรวจ   วิศวกร ศัลยแพทย์  

 

คนเกิดวันพุธ ใฝ่หาความรู้มองการณ์ไกล รู้หลักนักปราชญ์ ช่างพูด ช่างเจรจา มีปฏิภาณไหวพริบดี มีความสามารถในการ คิด พูด อ่าน เขียน เป็นนักประชาสัมพันธ์ นักพูดที่ประสบความสำเร็จ มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ปรับตัวได้ทุกสถานการณ์  

อาชีพที่เหมาะ มัคคุเทศก์ นักประชาสัมพันธ์นักถ่ายภาพ ตัวแทนนายหน้า เลขานุการ ครูบาอาจารย์บุรุษไปรษณีย์ นักการทูต นักกฎหมาย ทนายความ พ่อค้าแม่ค้า โหร นักหนังสือพิมพ์

 

คนเกิดวันพฤหัสบดี เป็นผู้มีความรอบรู้ ใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลา มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีเมตตา มีวัฒนธรรมที่ดีงาม มีศีลธรรมประจำใจ เป็นคนมองโลกในแง่ดี  รักความยุติธรรม เป็นดาวตัวแทนแห่งปัญญา ส่งผลให้เจริญรุ่งเรือง

อาชีพที่เหมาะ นายแพทย์ครูบาอาจารย์ นักปราชญ์ ราชบัณฑิต นักบวช นักกฎหมาย ตุลาการ อัยการ นายทุนนักสังคมสงเคราะห์

 

คนเกิดวันศุกร์  เจ้าสำราญ ชอบสังคมสนุกสนาน รื่นเริง โดดเด่นด้านอาหาร เจ้าเสน่ห์ รักสวยรักงาม เอาใจเก่ง ชอบกินชอบใช้ มีรสนิยมสูง ชอบดนตรีและศิลปะ

อาชีพที่เหมาะ นักแสดงศิลปิน นักดนตรี นายธนาคาร บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายประเภทของกินของใช้ ของสวยๆ งามๆ

 

คนเกิดวันเสาร์ ความอดทน อดกลั้น ลำบาก ตรากตรำ ความเป็นนักสู้ รักสงบ นักวางแผน รักของเก่า ของโบราณ มัธยัสถ์ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง รักสันโดษ

อาชีพที่เหมาะ เจ้าของที่ดิน คนที่ทำงานต้องใช้ความอดทนอดกลั้นมากๆ เกษตรกรรมกสิกรรม เครื่องปั้นดินเผา อสังหาริมทรัพย์

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook