เคล็ดลับทำบุญเสริมดวง "การเงิน" ตามวันเกิดเดือนตุลาคม 2561

เคล็ดลับทำบุญเสริมดวง "การเงิน" ตามวันเกิดเดือนตุลาคม 2561

เคล็ดลับทำบุญเสริมดวง "การเงิน" ตามวันเกิดเดือนตุลาคม 2561
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ทำบุญเสริมดวงอยากไรดี ทำบุญที่ไหนถึงจะเหมาะ เรามาดู “เคล็ดลับทำบุญเสริมดวงเรื่องการเงิน ตามวันเกิด ประจำเดือนตุลาคม 2561” โดย อ.โศชยากรณ์ เบญจญาน แห่งดวง Live กันค่ะ

 

คนเกิดวันอาทิตย์

"บริจาคอุปกรณ์กีฬา ของใช้ให้กับเด็กที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส"

- ซื้ออุปกรณ์กีฬา รองเท้า ของเล่น เสื้อผ้า ของใช้สำหรับเด็กทุกชนิด ให้แก่โรงเรียนห่างไกลด้อยโอกาส เด็กยากไร้ สถานสงเคราะห์เด็ก อุปกรณ์กีฬาควรเน้นให้เกิดกิจกรรมกลุ่ม เช่น ลูกฟุตบอล วอลเล่ย์บอล บาสเก็ตบอล หมากกระดาน ฯลฯ

ตัวอย่างแหล่งข้อมูลหน่วยงานที่ต้องการความช่วยเหลือ

- โครงการปันของเหลือใช้ให้น้อง

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ติดต่อได้ทั่วประเทศตามที่สะดวก)

- เข้าไปดูรายชื่อโรงเรียนและสิ่งของที่โรงเรียนต้องการรับความช่วยเหลือได้ที่เว็บไซต์ โรงเรียนของหนู

- หรือสถานที่อื่นๆ ตามสะดวก

 

คนเกิดวันจันทร์

"สิ่งที่ให้ร่มเงา สร้างหลังคา อาคาร สถานที่ หรือช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางธรรมชาติ"

- ทำบุญ สิ่งที่ให้ร่มเงา สถานที่กันแดดกันฝน หลังคา อาคาร สิ่งปกป้องจากภัยอันตรายภายนอก หรือช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ อุทกภัย วาตภัย เช่น สังฆทานด้วยร่ม สร้างอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียนในถิ่นธุรกันดาร ร่วมบุญสร้างหลังคาโบสถ์วิหาร อาคารปฏิบัติธรรม บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสึนามิที่อินโดนีเซีย ผู้ประสบเหตุพายุที่ญี่ปุ่น หรือผู้ประสบเหตุตามพื้นที่ในประเทศไทย

ตัวอย่างแหล่งข้อมูลหน่วยงานที่ต้องการความช่วยเหลือ

- เว็บไซต์ โรงเรียนของหนู

- โครงการสื่อสานใจ สู่พลังความรักให้กับเด็กพิการรุนแรง

- วัดหรือศาสนสถานตามศรัทธา

- หรือสถานที่อื่นๆ ตามสะดวก

 

คนเกิดวันอังคาร

"ช่วยผู้ป่วยยากไร้โดยการบริจาคเงินหรือให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลความรู้ หรือสถานที่รักษาที่ดีและเหมาะสม"

- ทำบุญให้กับผู้ป่วยยากไร้ อนาถา ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยที่ต้องการเครื่องมือพิเศษเฉพาะ หรือแพทย์เฉพาะทางในการรักษาร่วมสร้างโรงพยาบาล แนะนำแพทย์หรือสถานที่รักษา ให้กับผู้ป่วยที่ขาดข้อมูลหรือความรู้

ตัวอย่างแหล่งข้อมูลหน่วยงานที่ต้องการความช่วยเหลือ

- โรงพยาบาลศิริราช

- โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม

- โครงการกองทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลรามาธิบดี

สถานสงเคราะหฺคนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี

- สถานที่อื่นๆ ตามสะดวก

 

คนเกิดวันพุธ

"ร่วมซ่อมแซมสถานที่ต่างๆ ด้วยกำลังกายหรือกำลังทรัพย์"

- ร่วมทำบุญซ่อมแซมวัด ศาสนสถาน โรงเรียน โรงพยาบาล ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัยภิบัติต่างๆ ด้วยทรัพย์หรือแรงกาย ถวายปัจจัยค่าเดินทางแด่พระภิกษุสงฆ์

ตัวอย่างแหล่งข้อมูลหน่วยงานที่ต้องการความช่วยเหลือ

- วัดที่กำลังบูรณะ ก่อสร้างหรือซ่อมแซมทุกแห่ง

- โรงพยาบาลห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร หรือสถานีอนามัย

- โครงการปันของเหลือใช้ให้น้อง

- เว็บไซต์ โรงเรียนของหนู

- หรือสถานที่อื่นๆ ตามสะดวก

 

คนเกิดวันพฤหัสบดี

"มอบทุนการศึกษา บริจาคสื่อการสอน"

- มอบทุนการศึกษา บริจาคอุปกรณ์การเรียน สมุด หนังสือ เครื่องเขียน เสื้อผ้าชุดนักเรียน แก่เด็กยากไร้ บริจาคสื่อการเรียนการสอนสำหรับครู ให้กับโรงเรียนที่ต้องการ โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเรียนการสอน เช่น ชอล์ค แผ่นภาพประกอบการศึกษา บัตรคำภาษาต่างๆ

ตัวอย่างแหล่งข้อมูลหน่วยงานที่ต้องการความช่วยเหลือ

-โรงเรียนตชด. / โรงเรียนในถิ่นธุรกันดาร

- เว็บไซค์ โรงเรียนของหนู

- โครงการปันของเหลือใช้ให้น้อง

- หรือสถานที่อื่นๆ ตามสะดวก

 

คนเกิดวันศุกร์

"ทำบุญให้แสงสว่าง ทำทาน ปลูกต้นไม้"

- ทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่าง อุปกรณ์และวัสดุกำเนิดแสง เช่น หลอดไฟ สายไฟ สวิทซ์ไฟ เครื่องปั่นไฟ เสาไฟ เทียน เติมน้ำมันตะเกียง ให้เงินทำทานกับผู้ยากไร้ ร่วมปลูกต้นไม้ ดอกไม้หรือบริจาคต้นไม้ ให้กับสถานที่สาธารณะ โรงเรียน โรงพยาบาล วัด

ตัวอย่างแหล่งข้อมูลหน่วยงานที่ต้องการความช่วยเหลือ

- โรงพยาบาล โรงเรียน วัด

- สถานที่สาธารณะต่างๆ ที่ชุมชนใกล้บ้าน

- เว็บไซต์โรงเรียนของหนู

- หรือสถานที่อื่นๆ ตามสะดวก

 

คนเกิดวันเสาร์

ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ หรือไถ่ชีวิตสัตว์"

- ให้ชีวิตสัตว์ ต่อชีวิตสัตว์ หรือ บริจาคอาหารสัตว์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้กับสัตว์ป่วยอนาถา สัตว์ถูกทิ้ง ที่อยู่ในสถานที่รับเลี้ยงสัตว์ต่างๆ หรือตามวัด ไถ่ชีวิตโคกระบือ

ตัวอย่างแหล่งข้อมูลหน่วยงานที่ต้องการความช่วยเหลือ

- วัดทุกแห่งทั่วประเทศ

- มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ปากเกร็ด

- ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ

- ศูนย์ไถ่ชีวิตโค-กระบือ โรงฆ่าสัตว์วัฒนามีทโปรดักซ์

- หรือสถานที่อื่นๆ ตามสะดวก

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook