งาน “สัปดาห์วิสาขบูชา – อัฏฐมีบูชา” สักการะพระบรมธาตุสี สร้างบารมี กวนข้าวทิพย์ ฟังเทศน์คาถาพัน

งาน “สัปดาห์วิสาขบูชา – อัฏฐมีบูชา” สักการะพระบรมธาตุสี สร้างบารมี กวนข้าวทิพย์ ฟังเทศน์คาถาพัน

งาน “สัปดาห์วิสาขบูชา – อัฏฐมีบูชา” สักการะพระบรมธาตุสี สร้างบารมี กวนข้าวทิพย์ ฟังเทศน์คาถาพัน
S! Horoscope

สนับสนุนเนื้อหา

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทุกท่าน เข้าร่วมงาน “สัปดาห์วิสาขบูชา – อัฏฐมีบูชา” ณ มหาวิหารวชิรธรรม พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล ภายในบริเวณ นครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ สมุทรปราการ ระหว่าง วันที่ 29 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2561 โดยเปิดให้เข้าร่วมงานฟรี (เฉพาะเขต Free Zone) ตั้งแต่เวลา 16.00 – 21.00 น. ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่สำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนดังนี้


วันที่ 29 พฤษภาคม ขอเชิญร่วมเวียนเทียน ณ พระธาตุบังพวน ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน ในโอกาสสมโภชพุทธชยันตี เมื่อปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา 

วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม ร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์ ณ ศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป พิธีกวนข้าวทิพย์เป็นประเพณีที่สำคัญที่ได้มีการยึดถือวัฒนธรรมแบบอินเดียตามประวัตินางสุชาดา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ร่วมทำพิธีและผู้บริโภค ทำให้ประสบโชคลาภ และปราศจากภัยพิบัติต่างๆ

วันที่ 1 มิถุนายน ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสเสด็จมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเปิด “พุทธมหาวิหารวชิรธรรม แห่งพระพุทธเจ้า 38 พระองค์” ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ ขอเชิญทุกท่านเข้าชม มหาวิหารวชิรธรรม พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล ซึ่งเป็นการเปิดให้เข้าชมภายในตัวอาคารเป็นครั้งแรก พร้อมทั้งร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุสี ที่ได้อัญเชิญมาประดิษฐาน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชาอย่างใกล้ชิด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน นี้

ในวันที่ 6 มิถุนายน มีการเทศน์คาถาพัน (เทศน์ 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา) อันเป็นประเพณีของไทยแต่โบราณว่า หากผู้ใดฟังเทศน์คาถาพันจนครบ จะทำให้เกิดผลสำเร็จในชีวิตทุกประการ และกุศลผลบุญจะได้พบพระศรีอาริย์ พระพุทธเจ้าในอนาคตอีกด้วย และขอเชิญร่วมพิธีอัฏฐมีบูชา อันเป็นพิธีที่ระลึกถึง วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นวันสำคัญ 1 ใน 4 วัน ของพระพุทธศาสนา

นอกจากนี้ เมืองโบราณ สมุทรปราการ ขอประชาสัมพันธ์สำหรับบุคคลทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วม โครงการ “ปฏิบัติธรรม รักษาศีล” ณ มหาวิหารวชิรธรรม พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล ในวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2561 ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา เพื่อความยั่งยืนของศาสนาพุทธสืบไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 – 3234094 – 9 หรือ  เฟซบุ๊ก : เมืองโบราณ สมุทรปราการ