คิมเบอร์ลี่แปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์ เหตุใดจึงมีนาม “มโหธรเทวี”

คิมเบอร์ลี่แปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์ เหตุใดจึงมีนาม “มโหธรเทวี”

คิมเบอร์ลี่แปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์ เหตุใดจึงมีนาม “มโหธรเทวี”
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

หลังจาก คิมเบอร์ลี่ แอน เทียมศิริ ร่วมงานอีเว้นท์ห้างดัง แปลงโฉมเป็น นางสงกรานต์ปี 2561 นอกจากความงดงามจนต้องตะลึง หลายคนอาจสงสัยว่าเหตุใดนางสงกรานต์ปีนี้จึงมีนาม นางมโหธรเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกสามหาว (ผักตบชวา)  อาภรณ์แก้วนิลรัตน์  ภักษาหารเนื้อทราย หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จยืน มาเหนือหลังมยุรา (นกยูง)

 

เหตุใดจึงเป็นนางมโหธรเทวี

ตามตำนานนางสงกรานต์ เล่าว่า นางสงกรานต์เป็นธิดาของท้าวกบิลพรหม หรือท้าวมหาสงกรานต์ และเป็นนางฟ้าอยู่บนสรวงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราช (สวรรค์ชั้นที่ 1 ในทั้งหมด 6 ชั้น) ซึ่งมีหน้าที่ในการรับศีรษะของท้าวกบิลพรหมแห่รอบเขาพระสุเมรุในแต่ละรอบปี หรือในวันมหาสงกรานต์นั้นเอง โดยนางสงกรานต์มีทั้งหมด 7 องค์ มีเกณฑ์กำหนดที่ว่าวันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันใดก็ให้นางสงกรานต์ประจำวันนั้นเป็นผู้แห่

สำหรับปีนี้ กระทรวงวัฒนธรรมประกาศให้วันมหาสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2561 ปีจอ (ผีเสื้อผู้หญิง ธาตุดิน ) สัมฤทธิศก จุลศักราช 1380 ทางจันทรคติเป็น อธิกมาส ทางสุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน วันที่ 14 เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันเสาร์ แรม 14 ค่ำ เดือน 5 ปีจอ เวลา 08 นาฬิกา 56 นาที 57 วินาที

จึงประกาศนางสงกรานต์ประจำปี 2561 มีนามว่า นางมโหธรเทวี เป็น นางสงกรานต์ประจำวันเสาร์ ทัดดอกสามหาว (ผักตบชวา) มีนิลรัตน์เป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ เนื้อทราย อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวาถือจักร พระหัตถ์ซ้ายถือตรีศูล เสด็จประทับเหนือมยุราปักษา (นกยูง)

ส่วนนางสงกรานต์องค์อื่นๆ ได้แก่

ทุงษเทวี เป็นนางสงกรานต์ประจำวันอาทิตย์ ทัดดอกทับทิม มีปัทมราค (แก้วทับทิม) เป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ อุทุมพร (มะเดื่อ) อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ ขวาถือจักร พระหัตถ์ซ้ายถือสังข์ เสด็จไสยาสน์เหนือปฤษฎางค์ครุฑ

โคราดเทวี เป็นนางสงกรานต์ประจำวันจันทร์ ทัดดอกปีป มีมุกดาหาร (ไข่มุก) เป็นเครื่องประดับภักษาหาร คือ เตละ (น้ำมัน) อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวาถือพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายถือไม้เท้า เสด็จประทับเหนือพยัคฆ์ (เสือ)

รากษสเทวี เป็นนางสงกรานต์ประจำวันอังคาร ทัดดอกบัวหลวง มีโมรา (หิน) เป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ โลหิต (เลือด) อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวาถือตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายถือธนู เสด็จประทับเหนือวราหะ (หมู)

มณฑาเทวี เป็นนางสงกรานต์ประจำวันพุธ ทัดดอกจำปา มีไพฑูรย์ (พลอยสีเหลืองแกมเขียว) เป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ นมและเนย อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ ขวาถือเหล็กแหลม พระหัตถ์ซ้ายถือไม้เท้า เสด็จไสยาสน์เหนือปฤษฎางค์คัสพะ (ลา)

กิริณีเทวี เป็นนางสงกรานต์ประจำวันพฤหัสบดี ทัดดอกมณฑา(ยี่หุบ) มีมรกตเป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ ถั่วและงา อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวาถือพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายถือปืน เสด็จไสยาสน์เหนือปฏษฎางค์ชสาร (ช้าง)

กิมิทาเทวี เป็นนางสงกรานต์ประจำวันศุกร์ ทัดดอกจงกลนี มีบุษราคัมเป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ กล้วยและน้ำ อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวาถือพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายถือพิณ เสด็จประทับยืนเหนือมหิงสา (ควาย)

 

กลับมาที่ คิมเบอร์ลี่ ของเรา เป็นนางสงกรานที่งดงามจริง ๆ

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook