แบบทดสอบ : พลังจิตจากรูปถ่ายที่จำเป็นต้องรู้!!!

แบบทดสอบ : พลังจิตจากรูปถ่ายที่จำเป็นต้องรู้!!!
‘พลังจิต’ แม้จะเป็นศาสตร์ลี้ลับ แต่มิใช่เรื่องไร้สาระงมงายแต่ประการใด ปัจจุบันพลังจิตเป็นสาขาแขนงหนึ่งของวิชาจิตวิทยา ซึ่งกำลังเป็นที่ยอมรับและนิยมของคนทั่วไป สามารถพิสูจน์ผลที่เกิดขึ้นใหเห็นได้ด้วยตาเปล่า และแพทย์ทางจิตได้นำความรู้ทางพลังจิตไปรักษาผู้ป่วยอย่างกว้างขวาง มนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่มีพื้นฐานพลังจิต ต่างกันที่ปริมาณและการรู้ไม่รู้ว่ามี รวมถึงวิธีการพัฒนาและการนำไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งวัยรุ่นเป็นวัยที่มีพลังจิตสะสม และสามารถพัฒนาให้สมบูรณ์ได้รวดเร็วหากรู้วิธีการใช้ ที่ย้ำว่า ‘เธอจำเป็นต้องรู้’ นั้นมีเหุตผลอยู่สองประการคือ หนึ่ง...โดยคนส่วนมากจะต้องเคยถ่าภาพและมีภาพถ่ายด้วยกันทั้งนั้น สอง...เมื่อเป็นสิ่งที่เธอทำหรือมีอยู่แล้ว จึงไม่ใช่เรื่องยุ่งยากที่เธอจะใช้พลังจิตจากรูปถ่ายนั้นเพื่อสร้างสิ่งดีๆ ให้ตัวเองในด้านต่างๆ

ภาพถ่าย, รูปภาพ


ขอบคุณภาพประกอบจาก : Getty Images