แบบทดสอบ : เธอเป็นคนที่มีเพื่อนรัก หรือเกลียดมากกว่ากัน?

แบบทดสอบ : เธอเป็นคนที่มีเพื่อนรัก  หรือเกลียดมากกว่ากัน?
บางครั้งการใช้หลักจิตวิทยาก็สามารถช่วยวิเคราะห์ลักษณะนิสัย หรือทำนายไปถึงอนาคตความน่าจะเป็นของคนเราได้เหมือนกัน ก่อนที่จะเลือกคำตอบข้อใดข้อหนึ่งจึงควรตัดสินใจให้แน่ๆ ก่อนซึ่งคำถามอาจจะดูบ้าๆ ฮาๆ เป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริงก็เถอะ แต่ได้คำตอบออกมาชัวร์ทุกข้อนะ

เพื่อน


ขอบคุณภาพประกอบจาก : Getty Images