สั้นๆ 4 ข้อเท่านั้น ก็รู้นิสัยแล้ว - ตรงมาก ๆ

สั้นๆ 4 ข้อเท่านั้น ก็รู้นิสัยแล้ว - ตรงมาก ๆ
S! Horoscope

สนับสนุนเนื้อหา

มาลองทำแบทดสอบทายนิสัยกัน แต่ห้ามดูเฉลยก่อนนะ เดี๋ยวไม่แม่น เลือกข้อที่ใกล้เคียงมากที่สุด

1. บุคคลิกภาพของคุณเป็นอย่างไร ?

(I) ชอบสันโดษ , คิดก่อนทำ , มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากตัวเองเป็นใหญ่

(E) ชอบเข้าสังคม , ชอบไปงานสังสรรค์ , ทำก่อนคิด , มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากคน-สิ่งของ , สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่

2. เมื่อคุณมีข้อมูลที่ต้องพิจารณา คุณจะพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร ?

(S) ดูถึงรายละเอียดของข้อมูล , ดูถึงปัญหาปัจจุบัน ,

(N) ดูถึงภาพรวมหรือข้อสรุปของข้อมูล , คาดการณ์ล่วงหน้า , ดูถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น

3. คุณใช้อะไรในการตัดสินใจกับปัญหา ? (โดยสัญชาตญาณของคุณ)

(T) ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ , ใช้หลักตรรกวิทยาความถูกต้อง , คิดถึงผลที่จะตามมาจากการตัดสินใจ

(F) ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจ , ตัดสินใจจากความชอบ , ความต้องการ , คิดถึงความต้องการและการตอบสนองของตน

4. คุณมีวิธีการดำเนินชีวิตอย่างไร ?

(J) ชอบวางแผนในการใช้ชีวิตประจำวัน , ชอบตั้งเป้าหมาย ระยะเวลา วันที่ในการทำ , ชอบตัดสินใจ เพื่อให้จบปัญหา

(P) ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งรอบตัว , ไม่ยึดติด , มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ , รับฟังความคิดผู้อื่น

วิธีการ : เลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษหน้าข้อที่เลือก แ ล้วนำมาเรียงกัน V V V V V V V V V

 

คำเฉลย :

ISTJ ?-> ?The Duty Fulfiller ? ' ผู้สำเร็จ ' - มีสมาธิสูง , เงียบ , เป็นคนรักครอบครัว - ละเอียด , จริงจัง และ ไว้ใจได้ - ทำงานหนัก , เจ้าระเบียบ และ มีความรับผิดชอบสูง - อาจจะทำให้ถูกเอาเปรียบได้ เพราะความที่เขาซื้อสัตย์และเป็นที่พึ่งได้ - ไม่เก่งเรื่องของความรู้สึก

ISTP ?-> ?The Mechanic ?' ช่างเครื่อง ' - เงียบ , ชอบผจญภัย และ กีฬา - ชอบเสี่ย ง , เป็นตัวของตัวเอง , แก้ปัญหาเก่ง - มองโลกในแง่ดี แต่อาจโกรธง่ายตอนเครียด - ปกติไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรให้คนอื่นอยู่ทั้งดีและไม่ดี

ISFJ ?-> ?The Nurturer ?' ผู้ดูแล ' - เงียบ , ใจดี , มีสติ - มีความรับผิดชอบ แก่ภาระและหน้าที่ - คิดถึงคนอื่นก่อนตัว , จำคนเก่ง - เสียกำลังใจเมื่อถูกวิจารณ์ - ชอบเก็บความรู้สึกไว้กับตัวเอง

ISFP ?-> ?The Artist ?' ศิลปิน ' - เงียบ , ใจดี , จริงจัง และ อ่อนไหว - ไม่ชอบการโต้แย้ง , ไม่ชอบระเบียบ - ความคิดสร้างสรรค์ และ ไม่เหมือนใคร - รักขอบสวยของงาม - เข้าใจยาก , เปิดเผยตัวเองกับคนใกล้ชิดเท่านั้น - ใช้ชีวิตอย่างจริงจัง

INFJ ?-> ?The Protector ?' ผ ู้ป้องกัน ' - ความคิดสร้างสรรค์ , อ่อนไหว , เป็นตัวของตัวเอง - เก่งเรื่องคน และ สถานการณ์ - เป็นคนลึกซึ้ง , ซับซ้อน , ชอบความเป็นส่วนตัว - เ ข้าใจยาก , มีความมั่นใจในตัวเองสูง , ดื้อรั้นต่อความคิดของผู้อื่น - ไม่ชอบการโต้แย้ง

INFP ?-> ?The Idealist ?' นักอุดมการณ์ ' - เงียบ , ซื่อสัตย์ , ชอบอุดมการณ์ - ชอบช่วยเหลือ และ เข้าใจคนอื่น - ไม่ชอบการโต้แย้ง - ซื่อสัตย์ต่อตนเอง - มีความคิดสร้างสรรค์

INTJ ?-> ?The Scientist ?' นักวิทยาศาสตร์ ' - ฉลาด . มุ่งมั่น , ไม่เหมือนใคร - เป็นผู้นำที่ดี , มีความมั่นใจสูง , มองการณ์ไกล - ชอบคิดคนเดียว และ ชอบอยู่คนเดียว , ชอบด่วนสรุป - ไม่ชอบรายละเอียด , คิดว่าตนเองถูกเสมอ - บอกความรู้สึกไม่เก่ง , จะมีปัญหากับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด

INTP ?-> ?The Thinker ?' นักคิด ' - ความคิดสร้างสรรค์ , เป็นตัวของตัวเอง , มีเหตุมีผลและมีความสามารถสูง - ไม่อยากถูกนำหรือนำคนอื่น , ไม่ชอบระเบียบ - ใช้เวลาในหัวตัวเองมาก , ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว - เงียบ , ไม่ค่อยรู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไง - ม ีอารมณ์ซับซ้อน , ไม่อยู่นิ่ง และ แปรปรวน ESTP ?-> ?The Doer ?' ผู้กระทำ ' - เป็นมิตร , ยืดหยุ่นง่าย , เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเก่ง - ไม่ชอบคำอธิบาย แต่ต้องการแค่ผลลัพธ์ - ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน จึงทำให้ผ่านไปเร็ว - รักสนุก , สามารถทำร้ายจิตใจผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว - ไม่ชอบเคารพกฎระเบียบ - เบื่อง่าย

ESTJ ?-> ?The Guardian ?' ผู้พิทักษ์ ' - มีระเบียบ , ซื่อตรง , ตรงไปตรงมา - มีความมั่นใจในตัวเอง , มีความสามารถ . ทำงานหนัก , เป็นผู้นำ - ชอบความปลอดภัย และ ควา มสงบสุข - บอกความรู้สึก และ ความห่วงใยไม่เก่ง

ESFP ?-> ?The Performer ?' ผู้แสดง ' - อยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ , มีมนุษยสัมพันธ์ดี , รักสนุก และทำงานเป็นทีมได้ดี - มองโลกในแง่ดี , ต้อนรับทุกคน แต่ก็เกลียดทุกคนได้เหมือนกัน - ไม่ชอบงานประจำ , คิดมากเวลาเครียด - รักสวยรักงาม

ESFJ ?-> ?The Caregiver ?' นั กใส่ใจ ' - มีน้ำใจ , คนชอบ , มีสติ , มีความรับผิดชอบ - เก่งเรื่องคน , เข้าใจ , สนใจ และ ปรับตามคนได้ - ชอบให้คนชอบ , ชอบบริการผู้อื่นก่อนตนเอง - รักสงบ และ ความปลอดภัย , ไว้ใจได้ , กระตือรือร้น - อ่อนไหว , ต้องการการเห็นด้วยจากผู้อื่น

ENFP ?-> ?The Inspirer ?'ผู้มีแรงบันดาลใจ ' - มีความคิดสร้างสรรค์ , กระตือรือร้น , ยืดหยุ่น - ต้อนรับไอเดียใหม่ ๆ เสมอ แต่จะเบื่อกับรายละเอียด - มีมนุษยสัมพันธ์ดี , ชอบให้คนชอบ แต่ก็สามารถหลอกใช้ผู้อื่นได้ด้วย - เป็นคนร่าเริง และชอบเป็นอิสระ

ENFJ ?-> ?The Giver ?' ผู้ให้ ' - มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก , ห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ - ไม่ชอบอยู่คนเดียว , ต้องการอยู่กับผู้อื่นตลอดเวลา - มีความสามารถที่จะทำในสิ่งที่เขาชอบหลาย ๆ อย่าง - มีความมั่นใจในตัวเอง , เจ้าระเบียบ

ENTP ?-> ?The Visionary ?' ผู้มีวิสัยทัศน์ ' - มีความคิดสร้างสรรค์ , ฉลาด , แ ก้ปัญหาเก่ง - ชอบไอเดียใหม่ , ไม่ชอบทำอะไรซ้ำ ๆ - ชอบคุย , คุยเก่ง , หัวไว - ไม่สนใจเรื่องความรู้สึก แต่เพียงจะให้งานสำเร็จ - บางครั้งอาจจะเคร่งครัดกับคนรอบข้าง

ENTJ ? -> ?The Executive ?' ผู้บริหาร ' - เป็นผู้นำตั้งแต่เกิด , พูดต่อหน้าคนเก่ง , ฉลาด , มีความรู้ - เห็นความสำคัญในความรู้ และ ความสามารถ , ไม่มีความอดทนกับคนทำงานไม่เก่ง - แก้ปัญหาเก่ง , สามารถเข้าใจปัญหาซับซ้อน - เจ้ากี้เจ้าการ , ไม่มีความอดทน , เด็ดขาด , น่าเกรงขาม

 

ขอบคุณภาพประกอบ : Getty Images