ทำนายตัวตนที่ซ่อนอยู่จากตัวเลขวันเกิด

ทำนายตัวตนที่ซ่อนอยู่จากตัวเลขวันเกิด

ทำนายตัวตนที่ซ่อนอยู่จากตัวเลขวันเกิด
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

การทำนาย นิสัยจากตัวเลขเป็นตำราของฝรั่ง คิดขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทำนายนิสัยของคนที่เกิด ในวันที่ต่างๆ โดยแบ่งเป็น 9 กลุ่มด้วยกัน วิธีการจัดกลุ่มก็คือ ถ้าวันเกิดเป็นเลข

หลักเดียวอยู่แล้วก็ใช้ได้เลย ส่วนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 10-31ก็ ต้องนำตัวเลขตัวหน้ากับตัวหลังมาบวกกันให้เป็นเลขหลักเดียว เช่น ถ้าเกิดวันที่ 25 ก็ต้องนำเลข 2 บวกกับเลข 5 จะได้เท่ากับ 7 เป็นต้น

 


แล้วนำตัวเลขไปอ่านคำ ทำนายต่อไปนี้

1. ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 1 (ผู้ที่เกิดวันที่ 1, 10, 19, 28)

คนเลข 1 เป็นผู้ต้องการมีชีวิตแบบ ไม่อยากเป็นรองใคร มีภาววิสัยเป็นผู้นำ ไม่ชอบเป็นผู้ตาม คนเลข 1 นี้จะไม่ค่อยชอบทำงานราชการ ชอบที่จะก่อร่างสร้าง ตัว จากธุรกิจการงานของตนเองมากกว่า และก็จะทุ่มเทให้กับงานเต็มที่

ด้านความรัก จะเป็นคนรักเดียวใจเดียว เสมอต้นเสมอปลาย มั่นคงในความรักมาก ผู้ที่จะเป็น คนรู้ใจของคนเลข 1 ได้เหมาะสมที่สุด คือ ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 4 จะเป็นทั้งเพื่อน กายและเพื่อนใจ คู่คิดคู่เคียง ร่วมหัวจมท้ายด้วยกันได้ตลอดรอดฝั่ง ส่วนบริวารที่จะเข้ากันได้กับคนเลข 1 ก็คือ ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 2

2.ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 2 (ผู้ที่เกิดวันที่ 2, 11, 20, 29)

คนเลข 2 เป็นผู้ที่เหมาะแก่การเป็นยอดขุนพลคู่ใจของแม่ทัพ เนื่องจากว่าบุคคลหมายเลข 2 นี้เป็นผู้ที่มีความสามารถเป็นเยี่ยมในการจัดการอย่างมีระบบ มีความอดทน และเป็นคนละเอียด ถี่ถ้วน มักจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จต่างๆ

ด้านความรัก ถ้าคนเลข 2 รักใครมักจะไม่แสดงออกอย่างโจ่งแจ้ง อาจมีเพียงแววตาเท่านั้นที่พอจะบ่งบอกให้รู้ คนเลข 2 จะสามารถจดจำรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับคนรัก ได้อย่างน่าอัศจรรย์ และเมื่อรักใครแล้วก็มักจะอยากให้คนรักมีระเบียบเช่นเดียวกับตน

และ บุคคลที่จะเข้าคู่กับคนเลข 2 ได้ดีคือบุคคลผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 7 คนเลข 2 จะ สร้างความมั่นคงและสมบูรณ์พูนสุขให้กับครอบครัวอย่างยากที่จะมีใครเทียบได้ จนบางครั้งอาจจะถึงรุ่นหลานเหลน

3.ผู้ที่มีเลขประจำ ตัวเป็น 3 (ผู้ที่เกิดวันที่ 3, 12, 21, 30)

คนเลข 3 เป็นผู้ตั้งเป้าหมายของชีวิตไว้สูง ในขณะเดียว กันก็ชอบให้วิถีชีวิตเป็นไปตามทำนองคลองธรรม เป็นผู้ใฝ่หาความรู้ และยึดมั่นใน หลักการ สามารถปรับตัวให้ เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี เป็นผู้ที่เข้ากับคนได้ ง่าย

ด้านความรัก คนเลข 3 จะทำตามกรอบธรรมเนียมประเพณีและกติกาของสังคม จะไม่มีการแหกกฎ หรือทำอะไรแผลงๆ ดำเนินการไปตามขั้นตอนตั้งแต่เริ่มจีบจนถึงการ แต่งงาน และเมื่อแต่งงาน ปัญหาเรื่องญาติพี่น้องของคนรักมักจะน้อยหรือไม่มีเลย ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากคุณสมบัติประจำตัวของคนเลข 3 ที่เข้ากับคนได้ง่ายนั่นเอง คู่ของคนเลข 3 ที่จะเข้ากันได้ดีเป็นพิเศษคือผู้ที่มีหมายเลขประจำตัว 6 และ 9

4.ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 4 (ผู้ที่ เกิดวันที่ 4, 13, 22, 31)

คนเลข 4 เป็นผู้ที่มีสามัญสำนึกในเรื่องต่างๆ เป็นเยี่ยม ตัดสินใจเรื่องใดมักจะไม่พลาด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือคน ประกอบกับเป็นผู้ที่รู้เหตุรู้ผลรู้จักคุณค่าของเงิน ทำให้สามารถตั้งหลักปัก ฐานได้รวดเร็วยิ่งกว่าผู้ใด เป็นผู้ที่บุคคลอื่นมักจะให้ความเชื่อถือ ยิ่งร่วม งานกับผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 1 ยิ่งส่งเสริมกันและกัน

ด้านความรัก ถึงแม้คนเลข 4 จะไม่ใช่คนเจ้าชู้ แต่มักจะมีคนมาแอบชอบหรือหลงรัก ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าคนเลข 4 นอกจากจะเป็นผู้ที่มีฐานะดีแล้ว ยังมีปฏิภาณในการเดาใจผู้อื่นได้แม่นยำ การทำให้ผู้ที่ติดต่อด้วยมีความนิยมและพอใจ ผู้ที่เป็นคู่รักจึงต้องทำใจ ให้หนักแน่นหน่อย คู่ที่เหมาะคือผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 8

5.ผู้ที่มี เลขประจำตัวเป็น 5 (ผู้ที่เกิดวันที่ 5, 14, 23)

คนเลข 5 เป็นผู้ที่มี ความเข้าใจในธรรมชาติของคนเป็นอย่างดี เป็นพื้นฐานส่งเสริมให้มีความสามารถเป็น พิเศษทางด้านจิตวิทยา หรือการบริหารงานบุคคลซึ่งจะนำไปใช้ประโยชน์ต่ออาชีพการงาน ที่ต้องแนะแนวหรือให้คำปรึกษา

เป็นผู้ที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงมาก จนบางครั้งแทบจะไม่ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเลย เรื่องดวงยิ่งไม่สนใจ คนเลข 5 จะซ่อนอารมณ์ไว้ไม่แสดงออกจนกว่าจะถึงเวลาที่เขาหรือ เธอตกลงปลงใจแน่นอนแล้ว

แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่รัก เพียงแต่เก็บไฟรักไว้ และปลดปล่อยออกมาเมื่อถึงเวลาเท่านั้น คนเลข 5 จะเป็นกลางกับทุกกลุ่มเลข ไม่เป็นพิเศษกับเลขประจำตัวใด แต่กลับไปผูกพันกับเวลาแทน โดยที่มักจะเกิดเหตุการณ์สำคัญในวันที่หรือเวลาที่ เป็นเลข 10

6.ผู้ที่มีเลขประจำตัว เป็น 6 ( ผู้ที่เกิดวันที่ 6, 15, 24)

คนเลข 6 เป็นคนง่ายๆ ไม่ค่อยมี พิธีรีตอง เป็นผู้ที่มีอารมณ์ดีอยู่เสมอ ไม่ชอบฝ่าฝืนระเบียบหรือกฎเกณฑ์ เป็นคน พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ จึงไม่ค่อยจะทะเยอทะยานไขว่ คว้าหาตำแหน่ง ดูผ่านๆ คนทั่ว ไปจะเห็นว่าคนเลข 6 ไม่มีความก้าวหน้า

แต่ในความจริงแล้ว ถ้าคนเลข 6 ได้ทำ งานที่ตนชอบก็จะทุ่มเทและสามารถรุ่งเรืองได้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่หา ผู้ เปรียบได้ยาก แต่ไม่ใช่ในฐานะนักบริหาร แสวงหา ความสุขความพอใจมากกว่าจะคำนึงถึงเงิน จึงมักใช้จ่ายเงินอย่างง่ายๆ ไม่ค่อยเก็บสะสม

ด้านความรัก คู่ของคน เลข 6 ไม่สามารถจะเก็บเขาหรือเธอไว้เป็นของท่านเพียงคนเดียว เพราะคนเลข 6 เป็นผู้ที่ชอบสังคม วิธีที่ดีที่สุดคือท่านควรไปกับคู่ของท่านด้วย เพื่อนหรือบริวาร ของคนเลข 6 คือผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 3 กับ 9 และถ้าสังเกตดูจะพบว่าสิ่งที่คน เลข 6 ได้ครอบครองมักจะมีเลขสามตัวนี้เกี่ยวข้อง คือ 3, 6 และ 9

7.ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 7 (ผู้ที่เกิดวันที่ 7, 16, 25)

คนเลข 7 แม้ว่าจะเป็นผู้ที่มีอารมณ์แปรปรวน ไม่ค่อยแน่นอน บางครั้งเด็ดเดี่ยวเข้มแข็ง แต่บางครั้งอ่อนไหว แต่ก็เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นง่ายและชอบคนที่จริงใจ ชอบแสวงหาประสบการณ์ ความเร้าใจ จึงมักจะพาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องกับกามารมณ์ การพนัน และสิ่งเสพติด อย่างเลี่ยงไม่พ้น

แต่ก็จะเป็นคนทันคน ยากที่จะถูกใครหลอก มีแต่จะหลอกคนอื่นเขา ด้านความรัก รูปลักษณะภายนอกของคนเลข 7 มักจะเป็นที่ สะดุดตา มีเสน่ห์ และโดยที่คนเลข 7 เห็นว่า เรื่องความรักและกามารมณ์เป็นเรื่องธรรมดา

ถ้าคิดจะรักกับคนเลขนี้ ต้องทำใจกับเรื่องดังกล่าว ตามตำรากล่าวไว้ว่า คนเลข 7 มักจะแพ้ทางคนที่มีเลขประจำตัวเป็นเลข 2 คู่ที่เป็นคนเลข 2 จึงพอจะอยู่ ร่วมกันได้อย่าง เป็นสุข

8.ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 8 (ผู้ที่เกิดวันที่ 8, 17, 26)

คนเลข 8 เป็นผู้ที่ มีไหวพริบสูง สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่ง มีวาทศิลป์เป็นเลิศ สามารถเจรจา โน้มน้าวจูงใจคนได้ดี แต่มักมีอารมณ์ไม่คงเส้นคงวา เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย ตั้งเป้า หมายชีวิตไว้สูง

และชอบเสี่ยง กล้าได้กล้าเสีย ทำให้วิถีชีวิตของคนเลขนี้ค่อน ข้างผาดโผน อาจขึ้นสูงสุดและตกลงมาต่ำสุดได้บ่อยๆ แต่คนเลข 8 เป็นผู้ที่มี ความ ทรหดอดทน พยายามต่อสู้กับอุปสรรคให้ถึงที่สุด

ซึ่งส่วนมากมักจะชนะเสีย ด้วย ด้านความรัก คนที่คิดจะมาเป็นคู่ของคนเลข 8 ถ้าต้องการให้คนเลข 8 สนใจ จะต้องเป็นผู้ที่มีความเด่นเป็นพิเศษ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เพราะคนเลข 8 ชอบอะไรที่สูงกว่ามาตรฐาน และสามารถสนับสนุนเป้าหมายของเขาได้

นอกจากนี้ยังต้องแสดงให้คนเลข 8 เห็นว่าท่านเข้าใจธรรมชาติของเขา ยอมรับและได้เตรียมตัวเตรียมใจ รับการเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์ ถ้าทำได้ดังที่กล่าวมาจะสร้าง ความประทับใจให้แก่ คนเลข 8 ได้มาก คนเลข 8 มักจะสมพงศ์กับผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 1 และ 4

9.ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 9 (ผู้ที่ เกิดวันที่ 9, 18, 27)

คนเลข 9 เป็นคนรักธรรมชาติ ชอบสันโดษ เอางานเอา การ ค่อนข้างสุภาพและขี้อาย ชอบช่วยเหลือผู้อื่น อยากให้ผู้อื่นมาพึ่งพิง จึงมักเห็นคนเลขนี้เป็นครูหรือนักบวช หรืองานสนับสนุนที่ไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ กับใคร

ด้านความรัก คนเลข 9 ต้องการเป็นผู้ปกป้องคุ้มครอง จะไม่ชอบคนที่เอะอะ เอ็ดตะโร หรือแข็งกระด้าง ชอบคนที่นุ่มนวล อ่อนโยน

และเป็นช้างเท้าหลัง (หรืออย่างน้อยก็ต้อง แสดงว่าเป็น) และเป็นคนโรแมนติก ร้อนแรงเมื่อถึงเวลา จนอาจทำให้ ท่านประหลาดใจ เพื่อนหรือบริวารที่เข้ากันได้ดีคือผู้ที่มีเลขประจำตัว เป็น 1


ขอบคุณข้อมูลจาก FW Mail
ขอบคุณภาพประกอบจาก Photos.com

อ่านคำทำนายเรื่องอื่นๆต่อคลิก!

กด Like เพื่อติดตามเรื่องราวดวงชะตาพยากรณ์จากทาง Sanook! Horoscope

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook