ดูดวงรายสัปดาห์ ราศีกุมภ์

ดูดวงรายสัปดาห์ ราศีกุมภ์

ดูดวงรายสัปดาห์ ราศีกุมภ์
S! Horoscope

สนับสนุนเนื้อหา

สวัสดีค่ะชาวราศีกุมภ์ นักอุดมคติ ผู้กระตือรือร้น สนใจในวิทยาการหลากหลาย สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น มีความสามารถที่จะนำสิ่งที่เป็น..นามธรรม มาคิด มาปฏิบัติ จนเป็น ..รูปธรรมอย่างมีระบบและชัดเจน


การเงิน รายได้ รายจ่าย หมุนเวียนได้ดี วันที่ 15-16 ติดตามทวงถาม หรือ ขอกู้ยืมจากมิตรสหาย ก็จะมีโอกาสได้บ้าง แต่ต้องทำใจเพราะอาจไม่ได้เท่าที่หวัง รวมถึงควรสำรองเงินไว้เผื่อเหตุจำเป็นเร่งด่วนในครอบครัวด้วย วันที่ 17-19 ควรระวังอาจมีเหตุ/ภัยที่จะทำให้สูญเสียเงินทอง ของมีค่าด้วย


การงาน เริ่มต้นสัปดาห์ที่ควรระวัง การโยกย้าย เปลี่ยนแปลงที่อยู่ สถานที่ทำงาน อาจส่งผลเสียต่อหน้าที่ กิจการงานที่ทำอยู่ แต่สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่เลือกไม่ได้ ควรทำตัวเป็นไม้ลู่ลม เป็นไม้อ่อนที่ปรับตัวเอนเอียงไปตามสถานการณ์ ถึงจะทำให้อยู่รอด ปลอดภัย!!


ความรัก การโยกย้าย ที่อยู่ ที่อาศัย สถานที่ทำงานในระยะนี้ก็อาจส่งผลกระทบ ทำให้สัมพันธ์รักไม่ราบรื่นจนสุดท้ายแตกหักกัน แต่สำหรับคนโสด ตรงกันข้าม อาจเป็นเหตุทำให้พบรัก เจอคนถูกใจ ที่อาจสานรัก พัฒนาความสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็ว


ครอบครัว ใส่ใจ ดูแล ญาติผู้ใหญ่ พระในบ้านให้มาก ๆ เพราะอาจเจ็บป่วย ไม่สบายกะทันหันได้


โชคลาภ ลงทุน เสี่ยงโชคใดๆ อยู่ในเกณฑ์พลิกผันไม่แน่นอน แต่วันที่ 17-19 มีเกณฑ์เสี่ยงที่จะสูญเสียสูงมาก ควรระมัดระวัง

คำแนะนำ จากวันที่ 26 มกราคม 2560 ไปอีกสองปีครึ่ง ดาวเสาร์ เจ้าแห่งชะตากรรมได้โคจรมาสถิต ณ เขตราศีธนู ในภพลาภะ ในเรื่องลาภ ผลประโยชน์ ความสัมพันธ์กับบุคคลที่มีบทบาทในเรื่องการเงินของชาวราศีกุมภ์ ที่ควรปรับบทบาท มีมุมมองใหม่ๆ ในการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน ถึงจะทำให้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดี