"หมอช้าง" ชี้ "วิสาขบูชา" ตรงกับเพ็ญพุธอัศจรรย์ บูชาพระอุปคุตขอพรเรื่องโชคลาภ!

"หมอช้าง" ชี้ "วิสาขบูชา" ตรงกับเพ็ญพุธอัศจรรย์ บูชาพระอุปคุตขอพรเรื่องโชคลาภ!

"หมอช้าง" ชี้ "วิสาขบูชา" ตรงกับเพ็ญพุธอัศจรรย์ บูชาพระอุปคุตขอพรเรื่องโชคลาภ!
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา ได้เผยเคล็ดในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 ซึ่งตรงกับ วันวิสาขบูชา ว่า.....ปีนี้อย่าลืมไปทำบุญกันนะครับ จะใส่บาตร , ถวายสังฆทานหรือไปเวียนเทียนก็ได้ครับ และที่พิเศษกว่าทุกปีคือปีนี้เป็นวันวิสาขบูชาที่ตรงกับวันเพ็ญพุธ 

ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวันที่เหมาะแก่ การบูชาพระอุปคุตเพื่อขอพรเรื่องโชคลาภ เหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นเมื่อ13 ปีที่แล้ว หมอช้างจึงแนะนำให้สวดมนต์ในคืนวันพุธเพื่อขอพรจากพระอุปคุต หากใครได้ใส่บาตรพระอุปคุต พร้อมทั้งบูชาพระอุปคุต บารมีขององค์พระอุปคุต จะส่งเสริมให้เรามีความสุข ให้มีอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรง ความรักมั่นคงมีอำนาจบารมี และมีเหลือกินเหลือใช้ มั่งคั่งมั่งมีศรีสุข

 

 

คาถาขอโชคลาภความสำเร็จ พระอุปคุต

การสวดมนต์เพื่อขอพรพระอุปคุตนั้น ให้นำพระอุปคุตมาตั้งไว้เพื่อบูชา หรือสำหรับผู้ที่ไม่มีพระอุปคุต ให้ตั้งจิตถึงท่านแล้วสวดมนต์ตามบทได้เลย โดยสวดตามลำดับดังนี้


คาถาบูชาพระอุปคุต

อุปะคุตโต จะ มะหาเถโร สัมพุทเธ นะ วิยากะโต มารัญจะ มาระพะลัญจะ โสอิทา นิมะหาเถโร นะมัสสิตตะวา ปะติฏฐิโต

อะหัง วันทามิ อิทาเนวะ อุปะคุตตัง จะมะหาเถรัง ยัง ยัง อุปะทะวัง ชาตัง วิธัง เสติ อะเสสะโต มะหาลาภัง ภะวันตุเม ฯ
คาถาบทนี้ สวดบูชาพระอุปคุตทุกวัน จะบัลดลให้บังเกิดโชคลาภ ทรัพย์สินเงินทองมากมาย และป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงแก่ผู้บูชา


คาถาบูชาพระอุปคุตแบบย่อ

อุปะคุตโต จะ มะหาเถโร ยักขาเทวา นะระปูชิโต โส ระโห ปัจจะยาทิมหิ มะหาลาภัง ภะวันตุ เม ฯ


คำบูชาขอลาภพระอุปคุต

มหาอุปคุตโต จะ มหาลาโภ พุทโธลาภัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ราชาปุริโส อิถีโยมานัง นะโม โจรา

เมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตัง ปิยังมะมะ สะเทวะกัง สะพรหมมะกัง มนุสสานัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม ฯ

เอหิจิตติจิตตัง พันธะนัง อุปะคุโต จะ มหาเถโร พุทธะสาวะกะ อานุภาเวนะ มาระวิชะยะ นิระภะยะ เตชะปุญณะตา

จะเทวะตานัมปิ มะนุสสานันปิ เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ อิมังกายะ พันธะนัง อะทิถามิ ปะอัยยิสสุตัง อุปัจสะอิ
ให้จุดธูปเทียน พร้อมดอกไม้หอม เครื่องหอม น้ำหอมต่างๆ เทหยดใส่ในขันน้ำมนต์ ณ ที่บูชาพระในร้านค้าขาย หรืออาคารสำนักงานธุรกิจ แล้วอธิษฐาน ธูปควันเทียน ลมพัดไปทางไหน ขอให้ดลใจผู้คนเข้ามาอุดหนุน ขอให้ดำเนินกิจการด้วยความราบรื่น มีความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการ

เมื่ออธิษฐานจุดธูปเทียนบูชาแล้ว ให้สวดนะโม ๓ จบ และสวดคาถาบูชาขอลาภพระอุปคุต ๑ จบ แล้วทำน้ำมนต์สวดด้วย คาถาขอลาภพระมหาอุปคุต อีก ๑ จบเสร็จแล้ว เอาน้ำมนต์ประพรมร้านค้า และสินค้าต่างๆ ในร้าน หรือทำธุรกิจอย่างอื่น ก็ให้เอาน้ำมนต์ประพรมภายในสำนักงานและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบธุรกิจนั้นทั้งหมด

ให้ปฎิบัติตามที่กล่าวมานี้ก่อนเปิดร้านในตอนเช้า ก่อนลูกค้าจะเข้าร้านหรือเปิดสำนักงานเวลาเช้า เป็นการทำเสน่ห์ เมตตามหานิยม มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนมากมาย มีโชคลาภเข้ามาไม่ขาดระยะ ส่งเสริมให้ฐานะร่ำรวยมาก โจรผู้ร้ายบังเกิดเมตตาสงสารไม่ยากมารบกวนหรือคุกคาม ที่สำคัญศัตรูคู่แข่งไม่อาจขัดลาภหรือผลประโยชน์ได้

 


คาถาพระอุปคุตผูกมาร

มหาอุปะคุตโต มหาอุปะคุตตัง กายะพันทะนัง อมยิสะ พุทธังทะเถโร ธัมมัง ทะเถโร สังฆังทะเถโร ปะอัยยะสุตัง อุปัจสะอิ อิมังกายะพันทะนัง อะทิถามิ ฯ
คาถาพระอุปคุตผูกมารนี้ นับเป็นคาถาที่มีอานุภาพมากที่สุด ดังปรากฏในประวัติของท่าน ตอนพระอุปคุตเถระผูกมารโดยบริกรรมคาถาเนรมิตเป็นซากสุนัข เน่าเหม็นมีหนอนชอนไชยั้วเยี้ยไปผูกติดกับคอพญามาร แล้วเปล่งวาจาสิทธิ์ว่า แม้เทวดาและพรหมไม่สามารถปลดเปลื้องได้ และ พระอุปคุต ยังเอาผ้ารัดอกของท่านออกมาพันคอพญามารผูกติดกับภูเขาอยู่นานถึง ๗ปี ๗ เดือน ๗ วันจนกระทั้งพระเจ้าอโศกมหาราชทำการฉลองสมโภชพระสถูปเสร็จสิ้นแล้ว พระอุปคุตเถระจึงค่อยแก้พันธนาการออกจากคอพญามาร ให้เป็นอิสระกลับสูวิมานของตน คาถาพระมหาอุปคุตผูกมารมีอานุภาพความ ศักดิ์สิทธิ์ มาก เสกด้วยสายสิญจน์ทำเป็นมงคลสวมคอ หากปลุกเสกครบ ๑๐๘ ครั้ง สามารถป้องกันภูตผีปีศาจทั้งปวง และป้องกันอุปัทวะอันตรายต่างๆ

ถ้าเสก ๓ – ๗ คาบ ผูกคอหรือคล้องคอคนถูกผีเข้าสิง จะเจ็บปวดร้องครวญครางโหยหวนอย่างน่าเวทนา ถ้าจะให้ผีที่สิงอยู่ออกไป ให้ถอดหรือแก้ด้ายผูกคอออก แล้วเอาด้ายนี้ตีปัดตามตัวคนที่ถูกผีสิงอยู่นั้น ผีจะอยู่ไม่ได้จะเผ่นออก และไม่กล้ากลับมารบกวนคนในบ้านอีก คาถาพระมหาอุปคุตผูกมารนี้ยังมีอุปเทห์อีกมากมายใช้ปลุกเสกในทางพุทธเวชพิชิตโรคาพาธ ได้วิเศษนัก


คาถาบูชาพระอุปคุต (พระบัวเข็ม)

จิตติ จิตติ ริตติ ริตติ มิตติ มิตติ เอหิ มะมะ ปะทุมะ พุทโธ นานา ปารมีสัมปัณโน อิติปิ โส ภะคะวา มะอะอุเมตตา

จะ มหาราชา สัพพะสะเนหา จะ ปูชิตา สัพพะสุขัง มหาลาภัง สัพพะโกธัง วินัสสันติ อะหัง วันทามิ สัพพะทา

(สวด ๓, ๕, ๗, ๙ จบ หรือเท่าอายุของผู้บูชา)

 

การตั้งบูชาพระอุปคุต (พระบัวเข็ม)

การตั้งบูชาพระอุปคุตหรือพระบัวเข็ม นิยมตั้งบูชาบนฐานรองรับ อยู่กลางภาชนะใส่น้ำ เป็นการจำลองคล้ายกับท่านจำพรรษาอยู่ในมหาสมุทร แล้วใช้ดอกมะลิลอยในน้ำบูชา และต้องตั้งต่ำกว่าพระพุทธ เนื่องจากเป็นพระอรหันต์ สาวกของพระพุทธเจ้า


วิธีการบูชาพระอุปคุต
น้ำเย็นวันละ 1 แก้ว ธูปหอม 3 ดอก
ดอกมะลิหรือดอกบัวขาว หรือดอกอะไรก็ได้
ถวายข้าว, กล้วย, ขนม ทุกเช้า หรือทุกวันพระ ห้ามถวายประเภทสิ่งมีชีวิต เช่นเนื้อ ปลา เป็นต้น (ให้ถวายมังสะวิรัติ)
เวลาจัดงาน ให้จัดโต๊ะพิเศษ อันเชิญพระอุปคุตมาตั้งไว้ พร้อมบูชาเครื่องสักการะตลอดงาน อย่าให้ไฟดับ

อานิสงส์การบูชาพระอุปคุต จะเป็นสิริมงคลชุ่มเย็นตลอด ป้องกันภัยพิบัติและแคล้วคลาดจากอันตรายต่างๆและอุบัติเหตุทั้งหลาย เป็นผู้ชนะมารและศัตรูที่จะมาปองร้ายเราทั้ง 10 ทิศ เป็นผู้มีอำนาจวาสนาดี ไม่มีใครข่มเหงรังแก เป็นที่เคารพนับถือและเกรงกลัวของคนทั้งหลาย เป็นผู้กินไม่หมด มีโชคลาภอยู่ตลอดเหมือนพระอุปคุตล้วงบาตร

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook