เคล็ดวิธีสะสมบุญให้อานิสงค์เพิ่มพลังบุญขึ้นเรื่อยๆ

เคล็ดวิธีสะสมบุญให้อานิสงค์เพิ่มพลังบุญขึ้นเรื่อยๆ

เคล็ดวิธีสะสมบุญให้อานิสงค์เพิ่มพลังบุญขึ้นเรื่อยๆ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

การเพิ่มพลังบุญ สะสมบุญบารมีไปต่อยอดเอาชาติหน้าเท่านั้น ถือว่าเสียเวลา อานิสงส์มาก บุญเป็นพลังหนุนอยู่ภายในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำต้องใช้บุญ บุญที่ทำไว้จะมาส่งผลเป็นความสุขความสำเร็จให้แก่เรา

เคล็ดลับในการเพิ่มพลังบุญให้ตัวเอง

- บุญอันเกิดจากการภาวนา นั้น จะให้มีพลังมากขึ้น ต้องเริ่มพื้นฐานจากการทำทาน และการรักษาศีลก่อนเสมอ สำหรับการทำทานที่เป็นสังฆทาน ของที่นำไปถวายควรมีให้ครบในปัจจัยหลัก คือ มีอาหาร น้ำ เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค

ถ้าเป็นไปได้ และมีกำลังพอ ก็ควรมีชุดเครื่องบวช คือเครื่องอัฐบริขารของพระสงฆ์ พระพุทธรูป หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ ข้าวของเครื่องใช้ และภัตตาหารประกอบ ตามความเหมะสม แล้วอุทิศบุญนี้ไปให้แก่ผู้ที่เราต้องการจะให้ และอธิษฐานขอให้บุญกุศลนี้ เป็นพละปัจจัยให้วิบากกรรมชั่วหรือวิบากกรรมไม่ดีต่าง ๆ ของเราหยุดการส่งผล และให้วิบากกรรมดีที่เราได้สร้างสะสมมาส่งผล ให้เกิดเป็นความสำเร็จในเรื่องต่างๆ ที่เราปรารถนา นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

- การภาวนา นั้น เป็นบุญสูงสุด ซึ่งยากแก่การปฏิบัติสำหรับบุคคลทั่วๆ ไป การปฏิบัตินี้จำเป็นจะต้องมีครูบาอาจารย์ ที่เป็นผู้รู้จริงคอยแนะนำ จะได้ไม่ผิดพลาด สำหรับฆราวาสหรือผู้ครองเรือนทั่วไปนั้น เพียงแค่รู้จักให้ทานด้วยปัญญา รักษาศีลให้ได้อย่างเคร่งครัดและมั่นคง ก็นับว่าได้บุญมากแล้ว แต่หากต้องการเพิ่มพลังบุญให้มากขึ้นไปอีก ด้วยการภาวนา ก็ให้เริ่มหัดภาวนาด้วยการไหว้พระสวดมนต์ก่อน ซึ่งการสวดมนต์นั้น ถือได้ว่าเป็นการทำสมาธิแบบเคลื่อนไหวอย่างหนึ่ง และสมาธิจากการสวดมนต์นี้ ก็จะเป็นพื้นฐานในการทำสมาธิแบบอื่น ๆ และในขั้นสูงต่อไป จนไปถึงขั้นสูงสุดของการภาวนาคือการเจริญปัญญา (วิปัสสนาภาวนา) ต่อไป

- การสะสมบุญ ด้วยการหมั่นให้ทานอยู่เป็นนิตย์ ย่อมช่วยลดช่วยผ่อนคลายวิบากกรรมชั่วได้ ในขณะเมื่อทำให้ตั้งอยู่ในองค์ประกอบของการให้ทานที่ครบถ้วน คือ จิตเจตนาที่บริสุทธิ์ วัตถุทานที่ทำนั้นบริสุทธิ์ ผู้รับที่รับทานนั้นบริสุทธิ์ และมีเนื้อนาบุญสูง

- การทำทาน คือ แรงหนุนสำคัญที่ทำให้เกิดวาสนาบารมีได้อย่างแน่นอน โดยให้ถือความยินดีในการให้ทาน และการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลคนดีมีศีลมีธรรม คนที่มีประโยชน์ต่อสังคม และส่วนรวม ตลอดจนคนทุกข์ยากเดือดร้อนทั้งหลายเป็นสำคัญ ย่อมนำมาซึ่งลาภยศ สรรเสริญจากผู้คนทั่วไป และตัวเราย่อมบังเกิดบุญบารมี ดวงชะตาที่ดีขึ้น ด้วยกระทำของตัวเองโดยแท้

- การสวดมนต์ภาวนา ทำสมาธิ พิจารณาธรรม จะทำให้จิตมีพลัง มีสติ มีปัญญาที่ถูกต้อง รู้เท่าทันต่อปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมที่จะจัดการดูแลแก้ไขชีวิตของตนได้อย่างเรียบร้อย อันจะนำไปสู่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook