"ซิโกเด็ก" พิธีกรรมสวดส่งวิญญาณทารกแท้ง

"ซิโกเด็ก" พิธีกรรมสวดส่งวิญญาณทารกแท้ง

"ซิโกเด็ก" พิธีกรรมสวดส่งวิญญาณทารกแท้ง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

พิธีกรรมอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศล สวดส่งดวงวิญญาณที่ทารกคลอดก่อนกำหนด (แท้ง) ภาษาจีน เรียกว่า "ซิโกวเด็ก" (ศพเด็กไม่มีญาติ) เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปสู่คติภูมิที่ดี ให้ทานแก่ดวงวิญญาณสัมภเวสี ที่ยังเร่ร่อนอยู่ โดยยังไม่ได้ไปผุดไปเกิด ดังพุทธพจน์พระศาสดาตรัสว่า ตนรักชีวิตตน สะดุ้งกลัวตายฉันใด สัตว์อื่นก็รักชีวิตของตนและสะดุ้งกลัวความตายฉันนั้น

สำหรับท่านที่ประสบปัญหาอยู่ขณะนี้ เช่น เลี้ยงลูกไม่ได้ดังใจ เลี้ยงลูกชายไม่ได้ดังตา ลุกเถียงพ่อเถียงแม่ ว่ายากสอนยาก ลูกตีพ่อด่าแม่ ทำความเดือดร้อนมาสู่ครอบครัวอยู่เป็นนิจทำให้เสียทรัพย์สิน และสำหรับท่านที่ทำการค้าไม่ก้าวหน้า ทำงานไม่ก้าวไกล ลงทุนมีแต่เจ๊ง มีแต่อุปสรรคอยู่เสมอ ชีวิตไม่ดี เจ็บป่วยบ่อยๆ ชีวิตไร้คู่ครองเป้นตัวตน ชีวิตนี้มีบุตรยากลำบาก โดยเฉพาะวิบากกรรมที่เคยทำแท้ง หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นทำแท้ง

การทำแท้งถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดทั้งทางโลกและทางธรรม ความผิดทางโลกนั้นผู้ลงมือทำแท้งและบุคคลที่ต้องการเอาทารกออก ถือว่ามีความผิดกฎหมายบ้านเมือง ส่วนทางธรรมถือว่าเป็นบาปหนักล้วนได้รับผลกรรมจากการมีส่วนร่วมทำแท้งทั้งนั้น ทุกๆรายมักพบความหายนะในการดำรงชีวิต บางคนทำมาหากินไม่ขึ้น การงานไม่ก้าวหน้า ค้าขายไม่เจริญ ครอบครัวแตกแยก การเงินฝืดเคืองขัดสนติดขัด เก็บเงินทองไม่อยู่ โชคลาภไม่มี สุขภาพไม่ดี เจ็บป่วยเป็นประจำ บางรายถึงกับมีเรื่องฟ้องร้องเป็นคดีความ ติดคุกต้องล้มละลายหมดเนื้อหมดตัว หรือไม่ก็มีบุตรเป็นเด็กพิการไปเลยก็มี เพราะผลของกรรมจากผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนการทำแท้ง

ซึ่งพิธีกรรมนี้ไม่ใช่การไถ่บาปสำหรับผู้ที่เคยทำแท้งมาก่อน หากแต่เป็นการทำเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณ เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นมีโอกาสได้พบกับความสงบสุข มีโอกาสได้รับส่วนบุญส่วนกุศล ถือเป็นการส่งดวงวิญญาณเหล่านั้น ให้พ้นจากห้วงทรมาน และสามารถไปสู่สัมปรายภพได้ ความเชื่อของผู้เคยผ่านการทำแท้งมาก่อน ส่วนใหญ่มักจะถูกรบกวนจากดวงวิญญาณ ของทารกที่ถูกทำลาย เนื่องจากการทำแท้ง เป็นการเอาร่างศพเด็กออก แต่ดวงวิญญาณยังถือตนอยู่ในครรภ์ ว่าเป็นลูกของพ่อแม่ผู้ก่อให้กำเนิดมา การทำแท้งโดยทางโลก ก็ผิดกฎหมายบ้านเมือง ย่อมมีโทษทัณฑ์ โดยทางธรรม ก็ผิดศีลธรรม ถือว่าเป็นบาปหนัก มีคนจำนวนไม่น้อยได้รับผลกรรม กรรมบาปนั้นเป็นที่ทรมานทุกทางกายและทางจิตใจ

พิธีกรรมซิโกวเด็ก เป็นวิถีการอ้างเป็นเหตุทำบุญเหมือน การทำบุญให้ตุ๊กตาแป้ง ของหลานท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐี ในครั้งพุทธกาลทางวัดจัดเครื่องไทยธรรมให้บูชา ตามแต่กำลังศรัทธา มีโลงศพกระดาษ และกระดาษป้ายชื่อทารก ตุ๊กตาหุ่นทารก ผ้าบังสุกุล เป็นเครื่องพิธีกรรมสำคัญ พิธีกรรมหากเป็นเช่นนี้จริง ก็ย่อมเป็นวิถีทำบุญกรรม

1. ช่วยปลดเปลื้องความทุกขโทมนัส ของดวงวิญญาณทารก ให้รับรู้ปัตตานุโมทนามัยบุญ ส่งไปเป็นโอปปาติกะกำเนิดที่ดี
2. ช่วยสร้างความสำนึกแก่พ่อแม่ผู้ผิดพลาดในชีวิต ให้ตั้งต้นชีวิตใหม่ดีเกินกว่าที่เคยเป็นมา
3. ช่วยประกาศความผิดทั้งโดยกฎหมายบ้านเมืองและโดยศีลธรรม แก่หมอเถื่อนผู้ประกอบการทำแท้งเด็กเป็นอาชึพ เป็นมิจฉาวณิชา ฆ่ามนุษย์เป็นอาชีพ
4. ช่วยกระตุ้นรัฐให้หันมาพิทักษ์สันติราษฎร์ ใช้กฎหมายบ้านเมือง ให้มีผลทัดเทียมกัน
5. กระตุ้นพุทธบริษัท ให้ลุกขึ้นมาต่อต้าน การกระทำผิดศีลธรรม ฯลฯ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook