แบบทดสอบ : อ่านใจคน บนรถไฟฟ้า

แบบทดสอบ : อ่านใจคน บนรถไฟฟ้า
S! Horoscope

สนับสนุนเนื้อหา

ลองสังเกตการจับ การโหนรถไฟฟ้า หรือรถเมล์ดู เพราะท่าทางในการโหนราวสามารถบอกนิสัยได้เหมือนกัน
ข้อมูล : Forward Mail