วิธีชนะทุกข์ทางการเงิน!

วิธีชนะทุกข์ทางการเงิน!

วิธีชนะทุกข์ทางการเงิน!
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

แล้วเราก็มาถึงสิ่งที่ก่อให้เกิดได้ทั้งความทุกข์และความสุข นั่นก็คือ เงิน และทรัพย์สินทั้งหลายทั้งปวง ซึ่งความจริงคือ เงินเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตครับ เราต้องใช้มันในการแลก ปัจจัย 4 ใช้มันในการสร้างอนาคต สร้างครอบครัว และอื่นๆ เราจึงไม่อาจปฏิเสธความสำคัญของเงินได้อีกต่อไป


แต่ขณะเดียวกันการมุ่งหมายในเรื่องเงินทองมากจนเกินไป ก็จะเท่ากับเราปล่อยให้โลภะเข้าครอบงำ และในที่สุดมันก็จะหล่อหลอมให้เราเห็นแก่ตัวได้ พระพุทธเจ้าจึงทรงแนะแนวทางการบริหารเงิน และการหาเงินอย่างพอเหมาะไว้ในหลัก ทีฆชาณุสูตร ซึ่งส่วนมากเราจะคุ้นเคยกับชื่อว่า คาถาหัวใจเศรษฐี หรือ อุอากะสะ ซึ่งจะทำให้รู้หลักหาเงินอย่างพอดี ให้มีทรัพย์พอเหมาะแก่การสร้างความสุข และไม่มากไปจนก่อให้เกิดความทุกข์  อุฏฐานสัมปทา คือ การดำรงตนให้มีความขยันหมั่นเพียรอยู่เสมอ ทั้งการขยันทำงาน และขยันหาทรัพย์สินทั้งหลายมาด้วยความสุจริต หรือหากเกิดปัญหาในการทำงาน มีปัญหาในการหาเงิน หรือต่อให้ล้มละลายก็จะไม่ย่อท้อ ไม่ยอมแพ้ หาทางฟันฝ่าสร้างงานสร้างทรัพย์ขึ้นมาใหม่ ซึ่งหากทำได้ตามนี้ ย่อมไม่มีความทุกข์


อารักขสัมปทา คือ การรู้จักรักษาทรัพย์ ถนอมทรัพย์ที่ตนหามาได้ รู้จักบริหารแบ่งส่วนสำหรับใช้จ่าย สำหรับเก็บออม และรู้จักทำให้เงินงอกเงยมากขึ้น ไม่ว่าจะผ่านทางการออมและการลงทุนรูปแบบต่างๆ และการรักษาทรัพย์ที่สำคัญที่สุดคือการสอนสั่งให้ทายาทผู้รับสืบทอดทรัพย์รู้จักการรักษาทรัพย์ด้วย


กัลยาณมิตตตา คือ การคบหามิตรที่ดี มิตรที่สร้างความเจริญ ช่วยกันสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงทางฐานะ ช่วยกันชักนำให้ต่างคนต่างใช้เงินอย่างฉลาด ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่พาไปสู่อบายมุข และเข้าใจอย่างถูกต้องว่า การมีเพื่อนที่มี มีมิตรที่ดี จะเป็นทรัพย์ที่มีค่าและใช้ได้ไม่มีวันหมด


สมชีวิตา คือ การรู้จักใช้เงินให้เป็น ใช้อย่างเหมาะสมตามความจำเป็น ไม่ใช่อย่างฟุ่มเฟือย ไม่เสียเงินไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็น มีเงินเท่าไรก็บริหารการใช้จ่ายให้อยู่ในวงเงินที่มี เพียงเท่านี้เราก็จะไม่ต้องเดือนร้อนหรือทุกข์ใจอันเนื่องมาจากเงินทองไม่พอแก่การใช้จ่าย และไม่ทุกข์เพราะต้องกู้หนี้ยืมสินด้วย เมื่อเราดำเนินชีวิตทางการเงินได้ดังนี้แล้ว จะทำให้มีอิสรภาพทางการเงิน และไม่ต้องมานั่งทุกข์เพราะเรื่องเงินๆ ทองๆ อีกต่อไป หากใครมีทุกข์เพราะเงิน รีบเปลี่ยนตัวเองมาทำตามหลักธรรมข้อนี้ก็ยังไม่สายเกินไปค่ะ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook