อุปสรรคกรรมที่ขัดขวางไม่ให้เจริญและร่ำรวย!

อุปสรรคกรรมที่ขัดขวางไม่ให้เจริญและร่ำรวย!

อุปสรรคกรรมที่ขัดขวางไม่ให้เจริญและร่ำรวย!
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

สาเหตุสำคัญที่เป็นกรรมหนักที่ขัดขวางไม่ให้คนนั้นเจริญและร่ำรวยได้ มาจากความไม่กตัญญูรู้คุณพ่อแม่ และผู้ที่มีพระคุณ ผลของกรรมหนักนี้จะไปเป็นอุปสรรคกรรมสำคัญที่ปิดกั้นหรือขวางทางชีวิตไว้ ครูบาอาจารย์ท่านเน้นเลยว่า ต้องทำเป็นเรื่องแรก ก่อนไปปลดกรรมลดกรรมอื่นทั้งปวง ถ้าทำเรื่องนี้ก่อนเรื่องอื่นๆ จะสำเร็จโดยง่ายดาย

เรื่องของอุปสรรคกรรมถือว่าเป็นเรื่องแรกและเป็นเรื่องใหญ่มากที่ต้องพูดถึง เพราะการที่คนเรานั้นจะเจริญก้าวหน้าในชีวิต มีความสุขพบความร่ำรวยได้นั้น ต้องขจัดอุปสรรคในชีวิตให้หมดหรือน้อยลงที่สุดเสียก่อน อุปสรรค ความหมายของมันก็คือ เครื่องขัดข้อง, ความขัดข้อง, เครื่องขัดขวางคงไม่มีใครที่ตั้งแต่เกิดจนตายไม่เคยพบความผิดหวัง สิ่งที่ทำให้ไม่สมหวังในชีวิตถูกเรียกว่า "อุปสรรคชีวิต" ซึ่งทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตน

อุปสรรคของเราเกิดจากกรรม หรือการกระทำทางกาย วาจา และใจของเราเอง ถ้าเราคุมการกระทำทั้ง 3 ทางได้ อุปสรรคก็มีน้อยหรือไม่เกิด เช่น เราเกิดอุปสรรคเรื่องการเงินก็เพราะใจเราคิดไม่รอบคอบฟุ้งซ่าน กายเราใช้จ่ายเกินตัว หรือบางคนมีอุปสรรคถึงขนาดถูกให้ออกจากงาน ก็เพราะ "ปากไม่ดี" เป็นต้น

หลายคนเปรียบว่าชีวิตนั้นเหมือนการเดินทางไกล ที่เราต้องคอยตรวจตราเช็คดูเครื่องยนต์ ดูสภาพของรถยนต์ให้พร้อมที่จะทะยานไปข้างหน้า หากเราเห็นว่าเครื่องยนต์นั้นมีอะไรที่ขัดข้องหรือเสื่อมเสียก็ต้องรีบปรับปรุงซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอะไหล่ทันที เพราะไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้การเดินทางต้องสะดุดหรือไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้ คงไม่เป็นการดีแน่กับการพบกับอุปสรรคไปตลอดชีวิตทั้งๆ ที่บางครั้งรู้ๆ อยู่กับใจว่าเป็นเพราะอะไร

ในเรื่องของกรรมที่จะทำให้เป็นคนรวยนั้น ส่วนมากจะพูดถึงกรรมดีที่เป็นด้านบวกซึ่งเป็นเรื่องการ” สร้าง” แต่ที่ต้องพูดถึงกรรมไม่ดีที่เป็นอุปสรรคนั้น เพราะเปรียบเหมือนการ”ซ่อม” และเป็นสิ่งที่จะทำควบคู่กันไป เพื่อเป็นการขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิต เหมือนการถมดินให้เต็มปรับให้ราบเรียบก่อนที่จะสร้างบ้าน เพื่อให้การสร้างบ้านนั้นสะดวกราบรื่นไม่มีอะไรติดขัด

ถ้าเป็นชีวิตที่เป็นสุขและเพื่อการที่จะพบกับความสำเร็จของชีวิตก็ต้องละความชั่ว ทำกรรมดี และชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ สังเกตดูว่าทำไมถึงบอกในเรื่องของการละความชั่วเป็นเรื่องแรก เพราะถึงจะทำกรรมดีมากขึ้นเท่าใดก็ตามแต่ยังคงทำกรรมชั่วไปด้วย เรียกว่าทำดีผสมทำชั่วควบคู่ไปด้วย กรรมดีนั้นจะส่งผลยาก เพราะผลของกรรมดีที่มีกรรมชั่วผสมอยู่ กรรมดีที่ทำจะไม่มีกำลังส่งผล หรืออาจจะไม่ส่งผลเลยก็ได้

เพราะในความเป็นจริง ในโลกนี้ไม่มีคนที่สมบูรณ์หรือแสนจะเพอร์เฟคไปทุกอย่าง คนทุกคนต้องมีการกระทำทั้งด้านดีและด้านมืดด้านที่เลวร้ายที่ซุกซ่อนอยู่ ความไม่ดีความชั่วนั้นถือว่าเป็นการผิดพลาดของชีวิตและคนที่รวยหรือคนที่ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ ไม่ได้แตกต่างจากคนทั่วไปเลยแม้แต่น้อย แต่เขามีเคล็ดลับคือ ต้องทำผิดพลาดน้อยที่สุดเท่านั้น!!

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook