งดงามอลังการ! "พิธีไหว้ครู" ล้านนา คณะวิจิตรศิลป์ รุ่น 34

งดงามอลังการ! "พิธีไหว้ครู" ล้านนา คณะวิจิตรศิลป์ รุ่น 34
S! Horoscope

สนับสนุนเนื้อหา

“ครามฮ่อม ย้อมนิล สานจินต์ ศิลป์บูชา” พิธีไหว้ครูในแบบล้านนาโบราณของ คณะวิจิตรศิลป์ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี และ ถือเป็นประเพณีที่สำคัญโดยคณะวิจิตร ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านงานศิลปะ และ การอนุรักษ์ หรือ สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนา พิธีไหว้ครูก็ถือเป็นประเพณีที่ชาวล้านนาให้ความสำคัญ เพราะเป็นประเพณีการเคารพกราบไหว้ครูบาอาจารย์ที่ประสาทวิชาการต่างๆให้ 

โดยปีนี้  "พิธีไหว้ครู" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พ.ย 2559  นั้นประกอบด้วย ริ้วขบวนแห่เครื่องสักการะ ขบวนแห่ เครื่องเซ่นไหว้ครู ที่แสดงถึงการเคารพธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยมีขบวนแห่เสลี่ยงหลวง "นางแก้ว" (นางแก้ว ตามคัมภีร์ภาคเหนือโบราณหมายถึง นางอิตถีรัตนะ คือนางผู้วิเศษที่มีความเพียบพร้อมดีงาม) มีการบรรเลงดนตรีพื้นเมือง พร้อมถวายการบูชาด้วยนาฎย ในเครื่องแต่งกายที่สวยงามตระการ ตามแบบการแต่งกาย 

นอกจากนางแก้วจะเป็นผู้เชิญขันบายศรีขึ้นบนเสลี่ยงหลวงอันงดงามแล้วระหว่างทางที่ขบวนแห่เครื่องเซ่นไหว้ และนางแก้วผ่านคือสันเขื่อนอ่างแก้วขบวนจะหยุดพัก ให้นางแก้วได้ลงจากเสลี่ยงเพื่อตักน้ำอันเป็นมงคลจากอ่างแก้วเพื่อใช้ผสมในการทำน้ำมนต์ประพรมนักศึกษาใหม่ คือพิธีรับน้ำ "สุคนธศรี สินธุธารา สุเทพาธาตุ" หมายถึงน้ำที่หลั่งไหลมาจากยอดดอยอันศักดิสิทธิ์ของชาวเชียงใหม่ 

และปีนี้ จะเป็นการแต่งกายแบบไทลื้อ สิบสองปันนา และผ้าสีคราม วัฒนธรรมการย่อมฮ่อมย้อมครามมาผสมผสาน คณะวิจิตรศิลป์ จึงได้ถือเอาว่าก่อนเริ่มการศึกษาทางศิลปะ ควรจะมีพิธีการเคารพกราบไหว้บวงสรวงครูบาอาจารย์ ทั้งในปัจจุบันและในธรรมชาติ ตลอดจนพระบรมศาสดา สัมมาสัมพุทะเจ้า พระบรมครูของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย รวมทั้งเหล่าเทพต่างๆตามความเชื่อของชาวล้านนาที่ถือเป็นครูแทบทั้งสิ้น

กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง ต้องมีความอดทนเป็นอย่างสูง ที่จะต้องปรับตัวเข้ากับ ระเบียบ ประเพณี ในการรับน้องที่ใช้เวลาค่อนข้างนาน ประมาณ 2 เดือนผู้ที่มีความ อดทนเท่านั้น ที่จะสามารถเข้าสู่พิธีไหว้ครูของคณะวิจิตรศิลป์ได้เมื่อพบเจอปัญหา อุปสรรค ต่างๆ ก็สามารถที่จะแก้ไขให้ลุล่วงไปด้วยดี ด้วยสติปัญญา ความสามารถ และ อดทน

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก FB : Paisan Tinnachatarak