"ฤกษ์แต่งงาน" ปี 2559 การเริ่มต้นชีวิตคู่ในปีวอก!

"ฤกษ์แต่งงาน" ปี 2559 การเริ่มต้นชีวิตคู่ในปีวอก!

"ฤกษ์แต่งงาน" ปี 2559 การเริ่มต้นชีวิตคู่ในปีวอก!
S! Horoscope

สนับสนุนเนื้อหา

วันเริ่มต้นชีวิตคู่ เป็นพิธีการซึ่งบุคคลสองคนในการสมรส จารีตประเพณีตามวัฒนธรรม และ สังคม การประกาศวันข่าวดีทั้งทีก็ต้อง หาฤกษ์ หาชัย ฤกษ์ที่ดีให้เป็นสิริมงคงแก่ชีวิต จริงไหมคะ ใครมีแพลน หรือหนุ่มสาวคู่ไหน คิดที่จะแต่งงานในปี 2559 หรือ ปีวอกนี้ก็ต้องดูฤกษ์วันแต่งงานไว้ล่วงหน้า ว่าจะจัดงานวันไหน กินเลี้ยงวันไหน ใครกำลังจะลงหลักปักฐานกับคนรักในปีนี้ เช็ควันที่เป็นมงคล ปี 2559 กันได้ด้านล่างนี้เลยค่ะ


ฤกษ์แต่งงาน เดือนมกราคม 2559 

วันเสาร์ที่ 2 แรม 8 ค่ำเดือน 1
วันจันทร์ที่ 4 แรม 10 ค่ำ เดือน 1
วันศุกร์ที่ 8 แรม 14 ค่ำ เดือน 1
วันศุกร์ที่ 15 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 2
วันจันทร์ที่ 18 ขึ้น 10 ค่ำเดือน 2
วันพฤหัสบดี 21 ขึ้น 13 ค่ำเดือน 2
วันพุธที่ 27 แรม 4 ค่ำเดือน 2
วันอาทิตย์ที่ 31 แรม 8 ค่ำ เดือน 2

--------------------

ฤกษ์แต่งงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2559

วันอังคารที่ 2 แรม 10 ค่ำเดือน 2
วันเสาร์ที่ 6 แรม 14 ค่ำ เดือน 2
วันอาทิตย์ที่ 14 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 3
วันพุธที่ 17 ขึ้น 10 ค่ำเดือน 3
วันเสาร์ที่ 20 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 3
วันศุกร์ที่ 26 แรม 4 ค่ำ เดือน 3
--------------------

ฤกษ์แต่งงาน เดือนมีนาคม 2559 ปีมะแม

วันอังคารที่ 1 แรม 8 ค่ำ เดือน 3
วันพฤหัสบดีที่ 3 แรม 10 ค่ำ เดือน 3
วันจันทร์ที่ 7 แรม 14 ค่ำ เดือน 3
วันจันทร์ที่ 14 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4
วันพฤหัสบดีที่ 17 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 4
วันอาทิตย์ที่ 20 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 4
วันเสาร์ที่ 26 แรม 4 ค่ำ เดือน 4
วันพุธที่ 30 แรม 8 ค่ำ เดือน 4
--------------------

ฤกษ์แต่งงาน เดือนเมษายน 2559 

วันศุกร์ที่ 1แรม 10 ค่ำเดือน 4
วันอังคารที่ 5 แรม 14 ค่ำเดือน 4
วันพุธที่ 13 ขึ้น 7 ค่ำเดือน 5
วันเสาร์ที่ 16 ขึ้น 10 ค่ำเดือน 5
วันอังคารที่ 19 ขึ้น 13 ค่ำเดือน 5
วันจันทร์ที่ 25 แรม 4 ค่ำเดือน 5
วันศุกร์ที่ 29 แรม 8 ค่ำเดือน 5
-------------------

ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤษภาคม 2559 

วันอาทิตย์ที่ 1 แรม 10 ค่ำเดือน 5
วันพฤหัสบดีที่ 5 แรม 14 ค่ำเดือน 5
วันพฤหัสบดีที่ 12 ขึ้น 7 ค่ำเดือน 6
วันอาทิตย์ที่ 15 ขึ้น 10 ค่ำเดือน 6
วันพุธที่ 18 ขึ้น 13 ค่ำเดือน 6
วันอังคารที่ 24 แรม 4 ค่ำเดือน 6
วันเสาร์ที่ 28 แรม 8 ค่ำเดือน 6
วันจันทร์ที่ 30 แรม 10 ค่ำเดือน 6
--------------------

ฤกษ์แต่งงาน เดือนมิถุนายน 2559 

วันศุกร์ที่ 3 แรม 14 ค่ำเดือน 6
วันเสาร์ที่ 11 ขึ้น 7 ค่ำเดือน 7
วันอังคารที่ 14 ขึ้น 10 ค่ำเดือน 7
วันศุกร์ที่ 17 ขึ้น 13 ค่ำเดือน 7
วันพฤหัสบดีที่ 23 แรม 4 ค่ำค่ำเดือน 7
วันจันทร์ที่ 27 แรม 8 ค่ำเดือน 7
วันพุธที่ 29 แรม 10 ค่ำเดือน 7
--------------------

ฤกษ์แต่งงาน เดือนกรกฎาคม 2559 ปีวอก

วันอาทิตย์ที่ 3 แรม 14 ค่ำเดือน 7
วันจันทร์ที่ 11 ขึ้น 7 ค่ำเดือน 8
วันพฤหัสบดีที่ 14 ขึ้น 10 ค่ำเดือน 8
วันอาทิตย์ที่ 17 ขึ้น 13 ค่ำเดือน 8
วันเสาร์ที่ 23 แรม 4 ค่ำเดือน 8
วันพุธที่ 27 แรม 8 ค่ำเดือน 8
วันศุกร์ที่ 29 แรม 10 ค่ำเดือน 8


--------------------

ฤกษ์แต่งงาน เดือนสิงหาคม 2559

วันอังคารที่ 2 แรม 14 ค่ำเดือน 8
วันพุธที่ 10 ขึ้น 7 ค่ำเดือน 9
วันเสาร์ที่ 13 ขึ้น 10 ค่ำเดือน 9
วันอังคารที่ 16 ขึ้น 13 ค่ำเดือน 9
วันจันทร์ที่ 22 แรม 4 ค่ำเดือน 9
วันศุกร์ที่ 26 แรม 8 ค่ำเดือน 9
วันอาทิตย์ที่ 28 แรม 10 ค่ำเดือน 9

--------------------

ฤกษ์แต่งงาน เดือนกันยายน 2559

วันพฤหัสบดีที่ 1 แรม 14 ค่ำเดือน 9
วันพฤหัสบดีที่ 8 ขึ้น 7 ค่ำเดือน 10
วันอาทิตย์ที่ 11 ขึ้น 10 ค่ำเดือน 10
วันพุธที่ 14 ขึ้น 13 ค่ำเดือน 10
วันอังคารที่ 20 แรม 4 ค่ำเดือน 10
วันเสาร์ที่ 24 แรม 8 ค่ำเดือน 10
วันจันทร์ที่ 26 แรม 10 ค่ำเดือน 10
วันศุกร์ที่ 30 แรม 14 ค่ำเดือน 10

--------------------

ฤกษ์แต่งงาน เดือนตุลาคม 2559

วันเสาร์ที่ 8 ขึ้น 7 ค่ำเดือน 11
วันอังคารที่ 11 ขึ้น 10 ค่ำเดือน 11
วันศุกร์ที่ 14 ขึ้น 13 ค่ำเดือน 11
วันพฤหัสบดีที่ 20 แรม 4 ค่ำเดือน 11
วันจันทร์ที่ 24 แรม 8 ค่ำเดือน 11
วันพุธที่ 26 แรม 10 ค่ำเดือน 11
วันอาทิตย์ที่ 30 แรม 14 ค่ำเดือน 11
-------------------

ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤศจิกายน 2559

วันอาทิตย์ที่ 6 ขึ้น 7 ค่ำเดือน 12
วันพุธที่ 9 ขึ้น 10 ค่ำเดือน 12
วันเสาร์ที่ 12 ขึ้น 13 ค่ำเดือน 12
วันศุกร์ที่ 18 แรม 4 ค่ำเดือน 12
วันอังคารที่ 22 แรม 8 ค่ำเดือน 12
วันพฤหัสบดีที่ 24 แรม 10 ค่ำเดือน 12
วันจันทร์ที่ 28 แรม 14 ค่ำเดือน 12

-------------------

ฤกษ์แต่งงาน เดือนธันวาคม 2559

วันอังคารที่ 6 ขึ้น 7 ค่ำเดือน 1
วันศุกร์ที่ 9 ขึ้น 10 ค่ำเดือน 1
วันจันทร์ที่ 12 ขึ้น 13 ค่ำเดือน 1
วันอาทิตย์ที่ 18 แรม 8 ค่ำเดือน 1
วันพฤหัสบดีที่ 22 แรม 8 ค่ำเดือน 1
วันเสาร์ที่ 24 แรม 10 ค่ำเดือน 1
วันพุธที่ 28 แรม 14 ค่ำเดือน 1

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Thaiorc.com