"พิธีทำบุญสัตตมวาร" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล "ในหลวง ร.๙"

"พิธีทำบุญสัตตมวาร" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล "ในหลวง ร.๙"

"พิธีทำบุญสัตตมวาร" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล "ในหลวง ร.๙"
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เป็นคำเรียกวันทำบุญครบรอบ ๗ วัน ของผู้วายชนม์ โดยในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา พสกนิกรชาวไทยในทุกจังหวัดได้ร่วมพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคตครบ ๗ วัน หรือเรียกว่า "สัตตมวาร" ซึ่งเป็นประเพณีตามความเชื่อของพระพุทธศาสนา โดยหลายจังหวัดได้ร่วมจัดพิธีกรรมนี้

การทำบุญกิริยาของพุทธศาสนิกชนเพื่ออุทิศให้แก่ผู้วายชนม์ เริ่มมีมาในครั้งพุทธกาลสมัยที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดเวฬุวันถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมสัมพุทธเจ้า แต่พระองค์ยังไม่กรวดน้ำอุทิศบุญให้พระญาติของพระองค์ที่ล่วงไปแล้ว ดังนั้น เมื่อเรานึกถึงคุณความดีของผู้ล่วงลับไปแล้ว ก็ควรทำบุญอุทิศให้ผู้ตายโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องหรือญาติๆ ที่มีอุปการคุณแก่เรา เราควรตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการทำบุญไปให้ เป็นหน้าที่อีกอย่างของบุตรธิดาที่ต้องทำเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ

 

ในวาระนี้คนไทยทั้งประเทศ อยู่ในเวลาแห่งความโศกเศร้า สูญเสีย ควรได้บำเพ็ญบุญ สร้างบุญ ประกอบบุญกุศล น้อมอุทิศบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ การทำบุญอุทิศให้ผู้เสียชีวิตในวาระครบรอบวัน นิยมมี ๓ วาระ คือ 

ครบรอบ ๗ วัน เรียกว่า  ทำบุญสัตตมวาร
ครบรอบ ๕๐ วัน เรียกว่า  ทำบุญปัญญาสมวาร
ครบรอบ ๑๐๐ วัน เรียกว่า  ทำบุญสตมวาร

จึงตั้งดวงจิตน้อมอุทิศมวลกุศลผลบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ในทุกๆ บุญกิริยานั้นจงสำเร็จตามกุศลศรัทธาจงรักภักดี

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook