เคล็ดมงคลที่จะทำให้เกิดโชคลาภ เงินทอง เสริมบารมี

เคล็ดมงคลที่จะทำให้เกิดโชคลาภ เงินทอง เสริมบารมี

เคล็ดมงคลที่จะทำให้เกิดโชคลาภ เงินทอง เสริมบารมี
S! Horoscope

สนับสนุนเนื้อหา

เคล็ดสำคัญเพื่อให้มีโชคลาภตลอดเวลา

ขั้นตอนที่หนึ่ง เมื่อมีโชคลาภ เงินทองหรืออะไรก็แล้วแต่เข้ามาในชีวิต ให้แบ่งออกส่วนหนึ่งจะเท่าไรก็ได้ เอาแบบที่เราสบายใจไม่คิดเสียดายอะไร

ขั้นตอนที่สอง ให้เอาไปทำบุญเสีย จะเอาเงินไปซื้อของทำสังฆทาน ไปถวายเป็นค่าภัตตาหารสงฆ์ บริจาคเป็นค่าน้ำ ค่าไฟหรืออะไรที่เป็นกิจของสงฆ์ทำได้ทั้งนั้น หรือจะเอาไปให้พ่อแม่ผู้มีพระคุณ หรือคนที่เขายากไร้มีความต้องการได้บุญใหญ่ทั้งสิ้น

ขั้นตอนที่สาม ให้กล่าวอุทิศบุญรวมบุญเพื่อให้บุญนั้นมาส่งผลอย่างต่อเนื่องทันใจ ทันเหตุการณ์ ทันเวลา โดยให้กล่าวดังนี้

คำอุทิศบุญและรวมบุญ

****หลังจากมีโชค แบ่งโชคไปทำบุญมาแล้วทุกครั้ง ให้ตั้งจิตให้นิ่งแล้วกล่าวอุทิศบุญดังนี้
"บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้า...................................................................... (ชื่อตัวเอง) ได้เคยทำสำเร็จมาแล้วตั้งแต่ในอดีตชาติ ชาติปัจจุบันและการสร้างบุญ..........................................(พูดถึงบุญที่ตนเองกำลังทำเช่น ทำสังฆทาน ถวายปัจจัย ให้เงินพ่อแม่ เป็นต้น) ในครั้งนี้
ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ถวายแด่องค์แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ตั้งแต่องค์พระปฐมจนถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน พระปัจเจกพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระอรหันตเจ้า พระอริยสงฆ์ พระอริยบุคคล ทุกพระองค์ ทุกองค์ ทุกท่าน พรหมเทพเทวดาทั่วสากลโลก เทวดาประจำตัวข้าพเจ้า และเทวดาที่ดูแลบ้านเรือนเคหะสถาน ร้านค้าบริษัท ..................(เอ่ยชื่อร้านค้า บริษัทของตนหรือเลขที่บ้าน)
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตดูแล ครูบาอาจารย์ บรรพบุรุษผู้มีพระคุณ เจ้ากรรมนายเวรญาติก็ดี ไม่ใช่ญาติก็ดี เหล่าสรรพสัตว์ เหล่าสรรพวิญาณทั้งหลาย
ขออำนาจแห่งพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า โปรดเมตตารวมบุญทั้งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำมาเป็นมหาบุญกุศล ดลบันดาลอวยประสิทธิ์ประสาทพรให้ข้าพเจ้าสมหวังดังที่มุ่งมาดปรารถนา ขอบุญเก่าจงหนุนนำบุญใหม่นี้สานต่อรวมกันส่งผล ให้สำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนา


หากข้าพเจ้ายังไม่ถึงนิพพานในชาตินี้ ขอคำว่า ขัดข้องและไม่มี และอุปสรรคใดๆ ขอจงอย่าได้บังเกิดแก่ข้าพเจ้า นับแต่วินาทีนี้เทอญ" เคล็ดลับนี้ ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาบอกว่า เป็นการต่อบุญของเราไม่หยุด เป็นการเรียกโชคลาภให้เข้ามาหาตัวเราตลอดเวลา ก่อนจะจบเรื่องนี้ขอแนะนำให้สวดคาถาบทหนึ่งซึ่งศักดิ์สิทธิ์มาก เป็นการเรียกโชค เรียกทรัพย์ เป็นของครูบาอาจารย์ที่ผู้เขียนเคารพเป็นอย่างยิ่งคือ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ที่หลายคนทำถูกต้องได้ผลมาแล้วมากมาย ซึ่งคนที่จะสวดได้ผลนั้น ต้องหมั่นทำบุญ มีศีล 5 กำกับชีวิต โดยเฉพาะข้อที่ 1 ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ข้อที่ 2 เรื่องการลักทรัพย์ฉ้อโกงใดๆ และข้อที่ 5 เรื่องการกินเหล้าเมายาที่ห้ามอย่างเด็ดขาดและต้องหมั่นสร้างบุญแล้วอุทิศบุญไปให้หลวงพ่อปาน วัดบางนมโคสม่ำเสมอ


คาถาเรียกทรัพย์
เมตตาจากหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ให้ตั้งจิตให้นิ่ง แล้วตั้งนะโม 3 จบ ระลึกถึงพระคุณความดีของหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค แล้วสวดดังนี้
พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ (1 จบ)
วิระทะโย วิระโคนายัง
วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา
วิระอิตถีโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม
(ตั้งแต่วิระทะโย...........สวาโหมให้ว่า 3จบ)