คาถาบูชาพ่อแม่ สวดทุกวันชีวิตดีมีแต่ความก้าวหน้า!

คาถาบูชาพ่อแม่ สวดทุกวันชีวิตดีมีแต่ความก้าวหน้า!

บิดา มารดา ไม่ว่าท่านจะอายุเท่าใดก็ตาม ในสายตาของแม่นั้น ลูกยังเด็กเสมอ และไม่ว่าเราจะอายุเท่าไรก็ตาม เมื่อยามเจ็บป่วยเราจะคิดถึงแม่เสมอด้วยความอบอุ่นใจ ถ้าเราจะกตัญญูต่อพ่อกับแม่ อย่ารอให้วันเกิดท่านมาถึง อย่ารอให้วันปีใหม่มาถึง เพราะวันที่เรารออาจจะมาไม่ถึง อยากจะมอบอะไรให้ท่านทำเลยเพราะวันที่เราอยากมอบ ท่านอาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้

นอกจากการนำพวงมาลัยและรดน้ำขอขมาแล้ว ก็ยังมีการสวด คาถาบูชาพ่อแม่ ทุกครั้งก่อนนอนโดยอานิสงค์ที่สวดจะทำให้คุณและครอบครัวมีความสุข หรือหากว่าใน "วันแม่" ปีนี้คุณจะนำพวงมาลัยพร้อมกับ คาถาบูชาพ่อแม่ ไปสวดพร้อมกันเลยก็ได้ เพียงเท่านี้ก็สามารถตอบแทนบุญคุณพ่อกับแม่ได้แล้ว

คาถาที่ 1

อิมินาสักกาเรนะ ข้าขอกราบสักการบูชา อันพระบิดร มารดา ตัวข้าขอน้อมระลึกคุณ ท่านมีเมตตาการุณ อุปการะคุณต่อบุตรธิดา ท่านให้กำเนิดลูกมา ทั้งการศึกษาและอบรม ถึงแม้ลำบากขื่นขม ทุกข์ระทมสักเพียงใด ท่านไม่เคยหวั่นไหว ต่อสิ่งใดที่ได้เลี้ยงมา พระคุณท่านล้นฟ้า ยิ่งกว่าธาราและแผ่นดิน ข้าขอบูชาเป็นอาจิณ ตราบจนสิ้นดวงชีวา ขอปวงเทพไท้รักษาอันพระบิดรมารดาของข้า เทอญ..

คาถาที่ 2

มัยหัง มาตาปิตูนังวะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง (กราบ 1 ครั้ง)

 

คาถาที่ 3

อะนันตะคุณะ สัมปันนา ชะเนติชะนากา อุโภ มัยหัง มาตา ปิตูนังวะ ปาทา วันทามิ สาทะรัง

หลังจากสวดบูชาแล้ว หากสะดวกก็ทำพิธีขออโหสิกรรมต่อเลยก็ได้ โดยให้เตรียมน้ำโรยดอกมะลิไปหนึ่งขัน แล้วพูดว่า...

“กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โย โทโส อันว่าโทษใดความผิดอันใด ที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไป ด้วยกายก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ขอให้คุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย คุณพี่ คุณน้อง อโหสิกรรมให้ด้วย”

 

หลังจากนั้นราดน้ำรดมือ รดเท้า สามารถแชร์ต่อให้คนที่คุณรักได้สวด เพื่อสิริมงคลกับชีวิตเพื่อโชคลาภ ความรุ่งเรือง ความร่ำรวย ต่อตัวคุณ