"เจ้าแม่กวนอิม" องค์เทพผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก สำหรับคนอยากสมหวัง

"เจ้าแม่กวนอิม" องค์เทพผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก สำหรับคนอยากสมหวัง

"เจ้าแม่กวนอิม" เป็นพระผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาต่อสรรพสัตว์ เป็นพระผู้เปี่ยมด้วยความกตัญญู มีความโดดเด่นในเรื่องของความรัก ความมีเมตตา เปรียบเสมือนแม่ที่มีความรักให้กับลูก จึงกลายเป็นอีกหนึ่งองค์เทพที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ได้รับความนิยมจากผู้ที่ศรัทธาจากทั่วโลกหลั่งไหลเข้าไปกราบไหว้บูชา และเป็นสัญลักษณ์แห่งเมตตามหาการุณย์เพื่อโปรดสัตว์ให้หลุดพ้นจากห้วงทุกข์ ในตำนานพื้นบ้านของจีนเล่าไว้ว่า เจ้าแม่กวนอิมในชาติสุดท้ายนั้นมีพระนามเดิมว่า “เจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน” ทรงจุติเป็นพระราชธิดาองค์ที่ 3 ของพระเจ้าเมี่ยวจวง กษัตริย์ผู้โหดร้ายทารุณ


เมื่อโตขึ้นพระราชธิดาองค์ที่1และ 2 ปรารถนาที่จะเข้าสู่พิธีวิวาห์ มีแต่องค์หญิงเมี่ยวซ่านที่ไม่พึงปรารถนาในสิ่งใด ๆ นอกเหนือไปจากพระเมตตาที่ทรงการุณย์ช่วยเหลือสรรพสัตว์ ทรงถือศีลกินเจ และเรียนรู้ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ทำให้พระราชบิดากริ้วโกรธที่ขัดพระทัย จึงลงโทษทัณฑ์ทรมานพระธิดาเมี่ยวซ่านนานัปการ จงถึงขั้นสั่งประหารชีวิต แต่ก็ไม่อาจกระทำสิ่งใดพระธิดาเมี่ยวซ่านได้ หลังจากนั้น เจ้าหญิงเมี่ยวซ่านจึงทรงหนีออกจากวังเพื่อออกบวช มุ่งมั่นประกอบคุณงามความดีและบำเพ็ญศีลภาวนา ในเวลาต่อมาพระเจ้าเมี่ยวจวง ต้องประสบเคราะห์กรรมที่ได้ทรงกระทำไว้ ทำให้ทรงป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่ต้องรักษาด้วยพระโอสถที่ปรุงจากดวงตาและแขนของผู้ที่เป็นทายาทเท่านั้น ซึ่งพระธิดาองค์ที่1และ2 ไม่มีผู้ใดยินยอมกระทำเช่นนั้น

เมื่อข่าวนี้ล่วงรู้ถึงเจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน พระองค์จึงกลับเข้าวัง ให้อภัยต่อการกระทำของพระบิดา และทรงยอมสละดวงตาและแขนทั้งสองข้างเพื่อใช้ปรุงเป็นพระโอสถ จนกระทั้งพระเจ้าเมี่ยวจวงฟื้นคืนเป็นปกติ ความกตัญญูของเจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน สร้างความตื้นตันให้แก่โลกมนุษย์และสรวงสวรรค์ เมื่อพระองค์ทรงบรรลุมรรคผลเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิม องค์ศากยมุณี (พระสัมมาสัมพุทธเจ้า) จึงประธานคืนดวงตาและแขนให้แก่พระองค์

จากตำนานชาวพุทธมหายานจึงได้นับถือองค์เจ้าแม่กวนอิมทั้งในด้านของความรัก ความเมตตา และความกตัญญู ซึ่งในไทยเราก็มีรูปเคารพเจ้าแม่กวนอิมอยู่มากมาย เช่น ตำหนักเจ้าแม่กวนอิม โชคชัย4 , มูลนิธิเทียนฟ้า เป็นต้น ความเชื่อในเรื่องเทพแห่งความรัก ซึ่งการมอบความรักให้แก่กันไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใด จะอยู่ในรูปของคนรัก รักแบบครอบครัว รักเพื่อนพ้อง รักสรรพสัตว์ ก็ทำให้หัวใจผู้ให้และผู้รับชุ่มฉ่ำชื่นมื่นเช่นกัน Sanook! Horoscope ขอให้ทุกคนมีความสุขกับความรักนะคะ

คาถาสวดบูชา เจ้าแม่กวนอิม

นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)

นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)

นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)

นำโมฮุก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโค่ว กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต โอม

เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียออฮวดโต

ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ซ่าผ่อออ

เทียงหล่อซิ้ง ตี่หล่อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิง

เจ็กเฉียก ใจเอียง ห่วยอุ่ยติ๊งนำมอม่อ ออป่อเยี้ย ปอล้อบิ๊ก

เจ้าแม่กวนอิม

เมื่อสวดเสร็จแล้วกล่าวต่อว่า….ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระแม่กวนอิมโพธิสัตว์ พระผู้เปี่ยมล้นด้วยมหาเมตตา มหากรุณา อันยิ่งใหญ่ไพศาล ขอได้โปรดบำบัดทุกข์ โศก โรค ภัย อันตรายทั้งปวง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมถึง พุทธานุภาพ ธรรมมานุภาพ สังฆานุภาพ พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ ขอได้โปรดขจัดปัดเป่าทุกข์ โศก โรค ภัย อันตรายทั้งปวงให้หมดสิ้นไป ขอความสุขสมปรารถนาทุกประการ จงมีแก่ข้าพเจ้า ขอเทพเจ้าเบื้องบนและเทพเบื้องล่างทั้งหมด ได้โปรดปัดเป่าให้เวรกรรมและสรรพเคราะห์ทั้งมวลจงหมดสิ้นไป

ติดตามSanook! Horoscope

ดูดวง