Samsung Galaxy S21 FE ได้รับ Patch Update ในเดือนตุลาคม 2022 ตามหลังเรือธง

Samsung Galaxy S21 FE ได้รับ Patch Update ในเดือนตุลาคม 2022 ตามหลังเรือธง

Samsung Galaxy S21 FE ได้รับ Patch Update ในเดือนตุลาคม 2022 ตามหลังเรือธง

Samsung เป็นอีกค่ายที่ปล่อยการอัปเดตระบบปฏิบัติการให้ค่อนข้างถี่พอสมควร ล่าสุดนี้ใน Samsung Galaxy S21 FE บางตลาดได้รับการอัปเดตเป็น Patch ความปลอดภัยประจำเดือนตุลาคม 2022

รหัสของ Firmware ดังกล่าวคือ G990EXXU3CVI8 ซึ่งตอนนี้ปล่อยให้เฉพาะในกลุ่มตลาดอินเดียและคาดว่าจะทยอยปล่อยอัปเดตไปยังประเทศอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบได้เองผ่านการกดไปที่ Setting (ตั้งค่า) > Software Update (ซอฟต์แวร์ อัปเดต)