4 ภาพ Facebook เปิดใช้งาน Live Audio Rooms ให้กับครีเอเตอร์และกลุ่มต่าง ๆ แล้วทั่วโลก

รูปภาพของ Facebook เปิดใช้งาน Live Audio Rooms ให้กับครีเอเตอร์และกลุ่มต่าง ๆ แล้วทั่วโลก

อัลบั้มภาพทั้งหมด Facebook เปิดใช้งาน Live Audio Rooms ให้กับครีเอเตอร์และกลุ่มต่าง ๆ แล้วทั่วโลก