รับชมที่นี่! รวมหนังผีสุดสยอง

Alchemy Stars กับความสามารถตัวละคร 6 ดาวฉบับแปลไทย ธาตุไม้

Alchemy Stars กับความสามารถตัวละคร 6 ดาวฉบับแปลไทย ธาตุไม้

Nikinis

ธาตุ: ไม้(น้ำ)

HP: 6945

DEF: 791

ATK: 2385

Skill: เปลี่ยนสีช่องสีแดงหรือสีเหลืองที่ใกล้ที่สุด 4 ช่องให้เป็นสีเขียว มีโอกาสสร้างช่องสีเขียวแบบเสริมพลัง 2 ช่อง

Skill CD: 2 เทิร์น

Equipment: ได้รับ Mirror Mark ตั้งแต่เริ่มการต่อสู้หรือใช้ Active Skill เมื่อในตัว Nikinis ยังมี Mark ติดตัวอยู่ จะได้รับค่า DEF เพิ่ม 100% Mark จะหายไปเมื่อ Nikinis เสีย HP

Chain Combo

5: สร้างความเสียหาย 135% 1 แถวแนวตั้ง

9: สร้างความเสียหาย 140% 3 แถวแนวตั้ง

13: สร้างความเสียหาย 145% 3 แถวแนวตั้ง

Breakthrough

1: เพิ่ม HP 300

2: เพิ่ม DEF 40

3: เสริมแกร่ง Active Skill – ถ้า Skill พร้อมใช้งานในรอบสุดท้าย เพิ่มจำนวนช่องที่ถูกเปลี่ยนขึ้นอีก 1 ช่อง

4: เพิ่มค่า HP พื้นฐาน 300+5%

5: เพิ่มค่า DEF พื้นฐาน 40+5%

6: เสริมแกร่ง Active Skill – เพิ่มจำนวนช่องที่เปลี่ยนได้เพิ่มอีก 1 ช่อง


Hiiro

ธาตุ: ไม้(สายฟ้า)

HP: 8122

DEF: 1091

ATK: 3064

Skill: เปลี่ยนช่องที่เลือกให้กลายเป็นช่องสีเขียวแบบเสริมพลัง(Enhanced) และสร้างความเสียหาย 200% แบบแถวแนวขวางจนสุดระยะ

Skill CD: 3 เทิร์น

Equipment: Hiiro จะเข้าสู่ Dual Stance ทุกครั้งที่เริ่มรอบใหม่หากมีการเดินผ่านช่องสีที่เป็นช่องเสริมพลัง การโจมตีปกติครั้งต่อไปจะสร้างความเสียหาย 160% แก่ศัตรู และ 80% แก่ศัตรูในระยะ 4 ช่องทรงกางเขนรอบตัว พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นอีก 4% ในรอบนั้นต่อการใช้ One with the Duel สูงสุด 20%

Chain Combo

2: สร้างความเสียหาย 160% 1 Cluster รอบตัว

8: สร้างความเสียหาย 165% 12 ช่องทรงข้าวหลามตัด

12: สร้างความเสียหาย 170% 2 Cluster รอบตัว

Breakthrough

1: เพิ่ม HP 300

2: เพิ่ม DEF 40

3: เสริมแกร่ง Active Skill – เปลี่ยนท่า Active Skill เป็นการโจมตีแบบยืดออกไป มีผลตั้งเริ่มเข้าสู่การต่อสู้

4: เพิ่มค่า HP พื้นฐาน 300+5%

5: เพิ่มค่า DEF พื้นฐาน 40+5%

6: เสริมแกร่ง Active Skill – เพิ่มพลังโจมตี 40%


Gabriel

ธาตุ: ไม้(ไม้)

HP: 7504

DEF: 898

ATK: 2809

Skill: เปลี่ยนช่องสีน้ำเงิน. แดง หรือสีเหลือง 1 ช่องให้กลายเป็นสีอื่น(และคงสถานะเสริมพลังเอาไว้) ช่องเสริมพลังจะเกิดขึ้น 1 ช่องต่อช่องที่ถูกเปลี่ยนไปแล้ว 10 ช่อง

Skill CD: 4 เทิร์น

Equipment: ในระหว่างรอบการเล่น จะมีช่องเสริมพลังเกิดขึ้น 1 ช่องต่อการสร้างช่องสีเขียว 6 ช่องที่เกิดขึ้นในรอบนั้น และช่องสีเขียวจะได้รับการเสริมพลังก่อน

Chain combo

22: สร้างความเสียหาย 155% 1 Cluster รอบตัว

8: สร้างความเสียหาย 160% 12 ช่องทรงข้าวหลามตัด

12: สร้างความเสียหาย 165% 2 Cluster รอบตัว

Breakthrough

1: เพิ่ม HP 300

2: เพิ่ม DEF 40

3: เสริมแกร่ง Active Skill – เปลี่ยนท่า Active Skill เป็นการโจมตีแบบยืดออกไป มีผลตั้งเริ่มเข้าสู่การต่อสู้

4: เพิ่มค่า HP พื้นฐาน 300+5%

5: เพิ่มค่า DEF พื้นฐาน 40+5%

6: เสริมแกร่ง Active Skill – เพิ่มโอกาสในการสร้างช่องสีเขียวขึ้นอีกเมื่อมีการสร้างช่องสีใหม่ขึ้นมา


Migard

ธาตุ: ไม้(ไฟ)

HP: 10235

DEF: 1263

ATK: 3716

Skill: เทเลพอร์ตไปยังช่องที่เลือกจากระยะ 3 Cluster รอบตัว สร้างความเสียหาย 250% แก่ศัตรูในระยะ 1 Cluster รอบตัว ความเสียหายจะเกิดขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเหลือศัตรูเพียงตัวเดียวในระยะ และความเสียหายสุดท้ายจะเพิ่มขึ้น 15% ต่อศัตรูทุกตัวที่ถูกฆ่าด้วย Active Skill เก็บได้สูงสุด 10 ครั้ง

Skill CD: 2 เทิร์น

Equipment: หลังเปิดใช้งาน Chain Combo หรือ Active Skill หาก HP ของเป้าหมายเหลือต่ำกว่า 30% จะโจมตีสร้างความเสียหายเพิ่มอีก 100% 1 ครั้ง ถ้า HP ของศัตรูเหลือต่ำกว่าค่า AYK ของ Migard ศัตรูตัวนั้นจะถูกฆ่าทันที

Chain Combo

4: สร้างความเสียหาย 165% แก่ศัตรู 3 ตัวในระยะ 2 Cluster รอบตัว

8:สร้างความเสียหาย 170% แก่ศัตรู 3 ตัวในระยะ 3 Cluster รอบตัว

13: สร้างความเสียหาย 180% แก่ศัตรู 4 ตัวในระยะ 3 Cluster รอบตัว

Breakthrough

1: เพิ่ม HP 300

2: เพิ่ม DEF 40

3: เสริมแกร่ง Active Skill – เปลี่ยนท่า Active Skill เป็นการโจมตีแบบยืดออกไป มีผลตั้งเริ่มเข้าสู่การต่อสู้

4: เพิ่มค่า HP พื้นฐาน 300+5%

5: เพิ่มค่า DEF พื้นฐาน 40+5%

6: เสริมแกร่ง Active Skill – Skill CD จะหายไปหากเป้าหมายถูกฆ่าด้วย Active Skill ทำให้สามารถใช้งานได้อีกครั้งทันที


Mythos

ธาตุ: ไม้(ไม้)

HP: 8997

DEF: 1034

ATK: 3780

Skill: ใช้ 10 Vis และเคลียร์ Vis ที่เหลืออยู่ทั้งหมดเพื่อสร้างความเสียหาย 150% แก่ศัตรูในระยะและรัศมีที่เลือก สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 8% ต่อ Vis ที่เคลียร์ออกไป

Skill CD: 10 Vis

Equipment: ได้รับ 5 Vis ทุกครั้งที่เริ่มรอบใหม่

Chain Combo

3: สร้างความเสียหาย 210% แก่ศัตรูที่เลือก 1 ตัว ได้รับ 1 Vis

7: สร้างความเสียหาย 225% แก่ศัตรูที่เลือก 1 ตัว ได้รับ 2 Vis

10: สร้างความเสียหาย 260% แก่ศัตรูที่เลือก 1 ตัว ได้รับ 3 Vis

Breakthrough

1: เพิ่ม HP 300

2: เพิ่ม DEF 40

3: เสริมแกร่ง Equipment Skill – ได้รับ 1 Vis จากการโจมตีแบบปกติครั้งแรกของแต่ละรอบ และเพิ่มความเสียหายของการโจมตีขึ้นอีก 100%

4: เพิ่มค่า HP พื้นฐาน 300+5%

5: เพิ่มค่า DEF พื้นฐาน 40+5%

6: เสริมแกร่ง Chain Combo  – มีโอกาส 30% ที่ความเสียหายจาก Chain Combo จะเพิ่มขึ้นอีก 50% โอกาสจะเพิ่มขึ้นอีก 1% ต่อ Vis ที่มีอยู่ในตัว

Beryl

ธาตุ: ไม้(ไฟ)

HP: 8777

DEF: 1278

ATK: 3327

Skill: สร้างความเสียหาย 250% แก่ศัตรูทุกตัวที่อยู่ในหน้าจอ 1 ครั้ง หากศัตรูในฉากยิ่งน้อย ก็จะสร้างความเสียหายได้มากขึ้น ความเสียหายจะสามารถถูกคูณด้วยค่า 1.6 จากจุดที่ยืนอยู่หลังจากการร่าย Skill หากความสามารถของ Equipment เกิดขึ้นในรอบนี้และสร้างคริสตัลขึ้นมา ความสามารถจะทำงานอีกครั้งในตำแหน่งที่มาร์คเอาไว้

Skill CD: 3 เทิร์น

Equipment: ก่อนที่ศัตรูจะทำอะไรก็ตามในแต่ละรอบ หาก Beryl ได้ทำ Chain Combo ในรอบนั้น จะสร้างคริสตัลขึ้นมาหนึ่งชิ้นในช่องที่เธอทำ Chain Combo เอาไว้ เมื่อศัตรูแตะโดนคริสตัล จะได้รับความเสียหาย 40% ของค่า ATK ที่ Beryl มีอยู่(ความเสียหายนี้จะไม่นำค่า DEF มาคำนวณด้วย)

Chain Combo

3: สร้างความเสียหาย 145% 1 Cluster รอบตัว

9: สร้างความเสียหาย 160% 12 ช่องรูปข้าวหลามตัด

13: สร้างความเสียหาย 165% 16 ช่องรัศมีรอบตัว

Breakthrough

1: เพิ่ม HP 300

2: เพิ่ม DEF 40

3: เสริมแกร่ง Skill – เพิ่มความเสียหายของ Skill ขึ้นอีก 50%

4: เพิ่มค่า HP พื้นฐาน 300+5%

5: เพิ่มค่า DEF พื้นฐาน 40+5%

6: เสริมแกร่ง Skill – ท่า Active Skill เป็นการโจมตีแบบยืดออกไป มีผลตั้งเริ่มเข้าสู่การต่อสู้