รับชมที่นี่! รวมหนังผีสุดสยอง

Alchemy Stars กับความสามารถตัวละคร 6 ดาวฉบับแปลไทย ธาตุน้ำ

Alchemy Stars กับความสามารถตัวละคร 6 ดาวฉบับแปลไทย ธาตุน้ำ

Carleen

ธาตุ: น้ำ(น้ำ)

HP: 7772

DEF: 905

ATK: 2831

Skill: เทเลพอร์ตไปยังจุดที่เลือก สร้างความเสียหาย 300% ใน 1 แถวแนวตั้ง และน็อคศัตรูให้กระเด็นไปสุดฉาก เปลี่ยนพื้นที่ที่เกิดผล Skill เป็นสีน้ำเงิน

Skill CD: 4 เทิร์น

Equipment: Carleen ได้รับ ATK เพิ่มขึ้น 0.5% ทุกช่องสีน้ำเงินที่เดินผ่านในรอบนั้น(สูงสุด 10%) มีผลเป็นสองเท่าจากการใช้ Active Skill การโจมตีปกติจะเพิ่มคุณสมบัติ Pierce(เจาะทะลุ) หากเดินผ่านพื้นที่สีน้ำเงิน สร้างความเสียหาย 40% ให้กับศัตรูที่ยืนเหยียบพื้นที่ด้านหลังอยู่ 1 ช่อง

Chain Combo

2: สร้างความเสียหาย 160% 1 Cluster รอบตัว

8: สร้างความเสียหาย 160% 12 ช่องแบบทรงข้าวหลามตัด

13: สร้างความเสียหาย 165% 1 Cluster สุดระยะรอบตัว

Breakthrough

 1: เพิ่ม HP 300

2: เพิ่ม DEF 40

3: เสริมแกร่ง Active Skill – ลด Skill CD เหลือ 3 เทิร์น

4: เพิ่มค่า HP พื้นฐาน 300+5%

5: เพิ่มค่า DEF พื้นฐาน 40+5%

6: เสริมแกร่ง Active Skill – เปลี่ยนท่า Active Skill เป็นการโจมตีแบบยืดออกไป มีผลตั้งเริ่มเข้าสู่การต่อสู้


Sharona

ธาตุ: น้ำ(ไฟ)

HP: 9691

DEF: 1216

ATK: 3549

Skill: เทเลพอร์ตไปยังจุดที่เลือก สร้างความเสียหาย 300% 2 Cluster รอบตัว และได้รับ Stack Dragontooth Marks 2 Stack

Equipment: การโจมตีปกติจะเพิ่ม Dragontooth 1 Stack สูงสุด 6 Stack ทุก Stack จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับ Active Skill และ Chain Combo ของ Sharona 5%

Chain Combo

2: สร้างความเสียหาย 160% ในระยะ 8 ช่องทรงกางเขน

8: สร้างความเสียหาย 165% ในระยะ 12 ช่องทรงข้าวหลามตัด

13: สร้างความเสียหาย 170% 1 Cluster และทรงกางเขนจนสุดระยะ

 Breakthrough

 1: เพิ่ม HP 300

2: เพิ่ม DEF 40

3: เสริมแกร่ง Active Skill – เพิ่มพลังโจมตี 25%

4: เพิ่มค่า HP พื้นฐาน 300+5%

5: เพิ่มค่า DEF พื้นฐาน 40+5%

6: เสริมแกร่ง Active Skill – เปลี่ยนท่า Active Skill เป็นการโจมตีแบบยืดออกไป มีผลตั้งเริ่มเข้าสู่การต่อสู้


Connolly

ธาตุ: น้ำ(ไม้)

HP: 8811

DEF: 1059

ATK: 3463

Skill: สร้างความเสียหาย 400% ใส่ศัตรูในระยะ 3 Cluster รอบตัว

Skill CD: 5 เทิร์น

Equipment: ได้รับ Shiver Mark 1 Stack เมื่อใช้ Chain Combo เก็บได้สูงสุด 5 Stack แต่ละ Stack จะเพิ่มความเสียหายของ Active Skill 20% และทำให้ศัตรูมีโอกาสติดสถานะหวาดกลัว(Fright) จำนวนศัตรูที่ติดสถานะจะขึ้นอยู่กับ Stack ที่มีใน 1 รอบ และการใช้ Active Skill จะไม่รีเซ็ตค่า Stack ในรอบนั้น

Chain Combo

4: สร้างความเสียหาย 155% แก่ศัตรู 2 ตัวในระยะ 3 Cluster รอบตัว และเพิ่มความแรง 5% ต่อ Mark ที่ติดอยู่กับศัตรูตัวนั้น

9: สร้างความเสียหาย 160% แก่ศัตรู 3 ตัวในระยะ 3 Cluster รอบตัวและเพิ่มความแรง 5% ต่อ Mark ที่ติดอยู่กับศัตรูตัวนั้น

13: สร้างความเสียหาย 165% แก่ศัตรู 4 ตัวในระยะ 3 Cluster รอบตัว และเพิ่มความแรง 5% ต่อ Mark ที่ติดอยู่กับศัตรูตัวนั้น

Breakthrough

1: เพิ่ม HP 300

2: เพิ่ม DEF 40

3: เสริมแกร่ง Active Skill – ลด Skill CD  เหลือ 4 เทิร์น

4: เพิ่มค่า HP พื้นฐาน 300+5%

5: เพิ่มค่า DEF พื้นฐาน 40+5%

6: เสริมแกร่ง Active Skill – Skill จะมีผลต่อศัตรูทุกตัวในฉาก


Raphael

ธาตุ: น้ำ(น้ำ)

HP: 8309

DEF: 966

ATK: 2847

Skill: ฟื้นพลังชีวิตให้ทีมตามค่า ATK ของ Raphael 200% รีเซ็ตเปลี่ยนสีช่องที่ไม่ใช่สีน้ำเงินทั้งหมดในฉาก

Skill CD: 4 เทิร์น

Equipment: ทุกช่องสีน้ำเงินที่ถูกสร้างขึ้นในฉากนั้นจะช่วยเพิ่มพลังชีวิตให้เพิ่มร่วมทีมตามค่า HP ของ Raphael 1.5% ยิ่ง HP เหลือน้อยยิ่งให้ผลมากขึ้น สูงสุด 100%

Chain Combo

5: สร้างความเสียหาย 125% 1 แถวแนวนอน

9: สร้างความเสียหาย 125% 3 แถวแนวนอน

13: สร้างความเสียหาย 140% 3 แถวแนวนอน

Breakthrough

1: เพิ่ม HP 300

2: เพิ่ม DEF 40

3: เสริมแกร่ง Active Skill – เปลี่ยนท่า Active Skill เป็นการโจมตีแบบยืดออกไป มีผลตั้งเริ่มเข้าสู่การต่อสู้

4: เพิ่มค่า HP พื้นฐาน 300+5%

5: เพิ่มค่า DEF พื้นฐาน 40+5%

6: เสริมแกร่ง Active Skill – เพิ่มโอกาสในการสุ่มได้พื้นสีน้ำเงินมากขึ้นเมื่อมีการรีเซ็ตพื้นที่


Sariel

ธาตุ: น้ำ(ไม้)

HP:  7536

DEF: 754

ATK: 2366

Skill: เปลี่ยนพื้นที่สีแดงหรือเขียวที่อยู่ใกล้ที่สุด 4 ช่องให้กลายเป็นสีน้ำเงิน มีโอกาสที่จะสร้างช่องแบบเสริมพลัง(Enhance) สูงสุด 2 ช่อง

Skill CD: 2 เทิร์น

Equipment: ได้รับ Sariel Mark Stack สูงสุด 8 Stack แต่ละ Stack จะเพิ่ม DEF ของ Sariel ขึ้นอีก 12% สูงสุด 50% จากค่า HP ที่เสียไป Stack จะลดเหลือครึ่งหนึ่งเมื่อจบรอบ

Chain Combo

4: สร้างความเสียหาย 130% 3 ครั้ง ใส่ศัตรูแบบสุ่มในระยะ 2 Cluster รอบตัว หากศัตรูตัวไหนถูกโจมตีมากกว่าหนึ่งครั้ง ลดความเสียหายลงจากฮิตแรกเหลือ ¼

8:  สร้างความเสียหาย 140% 4 ครั้ง ใส่ศัตรูแบบสุ่มในระยะ 2 Cluster รอบตัว หากศัตรูตัวไหนถูกโจมตีมากกว่าหนึ่งครั้ง ลดความเสียหายลงจากฮิตแรกเหลือ ¼

12: สร้างความเสียหาย 150% 5 ครั้ง ใส่ศัตรูแบบสุ่มในระยะ 3 Cluster รอบตัว หากศัตรูตัวไหนถูกโจมตีมากกว่าหนึ่งครั้ง ลดความเสียหายลงจากฮิตแรกเหลือ ¼

Breakthrough

1: เพิ่ม HP 300

2: เพิ่ม DEF 40

3: เสริมแกร่ง Active Skill – หาก Skill พร้อมใช้งานในรอบสุดท้าย เพิ่มจำนวนช่องที่เปลี่ยนได้อีก 1 ช่อง

4: เพิ่มค่า HP พื้นฐาน 300+5%

5: เพิ่มค่า DEF พื้นฐาน 40+5%

6: เสริมแกร่ง Active Skill – เพิ่มจำนวนช่องที่สามารถเปลี่ยนสีได้อีก 1 ช่อง


Regal

ธาตุ: น้ำ(น้ำ)

HP: 10060

DEF: 1313

ATK: 3522

Skill: ใช้ 10 Vis เพื่อเข้าสู่สถานะ Augmented State ในรอบนั้น การโจมตีธรรมดาจะกว้างขึ้น พร้อมกับเพิ่มพลังโจมตีและ Chain Combo ขึ้นอีก 20% สามารถ Stack ขึ้นมากกว่าเดิมได้

Skill CD: 10 Vis

Equipment: ได้รับ 10 Vis ตั้งแต่เริ่มการต่อสู้ เมื่อจบรอบนั้นโดยไม่ได้เข้าสู่สถานะ Augmented State จะได้รับ 5 Vis (ได้รับ Vis เพิ่มอีก 1 จากพลังชีวิตที่เสียไปทุก 20%)

Chain Combo

4: สร้างความเสียหาย 160% 12 ช่องทรงข้าวหลามตัด

9: สร้างความเสียหาย 175% 16 ช่องรอบตัว

12: สร้างความเสียหาย 180% 2 Cluster รอบตัว

Breakthrough

1: เพิ่ม HP 300

2: เพิ่ม DEF 40

3: เสริมแกร่ง Active Skill – เมื่อเข้าสู่สถานะ Augmented หากฆ่าศัตรูได้จะได้รับ 2 Vis

4: เพิ่มค่า HP พื้นฐาน 300+5%

5: เพิ่มค่า DEF พื้นฐาน 40+5%

6: เสริมแกร่ง Active Skill – ทุกครั้งที่เริ่มรอบใหม่ หากมีศัตรูอยู่ในระยะ 4 ช่องด้านหน้า จะได้รับ Vis เพิ่ม 1 ต่อศัตรู 1 ตัว