พจนานุกรมเรียงตามตัวอักษร แปลภาษา คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร s
คำศัพท์เรียงตาม:

อักษรไทย

คำศัพท์ในหมวดS

 1. s-100
 2. system 7
 3. save for a rainy day
 4. save something for a rainy day
 5. say a good word for
 6. say a mouthful
 7. say a word for
 8. say something in a roundabout way
 9. screech to a stop
 10. see a man about a dog
 11. see something in a better
 12. sell someone a pup
 13. send up a trial balloon
 14. serve as a guinea pig
 15. set a precedent
 16. set a price on his head
 17. shake a leg
 18. sharp as a razor
 19. ship a sea
 20. shoot a line
 21. show a clean pair of heels
 22. sick as a dog
 23. sick as a parrot
 24. sing a different tune
 25. six of one and half a dozen of the other
 26. sleep like a log
 27. sleep like a top
 28. slip of a girl
 29. smell a rat
 30. smile like a cheshire cat
 31. smoke like a chimney
 32. snug as a bug
 33. so quiet you could hear a pin drop
 34. so still you could hear a pin drop
 35. sober as a judge
 36. soft as a baby|s bottom
 37. son of a bitch
 38. son of a gun
 39. son of a gun!
 40. sound as a bell
 41. spend a penny
 42. spring a leak
 43. stand a chance
 44. start with a clean slate
 45. steady as a rock
 46. steal a glance at
 47. steal a march
 48. steal a march on
 49. stirring a finger
 50. strain a point
 51. stretch a point
 52. strike a balance
 53. strike a bargain
 54. strike out a line for myself
 55. strike up a conversation
 56. stroke of a pen
 57. struck all of a heap
 58. say about
 59. say fine things about
 60. scatter about
กำลังโหลดข้อมูล
กำลังโหลดข้อมูล