พจนานุกรมเรียงตามตัวอักษร แปลภาษา คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร ฝ
คำศัพท์เรียงตาม:

อักษรไทย

คำศัพท์ในหมวด

 1. ฝืนกฎหมาย
 2. ฝนกรด
 3. ฝนกราวหนึ่ง
 4. ฝาอุดหน้ากลอง
 5. ฝนตกกะปริดกะปรอย
 6. ฝากปลาไว้กับแมว
 7. ฝากเนื้อไว้กับเสือ
 8. ฝากั้นห้อง
 9. ฝนตกก็แช่ง ฝนแล้งก็ด่า
 10. ฝากขัง
 11. ฝาขัดแตะ
 12. ฝนขาดเม็ด
 13. ฝนตกขี้หมูไหล
 14. ฝ่ายข้างน้อย
 15. ฝ่ายข้างมาก
 16. ฝ่ายตรงข้าม
 17. แฝดคนละฝา
 18. ฝ่าคมหอกคมดาบ
 19. ฝั่งคลอง
 20. ฝืดคอ
 21. ฝีคัณฑมาลา
 22. ฝีคัณฑสูตร
 23. ฝันค้าง
 24. ฝึกหัดงาน
 25. ใฝ่สูงจนเกินศักดิ์
 26. ฝนไม่น่าจะตก
 27. ใฝ่ร้อนจะนอนเย็น ใฝ่เย็นจะดิ้นตาย
 28. ใฝ่ร้อนจะนอนเย็นใฝ่เย็นจะดิ้นตาย
 29. ฝ่ายจัดการ
 30. ฝุ่นจับ
 31. ฝูงชน
 32. ฝนชุก
 33. ฝึกซ้อม
 34. ฝนตกอย่าเชื่อดาว
 35. ฝนดาวตก
 36. ฝังดิน
 37. ฝันดี
 38. ฝีมือดี
 39. เฝ้าดู
 40. เฝ้าดูแล
 41. ฝนตก
 42. ฝนตกไม่ทั่วฟ้า
 43. ฝนตกไม่มีเค้า
 44. ฝากตน
 45. ฝุ่นตลบ
 46. ฝังตัว
 47. แฝงตัว
 48. ฝีตีน
 49. เฝ้าถาม
 50. ใฝ่ฝันถึง
 51. ฝืนทน
 52. ฝากทรัพย์
 53. ฝั่งทะเล
 54. ฝนทั่งให้เป็นเข็ม
 55. เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
 56. ฝืนธรรมชาติ
 57. ฝ่ายธุรการ
 58. ฝุ่นธุลี
 59. เฝ้าาทูลละอองธุลีพระบาท
 60. ฝึกนิสัย
กำลังโหลดข้อมูล
กำลังโหลดข้อมูล