ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ สำหรับระดับมัธยมศึกษา

ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ สำหรับระดับมัธยมศึกษา
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีผลการ เรียนดี เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสิงคโปร์ เป็นลักษณะทุน ให้เปล่าไม่มีข้อผูกพัน (ค่าเล่าเรียน ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน และค่าเบี้ยเลี้ยง) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 เมษายน 2554

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.สัญชาติไทย มีเกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00
หากมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี และมีประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร จะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ
2.ระดับ Secondary Three ผู้สมัครจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือ 3
3.ระดับ Pre-University ผู้สมัครจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ 5

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้รับทุน
1. ผู้รับทุนรัฐบาลสิงคโปร์จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการจัดที่พัก ตามอัตราของแต่ละมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตลอดระยะเวลาของการศึกษา
2. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.moe.gov.sg/education/scholarships/asean/thailand

การสมัคร
ขอรับใบสมัครทุนการศึกษาด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กทม. 10300 โทร. 0- 2281 -6370 ต่อ 106-108

วิธีส่งใบสมัคร
กรอกรายละเอียดในใบสมัคร ส่งพร้อมเอกสารประกอบ (ที่จัดแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว) ไปยัง
Ministry of Education School Placement and Scholarships Branch
Level 3, Podium Block 1 North Buona Vista Drive
Singapore 138675 (ASEAN Scholarships (THAILAND) ภายในวันที่ 1 เมษายน 2554

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
ผู้เขียน : ภรณ์ 

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์