แปลง นิ้ว เป็น เซนติเมตร ต้องแปลงอย่างไร

แปลง นิ้ว เป็น เซนติเมตร ต้องแปลงอย่างไร

ความย้าวนิ้ว ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1959 นิ้วได้ถูกกำหนดและยอมรับระหว่างนานาชาติ จะเทียบเท่ากับ 25.4มม. (มิลลิเมตร)

เซนติเมตรเป็นหน่วยวัดความยาวในระบบเมตริก เทียบเท่ากับหนึ่งในร้อยของ เมตร 1 ซม. เทียบเท่ากับ 0.39370 นิ้ว

แปลง นิ้ว เป็น เซนติเมตร

นิ้วหารกับ 0.39370 จะได้ค่า เซนติเมตร

แปลง เซนติเมตร เป็น นิ้ว

เซนติเมตร คูณ 0.39370 จะได้ค่า นิ้ว

ค่า นิ้ว เป็น เซนติเมตร

 • 1 นิ้ว เท่ากับ 2.54 เซนติเมตร
 • 2 นิ้ว เท่ากับ 5.08 เซนติเมตร
 • 3 นิ้ว เท่ากับ 7.62 เซนติเมตร
 • 4 นิ้ว เท่ากับ 10.16 เซนติเมตร
 • 5 นิ้ว เท่ากับ 12.7 เซนติเมตร
 • 6 นิ้ว เท่ากับ 15.24 เซนติเมตร
 • 7 นิ้ว เท่ากับ 17.78 เซนติเมตร
 • 8 นิ้ว เท่ากับ 20.32 เซนติเมตร
 • 9 นิ้ว เท่ากับ 22.86 เซนติเมตร
 • 10 นิ้ว เท่ากับ 25.4 เซนติเมตร
 • 11 นิ้ว เท่ากับ 27.94 เซนติเมตร
 • 12 นิ้ว เท่ากับ 30.48 เซนติเมตร
 • 13 นิ้ว เท่ากับ 33.02 เซนติเมตร
 • 14 นิ้ว เท่ากับ 35.56 เซนติเมตร
 • 15 นิ้ว เท่ากับ 38.1 เซนติเมตร
 • 16 นิ้ว เท่ากับ 40.64 เซนติเมตร
 • 17 นิ้ว เท่ากับ 43.18 เซนติเมตร
 • 18 นิ้ว เท่ากับ 45.72 เซนติเมตร
 • 19 นิ้ว เท่ากับ 48.26 เซนติเมตร
 • 20 นิ้ว เท่ากับ 50.8 เซนติเมตร
 • 21 นิ้ว เท่ากับ 53.34 เซนติเมตร
 • 22 นิ้ว เท่ากับ 55.88 เซนติเมตร
 • 23 นิ้ว เท่ากับ 58.42 เซนติเมตร
 • 24 นิ้ว เท่ากับ 60.96 เซนติเมตร
 • 25 นิ้ว เท่ากับ 63.5 เซนติเมตร
 • 26 นิ้ว เท่ากับ 66.04 เซนติเมตร
 • 27 นิ้ว เท่ากับ 68.58 เซนติเมตร
 • 28 นิ้ว เท่ากับ 71.12 เซนติเมตร
 • 29 นิ้ว เท่ากับ 73.66 เซนติเมตร
 • 30 นิ้ว เท่ากับ 76.2 เซนติเมตร
 • 31 นิ้ว เท่ากับ 78.74 เซนติเมตร
 • 32 นิ้ว เท่ากับ 81.28 เซนติเมตร
 • 33 นิ้ว เท่ากับ 83.82 เซนติเมตร
 • 34 นิ้ว เท่ากับ 86.36 เซนติเมตร
 • 35 นิ้ว เท่ากับ 88.9 เซนติเมตร
 • 36 นิ้ว เท่ากับ 91.44 เซนติเมตร
 • 37 นิ้ว เท่ากับ 93.98 เซนติเมตร
 • 38 นิ้ว เท่ากับ 96.52 เซนติเมตร
 • 39 นิ้ว เท่ากับ 99.06 เซนติเมตร
 • 40 นิ้ว เท่ากับ 101.6 เซนติเมตร
 • 41 นิ้ว เท่ากับ 104.14 เซนติเมตร
 • 42 นิ้ว เท่ากับ 106.68 เซนติเมตร
 • 43 นิ้ว เท่ากับ 109.22 เซนติเมตร
 • 44 นิ้ว เท่ากับ 111.76 เซนติเมตร
 • 45 นิ้ว เท่ากับ 114.3 เซนติเมตร
 • 46 นิ้ว เท่ากับ 116.84 เซนติเมตร
 • 47 นิ้ว เท่ากับ 119.38 เซนติเมตร
 • 48 นิ้ว เท่ากับ 121.92 เซนติเมตร
 • 49 นิ้ว เท่ากับ 124.46 เซนติเมตร
 • 50 นิ้ว เท่ากับ 127 เซนติเมตร
 • 51 นิ้ว เท่ากับ 129.54 เซนติเมตร
 • 52 นิ้ว เท่ากับ 132.08 เซนติเมตร
 • 53 นิ้ว เท่ากับ 134.62 เซนติเมตร
 • 54 นิ้ว เท่ากับ 137.16 เซนติเมตร
 • 55 นิ้ว เท่ากับ 139.7 เซนติเมตร
 • 56 นิ้ว เท่ากับ 142.24 เซนติเมตร
 • 57 นิ้ว เท่ากับ 144.78 เซนติเมตร
 • 58 นิ้ว เท่ากับ 147.32 เซนติเมตร
 • 59 นิ้ว เท่ากับ 149.86 เซนติเมตร
 • 60 นิ้ว เท่ากับ 152.4 เซนติเมตร

ค่า เซนติเมตร เป็น นิ้ว

 • 1 เซนติเมตร เท่ากับ 0.393701 นิ้ว
 • 2 เซนติเมตร เท่ากับ 0.787402 นิ้ว
 • 3 เซนติเมตร เท่ากับ 1.181103 นิ้ว
 • 4 เซนติเมตร เท่ากับ 1.574804 นิ้ว
 • 5 เซนติเมตร เท่ากับ 1.968505 นิ้ว
 • 6 เซนติเมตร เท่ากับ 2.362206 นิ้ว
 • 7 เซนติเมตร เท่ากับ 2.755907 นิ้ว
 • 8 เซนติเมตร เท่ากับ 3.149608 นิ้ว
 • 9 เซนติเมตร เท่ากับ 3.543309 นิ้ว
 • 10 เซนติเมตร เท่ากับ 3.93701 นิ้ว
 • 11 เซนติเมตร เท่ากับ 4.330711 นิ้ว
 • 12 เซนติเมตร เท่ากับ 4.724412 นิ้ว
 • 13 เซนติเมตร เท่ากับ 5.118113 นิ้ว
 • 14 เซนติเมตร เท่ากับ 5.511814 นิ้ว
 • 15 เซนติเมตร เท่ากับ 5.905515 นิ้ว
 • 16 เซนติเมตร เท่ากับ 6.299216 นิ้ว
 • 17 เซนติเมตร เท่ากับ 6.692917 นิ้ว
 • 18 เซนติเมตร เท่ากับ 7.086618 นิ้ว

  19 เซนติเมตร เท่ากับ 7.480319 นิ้ว
 • 20 เซนติเมตร เท่ากับ 7.87402 นิ้ว
 • 21 เซนติเมตร เท่ากับ 8.267721 นิ้ว
 • 22 เซนติเมตร เท่ากับ 8.661422 นิ้ว
 • 23 เซนติเมตร เท่ากับ 9.055123 นิ้ว
 • 24 เซนติเมตร เท่ากับ 9.448824 นิ้ว
 • 25 เซนติเมตร เท่ากับ 9.842525 นิ้ว
 • 26 เซนติเมตร เท่ากับ 10.236226 นิ้ว
 • 27 เซนติเมตร เท่ากับ 10.629927 นิ้ว
 • 28 เซนติเมตร เท่ากับ 11.023628 นิ้ว
 • 29 เซนติเมตร เท่ากับ 11.417329 นิ้ว
 • 30 เซนติเมตร เท่ากับ 11.81103 นิ้ว
 • 31 เซนติเมตร เท่ากับ 12.204731 นิ้ว
 • 32 เซนติเมตร เท่ากับ 12.598432 นิ้ว
 • 33 เซนติเมตร เท่ากับ 12.992133 นิ้ว
 • 34 เซนติเมตร เท่ากับ 13.385834 นิ้ว
 • 35 เซนติเมตร เท่ากับ 13.779535 นิ้ว
 • 36 เซนติเมตร เท่ากับ 14.173236 นิ้ว
 • 37 เซนติเมตร เท่ากับ 14.566937 นิ้ว
 • 38 เซนติเมตร เท่ากับ 14.960638 นิ้ว
 • 39 เซนติเมตร เท่ากับ 15.354339 นิ้ว
 • 40 เซนติเมตร เท่ากับ 15.74804 นิ้ว
 • 41 เซนติเมตร เท่ากับ 16.141741 นิ้ว
 • 42 เซนติเมตร เท่ากับ 16.535442 นิ้ว
 • 43 เซนติเมตร เท่ากับ 16.929143 นิ้ว
 • 44 เซนติเมตร เท่ากับ 17.322844 นิ้ว
 • 45 เซนติเมตร เท่ากับ 17.716545 นิ้ว
 • 46 เซนติเมตร เท่ากับ 18.110246 นิ้ว
 • 47 เซนติเมตร เท่ากับ 18.503947 นิ้ว
 • 48 เซนติเมตร เท่ากับ 18.897648 นิ้ว
 • 49 เซนติเมตร เท่ากับ 19.291349 นิ้ว
 • 50 เซนติเมตร เท่ากับ 19.68505 นิ้ว
 • 51 เซนติเมตร เท่ากับ 20.078751 นิ้ว
 • 52 เซนติเมตร เท่ากับ 20.472452 นิ้ว
 • 53 เซนติเมตร เท่ากับ 20.866153 นิ้ว
 • 54 เซนติเมตร เท่ากับ 21.259854 นิ้ว
 • 55 เซนติเมตร เท่ากับ 21.653555 นิ้ว
 • 56 เซนติเมตร เท่ากับ 22.047256 นิ้ว
 • 57 เซนติเมตร เท่ากับ 22.440957 นิ้ว
 • 58 เซนติเมตร เท่ากับ 22.834658 นิ้ว
 • 59 เซนติเมตร เท่ากับ 23.228359 นิ้ว
 • 60 เซนติเมตร เท่ากับ 23.62206 นิ้ว