สถานทูตฝรั่งเศส มอบทุนป.โท - เอก

สถานทูตฝรั่งเศส มอบทุนป.โท - เอก
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

สถานทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทยมอบทุนระดับปริญญาโทและเอกให้กับนักศึกษา ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี เข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา 2554-2555 เป็นเวลา 1-3 ปีแล้วแต่ประเภทของทุน ทั้งนี้ ทุนนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดขึ้นตามนโยบายการจัดสรรทุนรูปแบบใหม่

ประเภทของทุนที่ให้นี้ มีด้วยกัน 2 ประเภทคือ
1.ทุนไม่เต็มจำนวน Social Protection Scholarship หรือ Bouese de Couverture Sociale (BCS) เป็นทุนในลักษณะไม่เต็มจำนวน ผู้รับทุนจะได้รับดูแลในเรื่องของค่าวีซ่า ค่าเล่าเรียนฟรีสำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ แต่จะไม่ได้ค่าใช้จ่ายรายเดือน
2.ทุนเต็มจำนวน เป็นทุนที่เพิ่มเติมจาก ประเภทของ BCS เป็นทุนเต็มจำนวน คือผู้รับทุนจะได้รับใน
ส่วนของค่าใช้จ่ายรายเดือนในขณะที่ศึกษาอยู่ด้วย
นอกจากนี้แล้ว ผู้ได้รับทุนยังจะมีโอกาสได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กร สถาบันการศึกษา และบริษัท
ต่าง ๆ ได้อีก
สำหรับเรื่องของระยะเวลาการให้ทุน ก็จะให้ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับระยะเวลาของการศึกษา โดยทุน
ระดับปริญญาโท ส่วนใหญ่จะให้เวลาไว้สูงสุดประมาณ 10 เดือน ( 1 ปีการศึกษาระดับปริญญาโท) แต่อาจจะมีผู้รับทุนบางคน ได้ระยะเวลาของการศึกษา 2 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่รับทุน หรือเป็นกรณีเฉพาะรายๆ ไป
ส่วนระดับปริญญาเอก ระยะเวลาของการมอบทุนจะอยู่ประมาณ 3 ปีมากสุด อย่างไรก็ตาม เมื่อจบแต่ละปีการศึกษา ผู้รับทุนสามารถทบทวนพิจารณาระยะเวลาของการทำโครงงาน เพื่อที่จะทบทวนระยะเวลาการให้ทุนทุก ๆ ปีการศึกษา

เอกสารการสมัครขอรับทุน
1. ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.ambafrance-th.org/spip.php?article2027 และส่งเอกสารการสมัครมายัง สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยแผนกความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย เลขที่ 29 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 (ต้องส่งทางจดหมายเท่านั้น)
2.ข้อมูลประวัติส่วนตัวของตัวเอง โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับประวัติทางการศึกษา
3.จดหมายที่แสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจในการเข้ารับการขอทุน
4.สำเนาใบปริญญาบัตร
5.ใบทรานสคริปต์ของมหาวิทยาลัย
เอกสารการสมัครจะได้รับการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาคัด สรรทุน ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
คัดเลือกในรอบแรกจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และการประกาศผลผู้ได้รับทุนอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นช่วงปลายเดือนพฤษภาคม
หมดเขตรับสมัครวันที่ 3 เมษายนนี้

ที่มา "การศึกษาวันนี้"

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus