อาจารย์สถาปัตย์ ม.รังสิต ออกแบบซอฟต์แวร์

อาจารย์สถาปัตย์ ม.รังสิต ออกแบบซอฟต์แวร์
trong>หัวหน้าหลักสูตรปริญญาโทคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต นำเสนอผลงานวิจัยออกแบบเว็บแอพพลิเคชั่นจัดเก็บข้อมูลในโครงการบ้านมั่นคง และแสดงผลผ่านกูเกิ้ลแมพ สะดวกและง่ายในการค้นหาและจัดเก็บ หวังต่อยอดใช้ในโครงการเคหะแห่งชาติ และเรื่องการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Paris Val-de-Seine ประเทศฝรั่งเศส ดร.วลัยภรณ์ดร.วลัยภรณ์ นาคพันธุ์ รักษาการหัวหน้าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์สถาปัตยกรรมเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม (M.S.(CAAD)) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ตนและทีมงานได้มีโอกาสทำโครงการวิจัยเพื่อหาแนวทางจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยโครงการบ้านมั่นคง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) หรือ DEVELOPMENT OF A SIMPLE WEB-BASED GIS SYSTEM FOR SUSTAINABLE HOUSING PROJECTS VISUALIZATION นำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ CAADRIA 2008 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยโครงการวิจัยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต่อโครงการบ้านมั่นคงอย่างเป็นระบบ ให้สามารถค้นหาข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม สามารถมอเห็นภาพลักษณ์ของโครงการฯ ได้ ในลักษณะของหมุดที่ปัดบนแผนที่ ซึ่งโครงการบ้านมั่นคงเป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 โดยปัจจุบันได้พัฒนาไปแล้วกว่า 3,750 ครัวเรือน ทั่วประเทศ โครงการบ้านมั่นคงนี้มีข้อมูลอยู่เป็นจำนวนมาก และปีนี้ก็จะขึ้นอีกหลายหมื่นยูนิต ซึ่งข้อมูลของโครงการยังไม่มีการถูกจัดเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ ตนและทีมงานจึงได้เสนองานวิจัยการพัฒนาซอฟต์แวร์จัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อโครงการนี้ ซึ่งได้ไปค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมแผนที่บนเว็บมากมาย ก่อนที่จะตัดสินใจเลือก Google Map เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถพัฒนาได้หลากหลาย มีฟังก์ชั่นให้เลือกใช้มาก และอธิบายแผนที่ประเทศไทยได้อย่างละเอียดเป็นภาษาไทย โดยก่อนที่จะออกแบบซอฟต์แวร์นี้ ได้ทำการหาข้อมูล เช่น ผังองค์กร flow การทำงาน พื้นที่การทำงาน pilot project เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์ว่ามีชุดข้อมูลอะไรบ้างที่จะนำมาพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะทำงานบนเว็บไซต์ของโครงการบ้านมั่นคงที่เราได้จัดทำด้วย Google Map API โปรแกรม PHP MySQL และ Ajax โดยจะถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกในการค้นห้าข้อมูล ซึ่งผู้ใช้จะต้องล็อกอินผ่านอินเตอร์เน็ต เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ ผู้ใช้สามารถดูแบบแผนที่ สามารถขยายดูโครงการได้ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งตนได้พัฒนาซอฟต์แวร์ให้สามารถเลือกดูตามภูมิภาค แสดงตำแหน่งโครงการแบบรายจังหวัด และมีการรวบรวมภาพถ่ายโครงการบ้านมั่นคงในแต่ละชุมชนอีกด้วย นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะนำไปต่อยอดใช้งานในโครงการต่างๆ อีก เช่น โครงการของการเคหะแห่งชาติ และงานวิจัยเรื่องการแสดงผลข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ร่วมกับ Ecole Nationale Supérieure d'Architecture Paris Val de Seine ประเทศฝรั่งเศส

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus