นักศึกษาคณะบริหารฯ ม.รังสิต รับบริจาคเงินและสิ่งของ

นักศึกษาคณะบริหารฯ ม.รังสิต รับบริจาคเงินและสิ่งของ
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการแบ่งปันน้ำใจให้คนขาดจากคนมี ครั้งที่ 3 ณ วัดบางเพลิง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2551 จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสิ่งของ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้ส่วนตัว เครื่องปรุงรสในการประกอบอาหาร และเงินสมทบทุนได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ม.รังสิต, นักศึกษา, บริหารฯ, บริจาค, กิจกรรม, ชมรม

ั้งนี้ โครงการแบ่งปันน้ำใจให้คนขาดจากคนมี เป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นผู้มีความดี โดยการฝึกให้รู้จักการแบ่งปันและการเรียนรู้จากความเป็นจริงในสังคม นอกเหนือจากการเรียนการสอนที่มุ่งให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี และครั้งนี้จะเป็นการนำสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและเงินสมทบทุนถวายแก่พระครูปลัดแฉล้ม ฐานวโร เจ้าอาวาสวัดบางเพลิง ที่อุปการะเดกกำพร้า อายุตั้งแต่ 4 15 ปี เกือบร้อยชีวิต สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณคัมภิรดา ไชยเดช สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 086-345-7045 หรือ สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5584 โทรสาร 0-2791-5577 e-mail : info@rsu.ac.th

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus