วิจารณ์สนั่นโซเชียล หนังสือภาษาไทย โยงเรื่องการเมือง "เผด็จการที่ผู้นำมีคุณธรรมประจำใจ"

วิจารณ์สนั่นโซเชียล หนังสือภาษาไทย โยงเรื่องการเมือง "เผด็จการที่ผู้นำมีคุณธรรมประจำใจ"

กลายเป็นเรื่องราวที่ถูกวิจารณ์กันบนโลกโซเชียลกันอย่างแพร่หลาย สำหรับหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีเนื้อหาโยงเรื่องการเมือง จนหลายๆ คนอาจจะมองว่าเป็นการตีกรอบให้กับเด็กๆ ได้

244415673_10159913490886694_1

ได้มีการแชร์เนื้อหาในหนังสือวิชาภาษาไทยเล่มหนึ่ง ที่เรียกว่ากลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกออนไลน์ ซึ่งสร้างความไม่สบายใจให้กับชาวโซเชียลเป็นอย่างมาก และถูกสังคมโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนัก

โดยในเนื้อหานั้นเป็นการสอนเรื่องประโยครวม ที่ซับซ้อน มีส่วนประกอบเป็นประโยคซ้อน โดยมีประโยคตัวอย่างคือ สมชายจะเลือกประชาธิปไตยที่นักการเมืองทุจริตคอร์รัปชัน หรือเลือกเผด็จการที่ผู้นำมีคุณธรรมประจำใจ

749301

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.3 เป็นหนังสือเรียน ฉบับ อญ.  แต่งโดย ฟองจันทร์ สุขยิ่ง และคณะ สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ รายละเอียดหนังสือ ระบุว่า เป็นหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ระดับชั้น ม.3 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ครอบคลุมตัวชี้วัดในสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระฯ ที่ 1-4 เน้นพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง ดู พูด และหลักภาษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติทักษะทางภาษาได้จริง มีตัวอย่างประกอบหลากหลาย ชัดเจน มีรูปแบบการนำเสนอที่ช่วยกระตุ้นความสนใจ ทำให้จดจำประเด็นสำคัญหรือประเด็นที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น

cats1

ซึ่งหลังจากการแชร์เนื้อหาออกไปนั้นก็ได้มีผู้คนเข้ามากดแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างมากรวมไปถึงแชร์มากกว่า 6 พันครั้ง โดยความเห็นส่วนใหญ่นั้นออกไปในทิศทางที่ว่าไม่เห็นด้วย และมีความคิดว่าผู้เขียนหนังสือมีความโยงการเมืองให้เด็กนักเรียนมีความคิดไปในทิศทางสนับสนุนเผด็จการ