รับชมที่นี่! รวมหนังผีสุดสยอง

เปิดไทม์ไลน์ฉีดไฟเซอร์ให้นักเรียน เริ่มฉีดวันไหน อายุต่ำกว่า 12 ปี ได้รับวัคซีนอะไร

เปิดไทม์ไลน์ฉีดไฟเซอร์ให้นักเรียน เริ่มฉีดวันไหน อายุต่ำกว่า 12 ปี ได้รับวัคซีนอะไร

เรียกว่าเผยแล้วสำหรับ แนวทางการฉีดวัคซีน COVID-19 ไฟเซอร์ ให้กับนักเรียนนักศึกษา อายุ 12-18 ปีว่า จากระบบของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสังกัดอื่นๆ รวมแล้วมีนักเรียน นักศึกษาประมาณ 4,350,000 คน

กรมควบคุมโรค เตรียมแผนกระจายวัคซีนไปยัง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร โดยแต่ละจังหวัดจะมีการวางแผนกระจายการฉีดวัคซีนภายในจังหวัดของตัวเอง มีผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเป็นผู้พิจารณา เพื่อไปฉีดวัคซีนให้ที่โรงเรียน แต่หากโรงเรียนไม่สะดวก ศธ.ได้หารือกับทางปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อขอใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดในการจัดฉีดแทน

โดยไทม์ไลน์ ฉีดไฟเซอร์ให้นักเรียน สามารถจำแนกได้ดังนี้

  • 22-24 ก.ย. แต่ละโรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองลงนามยินยอมให้นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน
  • 25 ก.ย. แต่ละสถานศึกษาส่งบัญชีรายชื่อนักเรียนที่จะเข้ารับการฉีด
  • 26 ก.ย. สรุปจำนวนตัวเลขนักเรียน นักศึกษาที่จะเข้ารับการฉีดในทุกจังหวัด
  • 28-30 ก.ย. สาธารณสุขจังหวัดวางแผนการรับวัคซีนและกำหนดการฉีดวัคซีนรายโรงเรียน
  • 1 ต.ค. สถานศึกษารับทราบแผนและเตรียมสถานที่ในการจัดฉีด
  • 4 ต.ค. เริ่มการฉีดแก่นักเรียน โดยเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 จะเว้นระยะห่างประมาณ 3 สัปดาห์ ซึ่งหากเป็นไปตามแผนที่วางไว้ก็จะทันเปิดเทอม 2 ปีการศึกษา 2564 ในเดือน พ.ย.

ส่วนกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีลงมาจะต้องรอดูว่าจะมีวัคซีนยี่ห้อใดที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อนุมัติให้ฉีด แต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคต่อการเปิดเรียน เพราะยึดตามมาตรการสาธารณสุขที่บอกว่าต้องฉีดให้ครอบคลุม 70%